Nedosljedno

Šeranić krši mjere na čije poštivanje poziva stanovništvo Republike Srpske

Politički skup Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) održan je na Kozari 21. augusta 2021. godine, a sudeći prema fotografijama i videosnimcima sa ovog događaja, osim velikog broja prisutnih, prekršene su i epidemiološke mjere i preporuke koje se tiču dozvoljenog broja okupljenih na otvorenom prostoru, držanja fizičke distance kao i nošenja zaštitne maske.

FOTO: SNSD
FOTO: SNSD

Pojedini mediji iz Republike Srpske prenijeli su da je skupu prisustvovalo oko 20 hiljada ljudi, dok je lider SNSD-a Milorad Dodik ustvrdio da je na skupu bilo prisutno oko 15 do 20 hiljada članova i simpatizera ove stranke. Koliko je zaista bilo okupljenih građana/ki teško je utvrditi, a u javnosti su se odmah mogle čuti kritike na račun ovakvog okupljanja s obzirom na sve nepovoljniju epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj.

Izvor: SNSD

Prisutni, okupljeni u daleko većem broju od preporučenog, nisu se pridržavali mjera i preporuka fizičke distance, niti su propisno, ako su uopće, nosili zaštitne maske.

Podsjećamo, u Republici Srpskoj trenutno su na snazi (u periodu od 16. augusta do 30. augusta) mjere “u cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti”.

Pomenutim mjerama zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica, kao i sva privatna skupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica. Izuzetak su takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike kao i organizacija kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera koje je donio JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Dalje se navodi da se dozvoljene aktivnosti iz ovog zaključka sprovode uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera koje je propisao JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Tačkama sedam i devet “obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru” te se “preporučuje građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitnne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru”. Obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta su djeca mlađa od sedam godina života, lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju, te lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.

U “Prеpоrukama zа upоtrеbu mаski nа оtvоrеnоm” koje je objavio JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske navodi se da “Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dаје prеpоruku dа sе mаskе upоtrеbljаvајu i nа оtvоrеnоm, u situаciјаmа u kојimа niје mоgućе оdržаti fizičku distаncu оd dvа mеtrа”.

Mјеstа i situаciје nа kојimа niје mоgućе u pоtpunоsti ispоštоvаti fizičku distаncu оd dvа mеtrа nа оtvоrеnоm i gdје sе оkupljа vеći brој ljudi nа јеdnоm mјеstu оbuhvаtајu:

  • bаštе ugоstitеljskih оbјеkаtа,
  • diјеlоvе trgоvаčkih оbјеkаtа i trgоvаčkih rаdnji lоcirаnih nа оtvоrеnоm,
  • rеdоvi isprеd rаdnji, bаnаkа i ustаnоvа,
  • bilо kаkvа оrgаnizоvаnа оkupljаnjа kао štо su prоslаvе, kоncеrti, sаhrаnе, svаdbе,
  • аutоbuskа stајаlištа,
  • piјаcе.

Lоkаlni štаbоvi zа vаnrеdnе situаciје mоgu dоniјеti i dоdаtnе mјеrе i prоširiti brој mјеstа nа kојimа sе kоristе mаskе nа оtvоrеnоm, shоdnо еpidеmiоlоškој situаciјi. Pоrеd оvih mјеstа, оpštа pоpulаciја bi sе trеbаlа pоticаti dа kоristi mаskе u svim situаciјаmа u kојim niје mоgućе оdržаti fizičku distаncu u kоntаktu sа оsоbаmа u оkružеnju.

Preporuke zа upоtrеbu mаski nа оtvоrеnоm, IJZ RS

U “Prеpоrukama zа оdržаvаnjе svаdbеnih svеčаnоsti i sličnih događaja” Institut za javno zdravstvo RS preporučuje “dа sе svе prоslаvе, kаd gоd је tо mоgućе, оrgаnizuјu nа оtvоrеnоm prоstоru tе dа sе оgrаniči brој zvаnicа nа nајmаnji mоgući brој”, te da “mаksimаlаn brој zvаnicа trеbа dа budе u sklаdu sа trеnutnо vаžеćim zаključkоm Rеpubličkоg štаbа zа vаnrеdnе situаciје”. Jedna od preporuka je i izbjegavanje “aktivnosti koje uključuju blizak fizički kontakt (ples, grljenje, ljubljenje itd.) osim ako se ne radi o članovima istog domaćinstva ili osobama koje su uobičajeno u bliskom kontaktu”.

Jedan od pristunih na SNSD-ovom skupu bio je i član ove stranke i ministar zdravstva i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Alen Šeranić.

Tim povodom, dan nakon održanog skupa, oglasio se i Odbor za zdravstvo Srpske demokratske stranke (SDS), te poručio “da je ministar zdravstva RS-a Alen Šeranić jednom fotografijom obesmisilio napore svih zdravstvenih radnika”. Dodali su i da se “fotografije ministra Šeranića sa stranačkog skupa na Кozari i njegova promocija brige za javno zdravlje građana jedino može nazvati licemjerjem najgore vrste”.

Izvor: SDS
Izvor: SDS

Podsjećamo, ministar Šeranić je u više navrata isticao važnost poštivanja epidemioloških preporuka i mjera, kao i važnost vakcinacije u cilju suzbijanja epidemije koronavirusa.

Tako je samo nekoliko dana prije skupa Šeranić saopćio da većina novozaraženih dolazi sa zajedničkih proslava – svadbe, krštenja i slična porodična veselja ili se vrate sa ljetovanja zaraženi, te je apelovao na građane/ke da se vakcnišu, ističući da od toga zavise i eventualne nove epidemiološke mjere.

U julu 2021. godine, kako ATV Banja Luka prenosi, Šeranić je poručio da je “važno pridržavati se mjera”.

Ministar Šeranić istakao je da je važno da se građani i dalje pridržavaju propisanih mjera koje se odnose, bilo na pojedinca, bilo na samu sredinu, te da se vakcinišu.

ATV Banja Luka, 13.7.2021.

U aprilu 2021. godine, Šeranić je oštro osudio “istupe gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića koji je nazvao lakrdijom mjere Republičkog štaba za vanredne situacije, te naglasio da se takvim izjavama stanovništvu šalju potpuno pogrešne poruke”. Dodao je da su “upravo mjere koje donosi Republika Srpska dovele djelimično do stabilizacije epidemije virusa korona u ovom periodu”, te da zato “oštro osuđuje svakoga ko na takav način govori o mjerama i tako stanovništvu šalje potpuno pogrešne poruke”.

Shodno navedenim epidemiološkim mjerama i preporukama koje su trenutno na snazi u Republici Srpskoj, te činjenici da je ministar Šeranić u više navrata pozivao građane/ke na pridržavanje mjera koje je sam prekršio na skupu održanom 21. augusta 2021. godine, Istinomjer će njegov stav po pitanju poštivanja i pridržavanja epidemioloških mjera ocijeniti nedosljednim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!