Neispunjeno

Probijen još jedan rok za početak izgradnje nove bolnice u Doboju

Nova bolnica u Doboju, koja bi trebala zamijeniti postojeću paviljonskog tipa, trebala bi se sastojati od prizemlja i šest spratova, sa oko 468 kreveta, glavnim operacionim i urgentnim blokom i dijagnostičkim centrom.

Istinomjer je i ranije pisao o brojnim najavama za početak izgradnje pomenute bolnice koje su do sada ostale neispunjene, a u maju 2019. godine uslijedila je nova najava. Naime, nakon sastanka ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alena Šeranića sa rukovodstvom grada Doboja i bolnice zaključeno je da bi se nakon završetka projektovanja nove bolnice, čime bi prva od ukupno tri faze ovog projekta bila okončana, moglo započeti i sa radovima na izgradnji bolnice.

Bolnicu, koja će se prostirati na 28.078 kvadratnih metara, graditi će kineske kompanije “China Sinopharm International Corporation” i “Shan Xi Construction Investment Group”, a ukupna vrijednost radova ovog objekta procijenjena je na oko 100 miliona KM.

Od kineskog partnera očekujemo njihov program rada, u okviru kojeg će oni definisati vremenski okvir za projektovanje. Očekujem da će to biti za tri do šest mjeseci gotovo, nakon čega kreće izgradnja.

Alen Šeranić, 17.05.2019.

No, šest mjeseci nakon pomenute najave izgradnja nove bolnice u Doboju još uvijek nije započela. Naime, u novembru 2019. godine na dnevnom redu 23. sjednice Skupštine Grada Doboja našla se i Odluka o usvajanju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “Opšta bolnica Doboj” po skraćenom postupku, a regulacioni plan je izmijenjen na zahtjev resornog ministarstva i bolnice. Tom prilikom gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić istakao je da “su sada otklonjeni svi tehnički problemi”, te da “će u narednom periodu u posao sigurno da bude uveden izvođač, tj. kineska kompanija”.

S obzirom da radovi na izgradnji nove bolnice u Doboju još uvijek nisu započeli iako je prošlo više od 6 mjeseci od posljednje najave, Istinomjer će obećanje ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alena Šeranića ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!