Još nije počela gradnja puta od Foče do Šćepan Polja

U julu 2018. godine iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske (RS), najavljeno je kako će izgradnja moderne saobraćajnice od Foče do Šćepan Polja na granici sa Crnom Gorom početi u 2019. godini. 

Tom prilikom resorni ministar Neđo Trninić je kazao kako će rekonstrukcija 21 kilometra puta koštati 88 miliona eura, te da se u vezi sa tim pregovara sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), koja je, kako je rekao, “zainteresovana da učestvuje u finansiranju”.

Već smo završili projektnu dokumentaciju koju je finansirala EU, a u petak su nam u ministarstvu bili predstavnici EBRD koji su pokazali interesovanje da finansijski proprate izgradnju tog puta. (…) Trenutno pokušavamo da obezbedimo kod EU i Evropske komisije grant sredstva u visini 20% od vrednosti projekta, ali u svakom slučaju dobili ta grant sredstva ili ne, uvrstićemo izgradnju ove deonice u plan preduzeća Putevi RS i to ćemo iduće godine raditi.”

Neđo Trninić, 24.07.2019.

Međutim, izgradnja ovog puta nije počela ni više od godinu dana kasnije. Kako je nedavno saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i veza RS, “strateškim dokumentima predviđena je izgradnja magistralnog puta te je utvrđeno da je izgradnja ovog puta prioritet broj jedan u izgradnji magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj”, kao i da su “Putevi RS” od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju “zatražili lokacijske uslove, nakon čega se može ući u postupak eksproprijacije zemljišta”

U Planu javnih nabavki „Puteva RS“ za 2019. godinu u vezi izgradnje puta „Foča – Šćepan Polje“ je navedeno:

  • Izrada Dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za projekat: „Rekonstrukcija i poboljšanje dionice magistralnog puta M-18, Foča (Brod na Drini) – Hum (Šćepan Polje), u dužini cca 20,0 km”.
  • Revizija glavnog projekta rekonstrukcije i poboljšanja dionice magistralnog puta M-18, Foča (Brod na Drini) – Hum (Šćepan Polje), u dužini cca 20,0 km.

Kao „Okvirni datum pokretanja postupka“ u oba slučaja naveden je treći kvartal 2019. godine. 

U Strategiji transporta RS za period od 2016. do 2030. godine početak izgradnje ovog puta je planiran za 2018. godinu, a završetak izgradnje 2025. godine. U ranije usvojenoj Strategiji razvoja javnih puteva RS, početak gradnje puta Foča – Šćepan Polje je planiran još u 2016. godini. 

Osim toga prošle godine Ministarstvo saobraćaja i veza RS iniciralo je Ministarstvu komunikacija i transporta BiH zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Crne Gore o izgradnji mosta preko Tare na međudržavnoj granici. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH sačinilo je nacrt Sporazuma i uputilo ga crnogorskoj strani, koja je prihvatila inicijativu za potpisivanje Sporazuma, no sporazum do danas nije potpisan. Istinomjer je i ranije pisao o neispunjenm obećanjima na temu gradnje ovog magistralnog puta. 

S obzirom da je građevinska sezona na izmaku, a da se prema informacijama Ministarstva saobraćaja i veza RS još nije započelo ni sa eksproprijacijom zemljišta na putu Foča – Šćepan Polje, Istinomjer će obećenje resornog ministra Neđe Trninića da će izgradnja ovog puta početi u 2019. godini, ocijeniti kao neispunjeno

(Istinomjer.ba)

NS RS nije donijela “odluku o povlačenju srpskih sudija iz Ustavnog suda BiH”

Član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik 12. 02. 2020. godine pored ostalog najavio je i da će na...

Klub srpskog naroda ipak učestvovao u procesu odlučivanja u Domu naroda PS BiH

Povodom odluke Ustavnog suda BiH u predmetu broj U 8/19, u Banja Luci je 12. 02. 2020. godine održan sastanak zvaničnika Republike Srpske (RS), predstavnika ovog entiteta u institucijama Bosne i...Radovi na izgradnji azila za napuštene pse u Banja Luci još uvijek nisu započeli

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Banja Luke, Petar Bilčar saopštio je početkom 2019. godine kako će azil za pse lutalice biti premješten iz Ramića na novu lokaciju do kraja 2019. godine,...