Analize

Ko u FBiH određuje prioritetne skupine za cijepljenje?

Dolaskom prvih doza vakcina namijenjenih za imunizaciju prioritetnih skupina u Federaciji BiH i implementacijom procesa vakcinacije na nižim nivoima vlasti, nametnula su se brojna pitanja. Neka od njih su da li će se na listi prioriteta naći i zanimanja koja su u značajnijoj mjeri izložena zarazi, a nisu navedena na listi prioriteta, kao i pitanje ko je nadležan za određivanje liste prioriteta, budući da se izjave dužnosnika u vezi s tim u velikoj mjeri razlikuju.

Fotografija: Reuters

Podsjećamo, Istinomjer je u prethodnom periodu u nekoliko navrata pisao o problemima vezanim za proces imunizacije u FBiH, a više o tome možete pročitati u analizama “Rasprava o vakcinama kojih još uvijek nema”, “Zašto je ad hoc komisija formirana bez najavljenog nevladinog sektora?”, “Ad hoc komisija: Lijek za strahove od nabavke vakcina”, “FBiH i dalje čeka na vakcine putem direktne nabavke” i “Iz Vlade Kantona Sarajevo priznali da će teško nabaviti vakcine”.

Plan cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH predstavljen je na konferenciji za medije održanoj 15. januara, nakon što ga je Vlada FBiH usvojila na sjednici održanoj dan prije.

U Planu za cijepljenje protiv COVID-19 u FBiH obrazloženi su koordinacija i nadležnosti u procesu cijepljena protiv COVID-19. Uloge federalnih i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i Federalnog ministarstva zdravstva dodijeljene su shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH. S tim u vezi, navodi se kako je Ministarstvo zdravstva FBiH nadležno da “određuje i organizuje provođenje mjera zaštite od zaraznih bolesti u slučaju epidemije koja ugrožava više kantona”, dok je uloga Federalnog zavoda za javno zdravstvokoordinacija i distribucija cjepiva s centralnog na kantonalni nivo prema izraženim potrebama na temelju planova dostavljenih od KZJZ, a u skladu s dostupnosti i količinom cjepiva, prema standardnim i operativnim procedurama koje je razvio FZJZ”. Između ostalih, jedna od uloga kantonalnih zavoda za javno zdravstvo je “planiranje potreba na osnovu lista osoba koje pripadaju preporučenim skupinama za cijepljenje i koji se žele cijepiti, te pripremanje rasporeda cijepljenja (liste dostavljaju domovi zdravlja, bolnice, klinike, starački domovi – komunikacija i koordinacija)”.

Nadalje, u Planu se navodi kako je Zavodu za javno zdravstvo FBiH stavljeno na raspolaganje Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju, a aktivnosti ovog tijela ogledaju se u “pregledu kliničkih studija vezanih za COVID-19 cjepivo, razmatranje opcija za implementaciju COVID-19 cjepiva, prijedlog prioritetnih skupina za cijepljenje protiv COVID-19, pregled dokaza za okvirne preporuke i savjetovanje, razmatranja pitanja koja se odnose na pravne i regulatorne zahtjeve za korištenje COVID-19 cjepiva, razmatranje strategija za upravljanje lancima opskrbe, razmatranje i savjetovanje komunikacijskih pristupa”.

Prioritetne skupine, definirane Planom vakcinacije, jesu zdravstveni radnici, osoblje i štićenici ustanova za smještaj starije populacije, građani stariji od šezdeset godina, hronični bolesnici i zdrave osobe koje rade u značajnim javnim službama.

Izvor: Plan za cijepljenje protiv COVID-19 u FBiH

Planom cijepljenja je predviđena i strategija za cijepljenje stanovništva u prvoj fazi imunizacije, koja obuhvata 20% stanovništva Federacije.

Izvor: Plan za cijepljenje protiv COVID-19 u FBiH

U obje tabele se među prioritetnim skupinama za vakcinaciju nalaze “osobe zaposlene u značajnim javnim službama”. U sekciji pod nazivom “Procijenjena veličina” navodi se kako se u toj kategoriji radi o zaposlenim u ustanovama socijalne zdravstvene zaštite, zaposlenima u javnoj upravi i odbrani, zaposlenima u oblasti prijevoza i skladištenja, kao i onih u oblasti obrazovanja. U Aneksu 2 Plana cijepljenja stoji da se imunizacija preporučuje kod “osoba zaposlenih u javnim službama od značaja za borbu protiv COVID-19 (policija, obrazovanje i dr)”.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar istakao je da su kantonalni zavodi za javno zdravstvo upoznati sa Planom na sastanku koji je održan 18. 12. 2020.

Dobili su određene zadaće, a to je da formiraju operativne timove za provođenje cijepljenja na razini županije, kao i da odrede timove za cijepljenje u zdravstvenim ustanovama. Nakon sastanka su počeli da rade popise ljudi prema prioritetima koji se trebaju cijepiti i na temelju tih popisa će se cijepljenje i realizirati.

Davor Pehar, 15. 1. 2021.

Pehar je tom prilikom obrazložio i ulogu Stručnog savjetodavnog tijela:

Primarni cilj Plana je smanjiti morbiditet i mortalitet povezan sa COVID-19 i smanjiti prijenos COVID-19 u među građanima, te na taj način očuvati funkcionalnost našeg društva. Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju je također razmatralo i prihvatilo prijedlog prioritetnih skupina za cijepljenje protiv COVID-19, kao i sam plan za cijepljenje. Zavod za javno zdravstvo FBiH sa ovim tijelom vrlo usko surađuje, ovo tijelo može biti i prošireno ako se ukaže potreba i u uvjetima izmijenjene epidemiološke situacije.

Davor Pehar, 15. 1. 2021.

Dr. Mia Blažević iz Službe za epidemiologiju ZZJZFBiH naglasila je kako će kantoni cjepiva dobijati shodno broju građana koji spadaju u prioritetnu skupinu.

Cjepivo ćemo raspoređivati prema do sada uhodanom algoritmu u odnosu na broj stanovnika tako da će svi kantoni dobiti količinu cjepiva prema broju stanovnika i prioritetnim skupinama koje je odredio federalni zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Stručnim savjetodavnim tijelom za imunizaciju.

Mia Blažević, 15. 1. 2021.

Nakon što je javnosti prezentiran Plan cijepljenja za FBiH, Društvo novinara BiH uputilo je dopis predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji, ministrici civilnih poslova BiH Ankici Gudeljević i entitetskim premijerima Fadilu Novaliću i Radovanu Viškoviću, u kojem se zahtijeva da se prilikom određivanja prioriteta za cijepljenje protiv COVID-19 novinari uvrste u grupu “odmah iza medicinskih radnika i ugroženih grupa stanovništva”.

Prema informacijama kojima raspolažemo, radeći svoj posao, veliki broj njih je obolio od COVID-19. Nažalost, imali smo i smrtne slučajeve među kolegama. Zato apeliramo na Vas da uvrštavanjem novinara u prioritetne kategorije za vakcinisanje protiv COVID-19 zaštitite njihovo zdravlje i živote te im tako omogućite da nastave obavljati svoj posao informiranja javnosti, do konačne pobjede nad tom bolešću.

Društvo novinara BiH, 18. 1. 2021.

Na dopis Društva novinara reagovali su nadležni u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, gdje su novinari uvršteni na listu prioriteta za vakcinaciju 25. 1. i 16. 2. Za sada je u Federaciji jedino Zeničko-dobojski kanton prepoznao novinare kao ugroženu skupinu i uvrstio ih na listu prioriteta zajedno sa policijom, odmah nakon zdravstvenih radnika i osoba u domovima za stare osobe.

Pored novinara, Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH u Sarajevu zahtijevao je od kantonalnog ministra zdravstva da njihovi radnici budu među prioritetnim kategorijama za cijepljenje.

Po pitanju prioritetnih skupina za cijepljenje oglasio se i Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine. U otvorenom pismu se navodi kako su njihovi radnici od početka pandemije svakodnevno izloženi zarazi, a da se ipak nisu našli na listi prioriteta za vakcinaciju.

Mnogi od naših članova su se izborili sa infekcijom, a naše misli su sa porodicama onih koji, nažalost, nisu. I ne, nemamo namjeru obraćati se premijeru Federacije BiH, ministrima niti kriznim štabovima. Nećemo ih ni ubjeđivati u to koliko je bitno da radnice i radnici u trgovini budu vakcinisani, jer smo svakodnevno u kontaktima sa hiljadama građana, i ovim bi rizik od širenja virusa značajno bio smanjen

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti, 5. 4. 2021.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić je u razgovoru za Klix pojasnio koje su prioritetne kategorije u procesu vakcinacije u KS-u.

U sljedećoj turi vakcinacije AstraZenecom bit će vakcinisano oko stotinu apotekara. Što se tiče vozača i kontrolora u javnom gradskom saobraćaju, kao i taksista, oni nisu u prioritetnoj grupi i bit će vakcinisani kada i svi ostali građani. Isto vrijedi i za novinare. Moramo ići po prioritetima, ima, na primjer, građana koji boluju od karcinoma, kao i hemodijaliznih pacijenata oni također moraju biti među prvima koji će dobiti vakcinu. (…) Novinari su kategorija koja ne spada u prioritete. Kada narušite jednom sistem prioriteta onda se čitava piramida ruši. Novinari neće biti stavljeni u prioritet sve dok ne bude završena prva linija zdravstvenih radnika. Prioritet su i policija, vatrogasci, osobe u staračkim domovima. Ne mislim da novinare ne treba uvrstiti, ali kada bi sada došao veliki kontingent vakcina, onda bi bilo normalno.

Haris Vranić, 31. 3. 2021.

Sa druge strane, premijer FBiH Fadil Novalić ustvrdio je da medijski radnici u Federaciji moraju ući u prioritet za cijepljenje, te je najavio da će premijerima kantona i ministrima zdravlja predložiti da medijski radnici moraju ući u prioritet pri vakcinisanju.

U komunikaciji s medijima zadnjih mjeseci dobijao sam informacije da su im redakcije prepolovljene. Nadam se da će i ostali premijeri shvatiti bitnost i hrabrost osoba koje se bave novinarstvom i pokušavaju našim građanima dati što više tačnih i kvalitetnih informacija.

Fadil Novalić, 31. 3. 2021.

Tvrdnja ministra Vranića da novinari ne predstavljaju prioritet u imunizaciji stanovništva naišla je na osudu Društva novinara BiH, nakon čega je Vranić istakao da je Svjetska zdravstvena organizacija dala smjernice za prioritete u procesu imunizacije, a da u Bosni i Hercegovini prioritete za vakcinaciju određuju entiteti.

Ni Vlada Kantona Sarajevo, ni Ministarstvo zdravstva, niti ja, kao ministar, nemamo utjecaj na to ko će biti prioritet u procesu imunizacije. O tome svjedoči i naš zahtjev prema Federalnom zavodu za javno zdravstvo da na listu prioriteta dodaju transplantirane osobe, ali odgovor je bio da se strogo moramo pridržavati njihovog plana vakcinacije. (…) Vlada Federacije BiH je početkom godine donijela Pravilnik prema kojem su zdravstveni djelatnici i drugo zdravstveno osoblje prva prioritetna skupina, te starije osobe i osobe koje rade u ustanovama za brigu o starijim osobama, potom osobe s hroničnim bolestima, pa osobe koje su zaposlene u javnim službama od značaja (policija, obrazovanje…).

Haris Vranić, 1. 4. 2021.

I član Kriznog štaba Ministarstva KS-a Ednan Drljević istakao je kako je za kreiranje lista prioriteta nadležan federalni nivo.

Vakcine i red prioriteta – sve dolazi sa federalnog nivoa. Mi smo samo protočni bojler, samo izvršavamo ta naređenja. Mislim da je to bezpredmetno. Mi ne možemo, sve i da hoćemo, to su vakcine koje su došle sa Federacije, mi samo trebamo da ih opravdamo. Ne možemo mijenjati prioritete, jer bi to bilo zloupotreba.

Ednan Drljević, 3. 4. 2021.

Suprotno tvrdnjama članova Kriznog štaba KS-a, zastupnica u kantonalnoj Skupštini Bilsena Šahman, komentirajući nadležnost u određivanju prioritetnih skupina za vakcinaciju protiv COVID-19, ustvrdila je kako je definiranje prioriteta u nadležnosti kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Zavodi za javno zdravstvo kreiraju tabele za prioritete. Oni se rukovode evropskim prioritetima, odnosno tim standardima kako je u Evropi. Međutim, u Evropi su i farmaceuti i novinari u prioritetnoj grupi. Očigledno da je ovdje došlo do nekog neslaganja, i tu najveće krivce vidim Zavode za javno zdravstvo.

Bilsena Šahman, 3. 4. 2021.

S obzirom na potez ZDK-a, kao i jasni stav premijera Novalića da novinari moraju ući u prioritetne skupine za vakcinaciju, nameće se pitanje zbog čega pojedina, očito ugrožena zanimanja, još uvijek nisu uvrštena među prioritetne kategorije i u drugim kantonima. I dok građani Federacije još uvijek čekaju dolazak obimnijeg kontingenta cjepiva, na političkoj pozornici ponovo je prisutno prebacivanje loptice odgovornosti između nivoa vlasti i u vezi sa prioritetnim grupama za imunizaciju.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!