Ispunjeno

Pasoša će biti, odgovornosti i dalje nema

Građani/ke ipak nisu ostali bez mogućnosti izdavanja pasoša, ali brojna pitanja o nezakonitom postupanju Agencije za identifikacione dokumente i dalje ostaju nerazriješena.

Početkom februara, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) objavila je da nabavka pasoških knjižica neće biti okončana do 21. marta, kada je isticao sporazum sa tadašnjim dobavljačem. Tender za nabavku obrazaca, na kom je pobijedila banjalučka kompanija “Muehlbauer” koja je i do tada obavljala ovaj posao, poništen je kada je Ured za razmatranje žalbi prihvatio žalbu na tendersku dokumentaciju francuske kompanije “Gemalto”.

“Gemalto” nije bio jedini koji je imao primjedbe na postupanje Agencije i njen odnos sa kompanijom “Muehlbauer” – štaviše, SIPA je u maju 2016. godine uhapsila bivšeg direktora Agencije, Sinišu Macana, zbog sumnji da je IDDEEA favorizirala ovu kompaniju i sklopila štetan ugovor sa njom o nabavci ličnih dokumenata. Na štetnost ugovora ukazao je još revizorski izvještaj o poslovanju agencije, a direktna posljedica istog je i previsoka cijena ličnih dokumenata koji se izdaju u BiH. Tužilaštvo BiH tada je navelo da je štetnim ugovorom, “teškim” preko 100 miliona KM, omogućeno “Muehlbaueru” da ostvari nezakonitu imovinsku korist.

Sa druge strane, potpisani okvirni sporazum iz 2014. godine sa kompanijom “Muehlbauer” kako je navedeno, “ne ostavlja mogućnost za produženje ugovora čime su institucije Bosne i Hercegovine stavljene u položaj ovisan o sadašnjem dobavljaču”. IDDEEA je stoga zaključila da za nabavku pasoških knjižica “ne postoji rješenje koje bi bilo u skladu s pozitivnim zakonskim propisima” i zatražila od Vijeća ministara da pokrene izmjenu Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku.

Vojin Mijatović, zamjenik ministra civilnih poslova BiH, oglasio se par dana kasnije, uz garanciju da će se ovaj problem riješiti do isteka navedenog roka.

 

Nekoliko opcija postoji. Moraćemo praviti određene promene u zakonskim rješenjima da bi prevazišli ovu situaciju. Koliko sam ja informisan, sutra ili u narednim danima će biti sastanak predsedavajućeg Savjeta ministara, Ministarstva civilnih poslova, IDDEEA-e, Agencije za javne nabavke, tačnije Ureda za žalbe i uveravam vas da će se iznaći rešenje. Ne smemo da dozvolimo da građani BiH nemaju pasoše, što je njihovo, između ostalog, ustavno pravo. Šta god bude novo rešenje, ono što nećemo dozvoliti je nestanak pasoša.

Vojin Mijatović, 08.02.2017.

Nedugo zatim, direktor IDDEEA-e, Edim Nesimi, podnio je ostavku, a ubrzo je objavljeno da je nakon ovog poteza, postavljen za savjetnika direktora u istoj agenciji. Vijeće ministara BiH prihvatilo je njegovu ostavku 15.02.2017. na istoj sjednici na kojoj je naložilo Agenciji da poduzme “hitne mjere radi omogućavanja prava na slobodu kretanja građana BiH.”

Novi tender za nabavku pasoških knjižica raspisan je 20.02.2017. u skladu sa već pomenutim zaključkom Vijeća ministara. Žalba u postupku nabavke pasoških knjižica proslijeđena je URŽ BiH na postupanje 28.02.2017, kada je IDDEEA saopštila kako očekuje da će Ured “rješavanju ovog predmeta dati prioritet i u skladu sa svojim mogućnostima u što kraćem roku odlučiti po žalbi s obzirom da se radi o slučaju krajnje hitnosti.

Početkom marta objavljeno je da je kompanija Gemalto odustala od žalbe na prvobitni tender, te da će se nabavka pasoških knjižica napraviti. Razlog za ovakav razvoj događaja pojasnio je ministar Osmanović, koji je naveo da je ambasadorka Francuske u BiH, Claire Bodonyi, uspjela ubijediti ovu firmu da povuče žalbu.

Uspješno završavamo tendersku proceduru i sve se privodi kraju. Građani BiH neće ostati bez pasoša, a nakon roka od 21. marta nastavljamo sa svim aktivnostima kako bismo mogli realizirati započeti proces izdavanja pasoša za sve građane.

Adil Osmanović, 17.03.2017.

Osmanović, međutim, nije ponudio nikakvo dugoročno rješenje za nabavku pasoških knjižica, koje je par sedmica ranije najavio Mirko Šarović.

Dugoročno rješenje se priprema u narednim mjesecima. O tome nas je obavijestio nadležni ministar Adil Osmanović.

Mirko Šarović, 08.03.2017.

IDDEEA je potpisala novi ugovor sa “Muehlbauerom” 20.03.2017. godine, kojim je predviđena izrada i isporuka maksimalno 550.000 pasoških knjižica, “s tim da će dobavljaču biti plaćena samo količina pasoša koja bude izrađena, što zavisi od broja podnesenih zahtjeva kod nadležnih organa”. Ugovor u vrijednosti od 10.997.415,00 KM potpisan je na godinu dana.

Krajem marta, zamjenik direktora Agencije, Radivoje Trbić, održao je sastanak sa delegacijom Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH, te izjavio kako “postoje mnoga pitanja koja treba da se riješe, a nisu samo u nadležnosti IDDEEA, odnosno da i drugi subjekti u procesu moraju dosljedno poštovati zakonska rješenja”, te ih pozvao da se uključe u rješavanje problema.

Od obećanih dugoročnih rješenja i zakonskih pretpostavki za rješavanje situacije koja je okončana diplomatskom intervencijom prema kompaniji “Gemalto” nije bilo ništa, niti se nazire ikakvo utvrđivanje odgovornosti za još jednu apsurdnu situaciju koju su građani/ke izbjegli “za dlaku”. Obećanje da se neće obustaviti izdavanje pasoša ipak je ispunjeno, mada ni blizu na način kako je najavljeno.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!