Djelimično ispunjeno

Na pola puta do mosta Bratunac-Ljubovija

Sredinom juna, ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić je najavio da će do kraja mjeseca biti raspisan tender za izgradnju pristupnih puteva do novog mosta Bratunac-Ljubovija, te da će se riješiti i sva imovinsko-pravna pitanja oko izgradnje graničnog prelaza.

Kada su u pitanju obaveze RS i BiH, planirano je da ‘Putevi RS’ do kraja mjeseca raspišu tender za izradu pristupnih puteva, a na zadnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost da s UIOBiH potpišemo sporazum o pravu na građenje, jer je to u nadležnosti BiH. Vjerujemo da će ti poslovi ići planiranom dinamikom.

(Neđo Trninić, 13.06.2017.)

Prema sporazumu potpisanom između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije, svaka država gradi pristupni put sa svoje strane mosta; bh. strana je zadužena za izgradnju zajedničkog carinskog terminala, dok sam most gradi Srbija. Izgradnja pristupnih puteva prema novom mostu i graničnom prelazu uvrštena je i u plan javnih nabavki JP “Putevi Republike Srpske” za 2017. godinu, u kom je navedeno da je predviđena za drugi kvartal 2017. godine, u ukupnoj vrijednosti od 800.000 KM.

Tender za izgradnju pristupne saobraćajnice od regionalnog puta Bratunac – Skelani do graničnog prelaza ipak je objavljen nekoliko dana nakon roka koji je postavio Trninić, 5.7.2017; dok je tender za stručno – tehnički nadzor nad izgradnjom pristupne saobraćajnice raspisan 14.7.2017. U pratećim obavještenjima o javnoj nabavci, navodi se da je rok za izvođenje radova šest mjeseci. Trninić je najavio da bi radovi na mostu trebali biti gotovi do kraja jeseni, dok je Milorad Dodik u maju izjavio da postoje “sigurne garancije” da će most, nazvan “Bratoljub”, biti završen do kraja avgusta.

S obzirom da je izgradnja graničnog prelaza i carinskog terminala u državnoj nadležnosti, bilo je potrebno regulisati imovinsko-pravne odnose između države i entiteta da bi se otpočeli radovi.

Mi smo imovinske i vlasničke odnose riješili i to je jednostavno procedura koja, nadam se, neće trajati duže od 10 dana. Mi ćemo sa Upravom za indirektno oporezivanje riješiti taj dio, potpisati sporazum, a onda će oni u svojoj proceduri vjerovatno da obezbjeđuju sredstva i pristupe izgradnji.

(Neđo Trninić, 14.06.2017.)

Ministarstvo saobraćaja i veza RS je 14.6.2017. objavilo da je eksproprijacija izvršena, da je zemljište uknjiženo na Republiku Srpsku i da će pravo građenja biti preneseno na Upravu za indirektno oporezivanje BiH. Rečeno je i da je Vlada RS, na sjednici održanoj 08.06.2017. godine, zadužila Ministarstvo da pripremi ugovor o osnivanju prava građenja sa UIO BiH, te je najavljeno da će ugovor biti pripremljen i potpisan u što kraćem roku. Trninić je tada, takođe, rekao da procedura ne bi trebala trajati duže od desetak dana.

Vlada RS je na 131. sjednici, održanoj 29.6.2017. godine, dala saglasnost na zaključivanje Ugovora između Vlade Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Srpske u korist Uprave za indirektno oporezivanje u svrhu izgradnje objekta zajedničkog graničnog prelaza u Bratuncu.

Kako nam je rečeno iz entitetskog Ministarstva saobraćaja, istim Rješenjem Vlada je dala saglasnost da se Uprava za indirektno oporezivanje oslobodi plaćanja mjesečne naknade na ime zakupa, te ovlastila resornog ministra da potpiše predmetni ugovor.

Iz Ministarstva saobraćaja i veza su dalje naveli:

U prethodnom periodu održan je niz sastanaka predstavnika Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a u vezi usaglašavanja teksta Ugovora.

Nacrt Ugovora se trenutno nalazi na notarskoj obradi i očekujemo da isti bude potpisan čim se steknu uslovi, tj. završe sve neophodne pravne procedure koje prethode potpisivanju ugovora ovakvog tipa.

S obzirom da Ugovor sa UIO BiH još nije potpisan, te da su u toku procedure za njegovo potpisivanje i raspisan je tender za izgradnju pristupnih puteva, ovo obećanje ocjenjujemo djelimično ispunjenim.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!