Zastupnici Nezavisnog bloka odriču se 20 posto plaće u Fond solidarnosti

Nezavisni blok je još u augustu 2018. godine odlučio da će se svi kandidati ove stranke, ukoliko budu izabrani u zakondavne organe vlasti u Bosni i Hercegovini na Opštim izborima 2018. godine, odreći 20% svoje mjesečne neto plaće u korist Fonda solidarnosti Nezavisnog bloka.

Nakon Opštih izbora, predsjednik Nezavisnog bloka, Senad Šepić potvrdio je pomenutu odluku, te najavio njenu realizaciju u naredom periodu.

Mi nećemo čekati da se okupi većina koja će moći promijeniti zakon, da se građani opet varaju, nego ćemo svojim primjerom pokazati da se to može uraditi bez demagogije – svi naši kandidati su potpisali izjave da se odriču 20 posto njihove plaće u korist Fonda solidarnosti i Nezavisni blok želi djelima pokazati da su promjene i pristup u politici mogući. To ćemo implementirati odmah nakon preuzimanja mandata u skupštinama.

Senad Šepić, 21.11.2018.

S obzirom da je Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u školskoj 2018/2019. godini, raspisan 14. januara 2019. godine, Istinomjer je kontaktirao Nezavisni blok, koji nam je kao dodatnu potvrdu realizacije navedenog obećanja, dostavljene su nam administrativne zabrane nekoliko zastupnika/ca.

 

 

 

 

 

 

Administrativna zabrana  predstavlja saglasnost o zaplijeni ličnih primanja, koja podsjeća na trajni nalog s tim što se administrativnom zabranom usmjeravaju sredstava ka banci dok su još u firmi, dok trajnim nalogom banka uzima sredstava tek kada „legnu“ na račun u toj banci.

Nezavisni blok je također 6. februara  2019. objavio facebook post u kojem naglašavaju da je pristiglo više od stotinu prijava za stipendije Fonda solidarnosti Nezavisnog bloka.

U skladu sa navedenim, Istinomjer će obećanje Senada Šepića, o izdvajanju dijela plate izabranih zastupnika Nezavisnog bloka u korist Fonda solidarnosti, ocijeniti ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Podneseni zahtjevi nadležnima da se spriječi zatvaranje mostarskog udruženja “Sunce”

Mostarskom udruženju ”Sunce” koje vodi brigu o osobama sa intelektualnim i ostalim poteškoćama prijeti prestanak...

Obnovljene fasade u Štrosmajerovoj ulici u Sarajevu

Sredinom novembra prošle godine, gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka najavio je skoru obnovu fasada u Štrosmajerovoj ulici u centru grada, a radovi su krenuli sa početkom nove građevinske...Stari most u Klepcima na Bregavi zaštićen od propadanja

Nakon što je u februaru ove godine Opština Čapljina izradila Projekat hitnih konzervatorsko restauratorskih radova na Starom mostu u Klepcima na rijeci Bregavi, za predviđene radove dobijena je i...