Zora Vidović

Politička partija: SNSD

Trenutna pozicija: Ministrica finansija u Vladi Republike Srpske

Rođena je 1954. godine u Donjim Srđevićima, Opština Srbac, a Ekonomski fakultet završila je u Beogradu. Bila je na rukovodećim mjestima u brojnim finansijskim preduzećima, a u dva mandata bila je i poslanik Narodne Skupštine RS. Trenutno je ministrica finansija RS, a na ovo mjesto došla je sa pozicije direktora Poreske uprave RS.

Izvor: Srpska cafe

Obećanja
Neispunjeno 3
Ispunjeno 3
Istinitosti
Većim dijelom neistina 1
Neistina 1
Istina 1
Pitajte Istinomjer!