Neistina

Koldžo pretjerao s hvaljenjem općinskog budžetiranja

Budžet Novog Sarajeva mijenjan je rebalansom mnogo češće nego što je to ustvrdio načelnik ove općine, Nedžad Koldžo.

koldzo

 

Sama činjenica da u zadnje četiri godine skoro nijednom nismo imali potrebu da pravimo rebalans budžeta, govori da ga zaista realno i odgovorno planiramo i, također, po tome smo poznati. Imamo jedan izuzetno dobar sistem, sistem koji je i kroz nagradu koju smo dobili, Beacon status, prepoznat kao primjer dobre prakse, transparentnog načina i usvajanja i potrošnje budžeta, po čemu smo jedinstveni u Bosni i Hercegovini.

Nedžad Koldžo, 04.10.2016.

 

Općina Novo Sarajevo neosporno ima dobre prakse u usvajanju i planiranju budžeta. poput organizovanja javnih rasprava, redovnog objavljivanja nacrta, planova i izvještaja o izvršenju budžeta, kao i kontinuiranog ostvarivanja budžetskog suficita. U 2016. godini, općina je objavila i “Budžet za građane”, dokument koji pojašnjava proces pripreme, planiranja i strukturu budžeta, koji institucije u BiH rijetko objavljuju i na višim nivoima vlasti.

No, iako je “budžetiranje” u Novom Sarajevu zasigurno bolje od mnogih opština u BiH, načelnik ove općine, Nedžad Koldžo, u svom gostovanju na TV N1 prilično je pretjerao sa hvaljenjem svoje administracije. Za početak, Koldžo je na vrlo diskutabilan način predstavio “Beacon status”, to jest nagradu koju je općina dobila za dobre prakse u oblasti planiranja budžeta.

“Beacon šema u BiH” je projekat koji su 2005. godine pokrenuli OSCE i Vijeće Evrope, kao dio procesa reforme lokalne samouprave. Nadležnost za Beacon šemu je 2009. godine prenesena na domaće institucije, kada su se entitetska resorna ministarstva i savezi općina i gradova obavezali da će nastaviti finansiranje ovog projekta. Nakon toga, “Beacon šema” se održala do 2014. godine, kada je posljednji put raspisan poziv za učešće lokalnih zajednica u njenom VIII krugu. Projekat je poslije toga ugašen.

U svakom krugu Beacon šeme, općine su se takmičile na različite teme, to jest dostavljale su prezentacije o svojim postignućima u različitim oblastima: od civilne zaštite, ekologije, turizma i poljoprivrede, pa do jačanja uloge mladih, saradnje sa građanima i poboljšanja rada mjesnih zajednica. Za svaki krug birane su nove teme i svaka je postavljena samo jednom.

Tema “Planiranje i usvajanje budžeta u lokalnoj zajednici” postavljena je u okviru VI kruga Beacon šeme. Općina Novo Sarajevo tada je dobila nagradu za planiranje i usvajanje budžeta u lokalnoj zajednici (općina je te godine proglašena i “Beacon općinom za 2011/2012. godinu”, zajedno sa Bijeljinom).

Dakle, tvrdnja načelnika općine Novo Sarajevo da je ova općina “jedinstvena u BiH” po osvajanju ovog priznanja je u najmanju ruku nepotpuna, a sasvim sigurno prenapuhana, s obzirom da je ova nagrada i dodijeljivana samo jednom tokom ukupnog trajanja projekta “Beacon šema”. Nije sporno da je Novo Sarajevo proglašeno najboljom općinom u oblasti budžetiranja 2011/2012. godine, ali je svaka općina, koja je pobijedila u bilo kojoj raspisanoj temi, na isti način “jedinstvena” u svakoj oblasti u kojoj se takmičila.

Sa druge strane, tvrdnja da općina Novo Sarajevo nije “skoro nijednom” pravila rebalans budžeta u cjelini je netačna. Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine usvajaju se već tri godine u nizu, pa su tako budžeti za 2014, 2015. i 2016. godinu imali rebalans.

 

Plan budžetaPrihodi/rashodiIzmjene i dopune budžetaPrihodiRashodiIzvršenje budžetaPrihodiRashodi
201224.510.0002012//201220.304.320,4614.910.615,43
201321.411.0002013//201318.656.834,6912.036.734,74
201422.280.000201423.176.00023.176.000201424.941.742,7715.146.516,60
201526.080.000201527.691.00027.691.000201527.198.873,2815.829.555,30
201629.430.000201630.158.00030.158.0002016//

 

Kako se može vidjeti iz pregleda zvanične budžetske dokumentacije općine Novo Sarajevo, izjava Nedžada Koldže o tome da općinski budžeti u zadnje četiri godine nisu prolazili kroz rebalanse, svakako je neistinita.

 

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!