Potpisan predugovor o zajmu za projekt “Regionalni vodovod Plava voda”

Nakon što je Evropska Banka za obnovu i razvoj (EBRD) zbog neispoštovanih rokova dala ultimatum JP “Regionalni vodovod Plava voda” da do kraja juna mora biti riješena sva potrebna dokumentacija kako bi započela realizacija ovog projekta, iz Vlade ZDK najavljeno je skoro potpisivanje ugovora sa JP “Plava voda”. 

Postojeće nedoumice oko toga da li Fond za zaštitu FBiH okoliša ima obavezu u pogledu obezbjeđenja garancija za kredit, kako je sredinom maja ove godine tvrdio premijer Vlade ZDK, Mirza Ganić, otklonjene su.

ZDK je ranije donesenim odlukama potvrdio da je opredijeljen za projekt, međutim evidentno je da su postojala pogrešna shvatanja pojma bankovne garancije koju treba da osigura svaki nivo koji je uključen u realizaciju projekta. Imali smo nerazumijevanje Fonda za zaštitu okoliša FBiH, koji je odbijao dati garancije. Otklonili smo sve te nedoumice i u fazi smo rješavanja problema u zastoju projekta, koji je posebno značajan za građane Zenice. Odmah nakon dolaska na čelo Vlade održao sam sastanak sa Upravom JP Plava voda, a nedugo nakon toga i novi sastanak na kojem smo se saglasili da Fond ima obavezu da izda mjenice za iznos s kojim učestvuje u finansiranju projekta. Uskoro će doći do potpisivanja ugovora između ZDK-a i JP Plava voda.

Mirza Ganić, 19.05.2019.

Podsjećamo, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Fuad Čibukčić uputio je 23. aprila 2019. godine dopis svim stranama, učesnicama u projektu “Igradnja regionalnog vodovoda Plava voda”, a povod za njegovo slanje bilo je saopštenje Vlade ZDK u kom je između ostalog kao jedan od razloga zastoja projekta navedeno i da “Fond za zaštitu okoliša FBiH, koji je jedan od potpisnika ugovora o garanciji, nije spreman za svoj dio finansijskog učešća u projektu izdati validne garancije.”

Stvarni razlog zastoja realizacije Projekta nije Fond, već drugi akteri koji do sada nisu potvrdili svoje učešće u projektu, niti obezbijedili potrebna sredstva osiguranja kreditnog zaduženja, u skladu sa zahtjevima EBRD-a. (…) Fond za zaštitu okoliša FBiH, koji je jedan od potpisnika Ugovora o garanciji, nije spreman za svoj dio finansijskog učešća u projektu izdati validne garancije, a što dovodi Zeničko-dobojski kanton u pravnu i finansijsku nesigurnost.”

Fuad Čibukčić, Dopis, 23.04.2019.

Nekoliko dana kasnije održan je i sastanak u sjedištu Vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku, kojem su, pored predstavnika SBK-a i JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik, prisustvovali premijer ZDK Mirza Ganić sa ministrima finansija Josipom Lovrićem i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mirnesom Bašićem, te predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Fond je dužan da dostavi instrument osiguranja – mjenice Javnom preduzeću Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik koje će potom isti instrument osiguranja – mjenice, izdati prema Srednjobosanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu. Realizacijom ovog zaključka steći će se uslovi da Vlada ZDK postupi prema odluci kantonalne Skupštine i pristupi potpisivanju supsidijarnog podugovora o zajmu kojim će se omogućiti efektivnost kredita EBRD-a (…) Fond za zaštitu okoliša FBiH, bez obzira što u projektu učestvuje kao donator, dužan je dostaviti instrument obezbjeđenja – mjenicu, oko čega je na drugom sastanku postignuta saglasnost.”

Mirza Ganić, 29.04.2019.

Tako je u četvrtak 20. juna ove godine potpisan predugovor o zajmu za Projekt regionalni vodovod Plava voda i ugovora u vezi sa otplatom kredita za Projekt “Plava voda” između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i JP “Plava voda“ d.o.o. Travnik. Dokument su u sjedištu Vlade ZDK-a potpisali premijer ovog kantona Mirza Ganić i direktor JP “Plava voda“ d.o.o. Travnik Ernad Granić, te je on proslijeđen Ministarstvu finasija FBiH.

Ostaje nam da ugovor proslijedimo prema FBiH, jer i oni moraju potpisati zajedno sa kantonom i tada se ulazi u drugu fazu, koju diktira i EBRD. ZDK je potvrdio opredjeljenost da uđe u jedan veliki projekt, koji je infrastrukturni i omogućit će novo zapošljavanje. S druge strane, obezbjeđujemo da građani Grada Zenice u kontinuitetu imaju pitku vodu i u narednom periodu.”

Mirza Ganić, 20.06.2019.

Kako je saopšteno nakon potpisivanja ovih dokumenata, gradnja vodovoda bi mogla početi za 9 mjeseci, a vodovod bi trebao biti završen za 2 i pol godine nakon što radovi počnu.

S obzirom da je potpisan navedeni predugovor Istinomjer će obećanju premijera ZDK, Mirze Ganića iz maja ove godine dati ocjenu “radi se na tome”.

(Istinomjer.ba)

Najavljena i skora sanacija rasvjete Bijele tabije

Reagujući na pismo pod naslovom “Pismo prof. Sanković gradonačelniku Skaki povodom davanja na korištenje dijela...

U toku su radovi na modernizaciji parking prostora u Općini Novi Grad

Općina Novi Grad Sarajevo započela je sa realizacijom projekta kojim bi se mogao riješiti problem loše ili nikako osvijetljenih parking prostora na području ove općine koji je već dugi niz godina...Uskoro “Park mira” na mjestu devastiranog dječijeg igrališta

U toku su radovi na izgradnji velikog dječijeg igrališta simboličnog naziva “Park mira” na Darivi, u Aleji ambasadora čiju je izgradnju Općina Stari Grad najavila krajem prošle godine. Ovaj...