Neistina

Lokalni izbori u Mostaru nisu jedini ispunjeni prioritet iz Mišljenja EK-a

U gostovanju na BHT1 8. 12. 2020. godine predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić, najavljujući pokretanje inicijative za smjenu Vijeća ministara BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH), komentarisao je i rad tog tijela izvršne vlasti u tekućem mandatu.

S tim u vezi, Šepić je podsjetio da je Evropska komisija prošle godine u maju donijela preporuku, odnosno Mišljenje vezano za naš put i članstvo u Evropskoj uniji, ustvrdivši da je BiH iz 14 prioriteta iz Mišljenja EK-a ispunila samo ono koje se odnosi na održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru:

Dakle, to je bilo najlošije mišljenje do sada. S druge strane, dobili smo 14 preporuka. Godina i po dana je prošla, samo jednu od tih 14 preporuka koje su nam dali smo ispunili. Dakle, radi se o Mostaru. I to nije ispunjeno zato što ovo Vijeće ministara i ova vlast pokazuju kapacitet, nego pritisci, Irma Baralija, Sud za ljudska prava, Strazbur i tako dalje. Tako da ste strane od 14 obaveza koje mi imamo i koje smo morali uraditi, samo je jedna urađena.

Senad Šepić, 8. 12. 2020.

U Zaključcima i preporukama Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, objavljenih 29. 5. 2019. godine u dijelu “Demokratija/ Funkcionisanje”, u prvom prioritetu se od BiH traži da osigura da se izbori provode u skladu s evropskim standardima tako što će se provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, te osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održavanje lokalnih izbora u Mostaru.

Podsjećamo, nakon što su polovinom juna 2020. godine SDA i HDZ BiH potpisali dokumente Politički sporazum za Grad Mostar, Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH-Grad Mostar-MODEL B i Statut Grada Mostara, izmjene Izbornog zakona BiH, potrebne za održavanje Lokalnih izbora 2020. godine u Mostaru, usvojene su od strane Parlamentarne skupštine BiH 8. 7. 2020. godine. Time je preporuka iz Mišljenja EK-a, koja se odnosi na održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru, ispunjena.

Međutim, suprotno Šepićevoj tvrdnji, to nije jedina preporuka iz navedenog dokumenta koju je BiH ispunila. Naime, jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja EK-a bio je i osiguravanje pravilnog funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje kao obaveze BiH proistekle iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), odnosno njegovog člana 121, a koji se također nalazi u dijelu “Demokratija/Funkcionisanje”, i to pod rednim brojem 3.

Nakon što je krajem januara tekuće godine Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu PS BiH uputio u parlamentarnu proceduru inicijativu kojom od Predstavničkog doma PS BiH traži da izabere svoje predstavnike u delegaciju Parlamenta BiH u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje s EU, ovaj proces je otkočen. Tako je na 8. sjednici Doma naroda PS BiH, održanoj 25. 6. 2020. godine, a na prijedlog dostavljen od Zajedničkog kolegijuma oba doma PSBiH, usvojen Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta.

Za predsjedavajućeg ove komisije izabran je Nebojša Radmanović, zamjenici su Nikola Lovrinović i Halid Genjac, a članovi Lazar Prodanović, Denis Zvizdić, Snježana Novaković-Bursać, Lidija Bradara, Branislav Borenović, Amir Fazlić, Bariša Čolak, Denis Bećirović, Saša Magazinović i Mladen Bosić.

Ubrzo nakon toga, na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. 7. 2020. godine, Zastupnički dom PS BiH potvrdio je odluku Doma naroda, čime je proces imenovanja članova Odbora koji dolaze iz BiH završen.

Konačno, na prvom sastanku netom izabranih članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta, održanom 22. 7. 2020. godine, usvojen je Poslovnik o radu POSP-a, čime je ispunjen prioritet iz Mišljenja EK-a, koji se odnosi na osiguravanje pravilnog funkcionisanja:

Prema članu 7. usvojenog Poslovnika POSP-a, finalni tekst preporuka koje donosi ovo tijelo smatra se usvojenim ako dobije dvotrećinsku podršku prisutnih članova delegacije Evropskog parlamenta i dvotrećinsku podršku prisutnih članova delegacije PSBiH.

Poslovnik POSP-a predviđa da se preporuke ovog tijela, na prijedlog Biroa POSP-a, mogu dati Evropskom parlamentu, PSBiH, Vijeću ministara BiH, Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, Vijeću Evropske unije i Evropskoj komisiji. Prijedlog preporuka Biro POSP-a utvrđuje konsenzusom.

Usvojeni Poslovnik POSP-a predviđa i mogućnost održavanja sjednica na daljinu, u slučaju vanrednih okolnosti. POSP se, inače, sastaje najmanje dva puta godišnje.

Prema usvojenom Poslovniku, Sekretarijat POSP-a činit će službenici Sekretarijata Evropskog parlamenta i službenici Sekretarijata PSBiH.

Parlamentarna skupština BiH, 22. 7. 2020.

Pored navedenog, također je ispunjen prioritet iz Mišljenja EK-a pod rednim brojem 10. u dijelu “Osnovna prava”, u kojem se traži da se “osigura pravo na život i zabranu mučenja, posebno ukidanjem upućivanja na smrtnu kaznu u Ustavu Republike Srpske”.

U tom kontekstu podsjećamo da je 4. 10. 2020. godine, razmatrajući apelaciju Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, za ocjenu ustavnosti člana 11. stav 2. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud BiH odlučio da takva norma ne može više da egzistira u Ustavu Republike Srpske, dajući rok od tri mjeseca institucijama tog entiteta da izbrišu tu odredbu. Zvanično, objavom u “Službenom glasniku BiH” 7. 11. 2019. godine, navedena odluka Ustavnog suda BiH stupila je na snagu, čime je i taj prioritet iz Mišljenja EK-a ispunjen.

Na kraju, treba podsjetiti i da je 24. 9. 2020. godine, na 29. vanrednoj sjednici Vijeća ministara BiH, usvojena Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina.

Iako se u 14 nabrojanih prioriteta iz Mišljenja EK-a ne navodi njeno usvajanje, u okviru “Političkih kriterija” u Mišljenju EK-a jasno stoji:

Još uvijek postoje neriješeni predmeti ratnih zločina, te je potrebno usvojiti revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

Mišljenje EK-a, 29. 5. 2020.

S obzirom na navedeno, tvrdnju Senada Šepića da je BiH do danas ispunila samo jednu preporuku iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, i to onu koja se odnosi na održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru, Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!