Obnovljen nekadašnji Dom pionira “Boško Buha”

Da će se što “prije pristupiti sanaciji nekadašnjeg Doma pionira “Boško Buha” na Grbavici, čuli smo od načelnika Općine Novo Sarajevo, Nedžada Koldže još davne 2007. godine. Ipak, realizacija ovog projekta, tek nekoliko godina kasnije, uvrštena je u Integriranu razvojnu Strategiju ove općine za period 2014.-2023.

Tokom prošle godine intenzivirani su radovi na izgradnji, a dugogodišnji zastoj na realizaciji ovog projekta pravdan je “komplikovanim procedurama” i “sukubom nadležnosti”.

Prije nešto više od godinu dana načelnik Koldžo je rekao da se “uskoro očekuje završetak izgradnje nekadašnjeg centra “Boško Buha” – Dječija kuća”, koji je tokom rata bio u potpunosti devastiran.

Radovi na izgradnji “Dječije kuće” intenzivirani su tokom 2018. godine, a  početom 2019 godine saopšteno je da je “u toku  izvođenje finalnih građevinsko-zanatskih radova”, te da će “Dječija kuća” uskoro biti na raspolaganju svojim korisnicima.

Završetak svih radova se očekuje u narednom periodu nakon čega će biti pokrenuta procedura tehničkog prijema i pribavljanja odobrenja za upotrebu.

Općina Novo Sarajevo, 10.01.2019.

„Dječija kuća“ Novo Sarajevo na Grbavici svečano je otvorena 25.03.2019. godine.

Sve je izgledalo kao nemoguća misija na samom početku zbog komplikovanih procedura i izmiješanih nadležnosti, ali smo ustrajali u svojoj odlučnosti da djeci vratimo ovo mjesto. Objekat je bio potpuno devastiran, ali uspjeli smo ga obnoviti i danas imamo Dječiju kuću.

Nedžad Koldžo, 25.03.2019.

Za izgradnju ovog višenamjenskog objekta koji se sastoji od multifunkcionalne sale sa pozornicom za koncerte, predstave i filmske projekcije, internet-kafe kluba, sale za održavanje predavanja i promocija, prostora za organizovanje sekcija i kurseva, biblioteka i čitaonica i dr., iz općinskog budžeta izdvojeno je 2.000.000 KM, a isti će se koristiti za organizovanje izložbi, priredbi i sličnih manifestacija.

Za realizaciju obećanja o izgradnji “Dječije kuće” Općina Novo Sarajevo, na čelu sa načelnikom Nedžadom Koldžom od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...