Ispunjeno sa zakašnjenjem

Okončana rekonstrukcija ulice Kralja Tvrtka

Članovi Savjeta MZ “Marijin Dvor” su na sastanku održanom u martu 2019. godine sa načelnikom Općine Centar, Nedžadom Ajnadžićem predložili sanaciju ulice Kralja Tvrtka kao jedan od “prioritetnih projekata za realizaciju tokom ove budžetske godine”.

Krajem juna 2019. godine javnost je obavještena da Općina Centar nastavlja sa “značajnim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu” te da će radovi na rekonstrukciji ulice Kralja Tvrtka započeti 01. jula 2019. godine.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je uvažio opravdane zahtjeve građana uzimajući u obzir i da se ova saobraćajnica nalazi u užoj gradskoj jezgri.

Saopćenje, Općina Centar, 28.06.2019.

Radovi na rekonstrukciji ulice Kralja Tvrtka započeli su 01. jula 2019. godine, a tom prilikom javnost je obavještena da će se radovi izvoditi u dvije faze uz poseban režim saobraćaja.

Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 306.540 KM. Prema potpisanom ugovoru rok za završetak radova je 60 dana.

Saopćenje, Općina Centar, 01.07.2019.

U saopćenju Općine Centar od 24. jula ove godine navodi se da radovi teku planiranom dinamikom i tom prilikom su istakli da se “zbog velike frekvencije saobraćaja na ovom dijelu Marijin dvora rekonstrukcija 230 metara Ulice kralja Tvrtka izvodi u dvije faze”, te da se “trenutno izvode radovi na dijelu koji se nalazi između ulica Kranjčevićeva i Augusta Brauna”.

Radovi na rekonstrukciji pomenute ulice okončani su 09. oktobra 2019. godine, a iz Općine Centar saopćili su da je namjera bila da se “sačuva ambijentalnost ove ulice koja je jedina na području općine Centar prekrivena kamenim kockama”.

Ovdje se radi o investiciji Općine Centar i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo koji su za rekonstrukciju ove saobraćajnice izdvojili 306.540 KM, gdje je ugrađeno oko 2.000 metara kvadratnih kamene kocke, odnosno da budemo precizniji oko 192.000 komada kocke, što govori o kakvom se osjetljivom zanatskom i stručnom poslu radi. (…) Također smo pored rekonstrukcije saobraćajnice uradili i sanaciju i asfaltiranje trotoara sa obje strane pri čemu su sačuvani izvorni ivičnjaci postavljeni prilikom izgradnje ove ulice.

Savjetnik za investicije općinskog načelnika, Mustafa Resić, 10.10.2019.

S obzirom da su radovi na rekonstrukciji ulice Kralja Tvrtka okončani uz kašnjenje od dvije sedmice od prvobitno najavljenog roka načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno sa zakašnjenjem.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!