Analize

Ko vrši zimsko održavanje cesta u KS?

Snijeg koji je 29. novembra ove godine padao širom BiH, kao što je bio slučaj i ranijih godina, izazvao je probleme u saobraćaju kako vozačima, tako i pješacima. Otežani uslovi vožnje, saobraćajne nesreće, poledica na trotoarima, djelimična obustava trolejbuskog saobraćaja u glavnom gradu, samo su neki od problema s kojim su se građani/ke suočili/e, a podijeljene nadležnosti unutar Kantona Sarajevo za čišćenje i održavanje puteva u zimskom periodu samo neki od razloga lošeg stanja na saobraćajnicama i trotoarima tokom zimske sezone.

Foto: FENA (Arhiva)

Pred početak zimske sezone, koja je počela 15. novembra ove godine, premijer KS Edin Forto i ministar privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović posjetili su KJKP Rad te su sa rukovodstvom ovog preduzeća razgovarali o predstojećim zimskim mjesecima i kapacitetima koje ono posjeduje u okviru zimske službe.

Ministar i ja smo obišli pogon, razgovarali s Upravom preduzeća i imamo sve garancije da snijeg neće iznenaditi, kao i da kada su u pitanju njegove službe može pasti u ovome trenutku. RAD će biti tu za sve što je potrebno.

Edin Forto, 19.11.2021.

Resorni ministar Hadžiahmetović tom prilikom nije krio zadovoljstvo stanjem u KJKP Rad.

Građani ovoga grada moraju imati povjerenje u RAD, što su iz ovoga preduzeća mnogo puta do sada i dokazali. I ovoga puta sam se uvjerio da, kada je u pitanju i struka i mehanizacija i Uprava, mogu reći da se radi o našem gigantu

Enver Hadžiahmetović, 19.11.2021.

Deset dana od posjete premijera KS i resornog ministra preduzeću Rad, u glavnom gradu BiH pao je prvi ovosezonski snijeg. Snijeg je izazvao probleme u saobraćaju kako vozačima, tako i pješacima. Portparol KJKP Rad Mirza Ramić je za N1 prokomentarisao stanje na saobraćajnicama usljed snježnih padavina:

Dok su trajale padavine jučer, bilo jeste otežano, ali uspostavljeno je normalno odvijanje saobraćaja prilagođeno brzini kretanja na putu (…) Moramo razumjeti određene stvari – očekivanja i realne stvari. Očekivanje je ukoliko snijeg počne padati, građani žele da se jednostavno pojavimo na svim ulicama i vršimo čišćenje ispred svih domova. To jednostavno nije moguće. Postoji kategorizacija, što je utvrđeno sa Direkcijom za ceste i četiri gradske općine kao investitorima. One saobraćajnice prvog prioriteta čiste se unutar onog perioda dok snijeg pada. Saobraćajnice drugog, trećeg i četvrtog prioriteta čiste se 24, 48, odnosno 72 sata po prestanku padavina.

Mirza Ramić, 30.11.2021.

V.d. direktorice KJKP Rad Vera Arnautović je za Istinomjer pojasnila da je u prethodnim danima na poslovima razgrtanja i uklanjanja snijega sa saobraćajnica i trotoara angažovano 49 vozila i 110 radnika na ručnom čišćenju, te da je navedeni broj vozila identičan prošlogodišnjem broju.

Broj radnika na poslovima ručnog čišćenja, kako Arnautović objašnjava, određuje se po potrebi, a radnici su raspoređeni u smjenama po općinama. Također, Arnautović objašnjava kako se određuju prioriteti prilikom čišćenja saobraćajnica.

Shodno intenzitetu saobraćaja, određuje se u koji prioritet spada određena saobraćajnica. Investitor je taj koji određuje koja ulica će biti uvrštena, dužinu i učestalost čišćenja u zimskom periodu. Čikme, sokaci, slijepe i uske ulice, kao i ulice koje imaju određene fizičke prepreke, nisu uvrštene u zimsko održavanje. U takve ulice se vrši distribucija posipnog materijala kako bi lokalno stanovništvo moglo posipati i vršiti čišćenje saobraćajnice ili dijela trotoara ispred poslovnog ili stambenog objekta.

Vera Arnautović, 1.12.2021.

Da je neprohodnost saobraćajnica u glavnom gradu, uzrokovana snježnim padavinama, 29. novembra izazvala probleme i prekid u javnom gradskom saobraćaju, za Istinomjer su potvrdili u KJKP Gras.

Zbog intenzivnih snježnih padavina i zadržavanja snijega na kolovozu, 29.11.2021. godine trolejbuski saobraćaj nije bio u funkciji na relaciji Mojmilo – Dobrinja od 20:40 – 21:45 sati. Iz istog razloga, od 18:00 sati autobuska linija za Ahatoviće saobraćala je skraćeno do Dobroševića, a linija Hadžići – Mokrine bila je skraćena do Selimovića. Zbog električnog kabla na saobraćajnici, autobuska linija za Tarčin od 20:30 sati saobraćala je skraćeno do benzinske pumpe. Preduzeće GRAS je, kao i prethodnih godina, i ove godine formiralo štab zimske službe, čiji je osnovni zadatak organizacija rada u zimskim uslovima, a to podrazumijeva pripremu i rad u zimskim uslovima u smislu pripreme vozila (odgovarajuće gume, permant, čišćenje snijega i sl.). Organizovane su i stalne dežure puna 24 sata kako bi se u slučaju potrebe, kao što su velike sniježne padavine, moglo pravovremeno reagovati i otkloniti eventualne teškoće s ciljem normalnog funkcionisanja javnog gradskog prevoza.

KJKP Gras, 1.12.2021.

Treba istaći i činjenicu da trenutno odvijanje gradskog saobraćaja u Kantonu Sarajevo funkcioniše po izmijenjenom režimu usljed rekonstrukcije tramvajske pruge Ilidža – Čengić-Vila, pa na navedenoj relaciji saobraćaju autobusi Grasa i Centrotransa.

Za zimsko održavanje saobraćajnica u četiri gradske općine (Stari Grad, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Centar Sarajevo) zadužen je KJKP Rad. U navedenim općinama, izuzev Novog Grada Sarajevo, isto preduzeće je odgovorno za čišćenje trotoara i stepeništa, dok je u Novom Gradu taj posao povjeren Javnom preduzeću Lokom.

Zakon o komunalnoj čistoći KS, u članu 41, propisuje da uklanjanje snijega i sprečavanje poledice sa javnih saobraćajnih površina vrše komunalna preduzeća, dok su za zimsko održavanje zelenih rekreativnih površina zadužena komunalna preduzeća za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina. Kada su u pitanju saobraćajnice u kantonalnoj nadležnosti, za njihovo održavanje zadužena je kantonalna Direkcija za puteve. Što se tiče uklanjanja snijega sa ostalih javnih površina, zimsko održavanje vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojima upravljaju. Nadležni kantonalni organ, prema navedenom zakonu, dužan je da najkasnije do 1. septembra tekuće godine načini operativni plan uklanjanja snijega za naredni zimski period.

Vlada KS je na svojoj stranici objavila informacije za prethodnu sezonu, 2020-2021. godinu, o zimskom održavanju, odnosno o tome koje kompanije vrše ove poslove. Općine Ilidža, Vogošća, Hadžići i Trnovo samostalno raspisuju nabavke održavanja tokom zimskih mjeseci, a na sve ovo treba dodati i saobraćajnice u Sarajevu, čije je održavanje u ingerenciji JP Autoceste FBiH i JP Ceste FBiH.

Tako je za održavanje autoceste u KS na dionici Sarajevo sjever – Tarčin, kao i brze ceste Butila – spoj sa ulicom Safeta Zajke, zadužen konzorciji kompanija Sarajevoputevi i Euro-Asfalt. Inače, kompanija Sarajevoputevi se nalazi u većinskom vlasništvu FBiH. Ova kompanija je zadužena za održavanje magistralnih puteva koji prolaze kroz KS, odnosno nalazi se na spisku onih koji imaju ugovore sa JP Ceste FBiH na nivou ovog entiteta.

Primjerice, budžetom KS za 2021. godinu, za zimsko održavanje puteva, predviđeno je milion i 700 hiljada KM, dok je za istu stavku Općina Ilidža, budžetom za isti period, planirala 350 hiljada KM, te je krajem septembra ove godine dodijelila dva ugovora za zimske sezone 2021/2022, te 2022/2023. godina.

Iz Općine Vogošća su saopćili da su od 112 km puta na području ove općine, 22 km u ingerenciji Direkcije za ceste KS, dok je za zimsko održavanje ostatka saobraćajnica zadužena firma AME Breza. U Općini Ilijaš su nedavno dodijeljena četiri ugovora za zimsko održavanje saobraćajnica i trotoara u ovoj općini, od 2021. do 2024. godine. Inače, u ovoj lokalnoj zajednici, budžetom za ovu godinu, za zimsko održavanje puteva predviđeno je 330 hiljada KM. U Općini Hadžići, budžetom za 2021. godinu, za zimsko održavanje lokalnih puteva predviđeno je 550 hiljada KM, što je više u odnosu na 470 hiljada KM 2020. godine. Na području Trnova, čišćenje i održavanje puteva vrši Javno komunalno preduzeće “Trnovo”, a iz budžeta ove općine je za navedene poslove za 2021. godinu planirano nepunih 260 hiljada KM.

Podijeljena nadležnost između gradskih i drugih općina u KS, te održavanje magistralnih i autocesta koje prolaze kroz Sarajevo, a gdje navedena javna preduzeća posebno dodjeljuju poslove zimskog održavanja, definitivno utiču na prohodnost saobraćajnica u glavnom gradu tokom zimskih mjeseci. Informacija da je trolejbuski saobraćaj 29. novembra zbog snijega bio obustavljen samo na određenom dijelu, od Mojmila do Dobrinje, postavlja pitanje da li svi dijelovi grada imaju jednak tretman u čišćenju tokom snježnih padavina.

Probleme unutar kantonalnih kompanija trebaju rješavati nadležni, a građani/ke Sarajeva očekuju prohodne saobraćajnice tokom zimskog perioda.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!