Neispunjeno

Još nije počela gradnja puta od Foče do Šćepan Polja

U julu 2018. godine iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske (RS), najavljeno je kako će izgradnja moderne saobraćajnice od Foče do Šćepan Polja na granici sa Crnom Gorom početi u 2019. godini.

Tom prilikom resorni ministar Neđo Trninić je kazao kako će rekonstrukcija 21 kilometra puta koštati 88 miliona eura, te da se u vezi sa tim pregovara sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), koja je, kako je rekao, “zainteresovana da učestvuje u finansiranju”.

Već smo završili projektnu dokumentaciju koju je finansirala EU, a u petak su nam u ministarstvu bili predstavnici EBRD koji su pokazali interesovanje da finansijski proprate izgradnju tog puta. (…) Trenutno pokušavamo da obezbedimo kod EU i Evropske komisije grant sredstva u visini 20% od vrednosti projekta, ali u svakom slučaju dobili ta grant sredstva ili ne, uvrstićemo izgradnju ove deonice u plan preduzeća Putevi RS i to ćemo iduće godine raditi.”

Neđo Trninić, 24.07.2018.

Međutim, izgradnja ovog puta nije počela ni više od godinu dana kasnije. Kako je nedavno saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i veza RS, “strateškim dokumentima predviđena je izgradnja magistralnog puta te je utvrđeno da je izgradnja ovog puta prioritet broj jedan u izgradnji magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj”, kao i da su “Putevi RS” od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju “zatražili lokacijske uslove, nakon čega se može ući u postupak eksproprijacije zemljišta”.

U Planu javnih nabavki „Puteva RS“ za 2019. godinu u vezi izgradnje puta „Foča – Šćepan Polje“ je navedeno:

  • Izrada Dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za projekat: „Rekonstrukcija i poboljšanje dionice magistralnog puta M-18, Foča (Brod na Drini) – Hum (Šćepan Polje), u dužini cca 20,0 km”.
  • Revizija glavnog projekta rekonstrukcije i poboljšanja dionice magistralnog puta M-18, Foča (Brod na Drini) – Hum (Šćepan Polje), u dužini cca 20,0 km.

Kao „Okvirni datum pokretanja postupka“ u oba slučaja naveden je treći kvartal 2019. godine.

U Strategiji transporta RS za period od 2016. do 2030. godine početak izgradnje ovog puta je planiran za 2018. godinu, a završetak izgradnje 2025. godine. U ranije usvojenoj Strategiji razvoja javnih puteva RS, početak gradnje puta Foča – Šćepan Polje je planiran još u 2016. godini.

Osim toga prošle godine Ministarstvo saobraćaja i veza RS iniciralo je Ministarstvu komunikacija i transporta BiH zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Crne Gore o izgradnji mosta preko Tare na međudržavnoj granici. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH sačinilo je nacrt Sporazuma i uputilo ga crnogorskoj strani, koja je prihvatila inicijativu za potpisivanje Sporazuma, no sporazum do danas nije potpisan. Istinomjer je i ranije pisao o neispunjenm obećanjima na temu gradnje ovog magistralnog puta.

S obzirom da je građevinska sezona na izmaku, a da se prema informacijama Ministarstva saobraćaja i veza RS još nije započelo ni sa eksproprijacijom zemljišta na putu Foča – Šćepan Polje, Istinomjer će obećenje resornog ministra Neđe Trninića da će izgradnja ovog puta početi u 2019. godini, ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!