Neistina

Općina Stari Grad nije najposjećenija u BiH

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić je u intervjuu za agenciju Anadolija opisao turistički potencijal općine koju predvodi, uporedivši je s drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

FOTO: Općina Stari Grad

Prema Hadžibajriću, nema sumnje koja je bosanskohoercegovačka općina najbolja kada je turistička posjećenost u pitanju:

Općina Stari Grad je definitivno prva u BiH po posjećenosti. U posljednjih nekoliko godina, do pred samu pandemiju, Stari Grad je bilježio 800.000 do milion noćenja, a to su samo prijavljena noćenja.

Ibrahim Hadžibajrić, 20. 6. 2021.

Dokument “Turizam na području Kantona Sarajevo u periodu od 2013. do 2018. godine”, kojeg je u aprilu 2019. godine objavio Zavod za planiranje Kantona Sarajevo (KS), nudi presjek ukupnog broja turista, kao i broj noćenja po općinama u kantonu u periodu između 2013. i 2018. godine.

Podaci statistički prikazani u tabeli ispod govore da je Općina Stari Grad bila druga po ukupnom broju turista u KS-u u navedenom periodu, budući da je Općina Ilidža ubjedljivo prva u ovom aspektu, te je u 2018. godini bilježila preko 200.000 posjeta turista.

Izvor: Zavod za planiranje Kantona Sarajevo (KS)

Kada je riječ o ukupnom broju noćenja u sarajevskim općinama, i u ovoj kategoriji dominira Općina Ilidža, iako je broj noćenja vremenom znatno rastao i u Općini Stari Grad, koja je u 2013. ostvarila 141.379 noćenja, a u 2018. godini 298.961 noćenje. S druge strane, Općina Ilidža je u 2018. godini postigla rezultat od 417.947 noćenja, čemu svjedoči sljedeća tabela.

Izvor: Zavod za planiranje Kantona Sarajevo (KS)

Budući da je Hadžibajrić u svojoj izjavi govorio o periodu prije pandemije Covid-19, koja je u Bosni i Hercegovini proglašena početkom 2020. godine, a studija Zavoda za planiranje KS-a ne raspolaže podacima za 2019. godinu, Istinomjer je statistiku za tu godinu dobio od Turističke zajednice KS-a. Situacija nije bila mnogo drugačija ni tada, s obzirom na to da je u Starom Gradu registrovano 143.839 turista, za razliku od 264.692 u općini Ilidža, dok je u broju noćenja Ilidža prednjačila s cifrom od 621.513, naspram 306.026 u Starom Gradu.

Za razliku od Hadžibajrića, koji je iznio netačne podatke o turističkim parametrima, načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur je u razgovoru za Klix 6. jula 2021. godine konstatovao, a što je i Istinomjer potvrdio, da “općina Ilidža ima najveći broj noćenja i najveće turističke kapacitete u Kantonu Sarajevo”.

Dakle, Općina Stari Grad, prema broju turista i noćenja, nije prva ni u Kantonu Sarajevo, zbog čega Istinomjer tvrdnju Ibrahima Hadžibajrića, da je ova lokalna zajednica “definitivno prva u BiH po posjećenosti”, ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!