Analize

Inkluzija na određeno vrijeme

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (KS) uputilo je dopis osnovnim školama, u kojem ih obavještava da zahtjeve za izdavanje saglasnosti za asistente u nastavi i mobilne timove za drugo polugodište školske 2020/2021. godine dostave nakon usvajanja budžeta za 2021. godinu. Ova informacija je još jednom ukazala na nepostojanje sistemskog rješenja za inkluzivnu nastavu i za osobe koje su ključne u njenom provođenju – asistente i stručne timove.

Dopis Ministarstva obrazovanja od 14. decembra za Klix je komentarisao predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Odbor Kantona Sarajevo Saudin Sivro.

Naime, asistenti su trenutno angažovani do 31.12.2020. godine kada prestaje njihov radni angažman. (…) Očigledno je da će učenici u inkluzivnom obrazovanju ostati bez asistenata više od pola drugog polugodišta u školskoj 2020/2021. godini. Ovakvo postupanje nadležnih prema učenicima s poteškoćama je skandalozno i nehumano. Svi oni koji trenutno rade kao asistenti u nastavi u osnovnim školama mogu očekivati prekid ugovora o radu u trajanju od tri mjeseca. U takvoj situaciji ne da je nemoguće očekivati poboljšanja po pitanju inkluzivnog obrazovanja, već i daljnje urušavanje obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo prema kojem se nadležni ponašaju maćehinski.

Saudin Sivro, 15. 12. 2020.

Povodom medijskih napisa da će učenici ostati bez asistenata, na svom Facebook profilu oglasio se i ministar obrazovanja Anis Krivić, navodeći da je stavka “Inkluzija” predviđena u budžetu Ministarstva, kao i da je Ministarstvo saglasno da škole angažuju asistente i mobilne timove od početka drugog polugodišta.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u Budžetu za 2021. godinu predvidjelo sredstva za stavku „Inkluzija“, a samim tim i angažman asistenata u nastavi i mobilnih timova u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine.

​Međutim, to svakako ne znači da bi angažman asistenata bio onemogućen početkom drugog polugodišta jer, u slučaju nepravovremenog usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo, postoji mogućnost donošenja odluke o privremenom finansiranju.

Anis Krivić, 15. 12. 2020.

Krivić je također naveo da je saglasnost za prvo polugodište data u skladu sa članom 115. Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo i Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

U tom članu ugovora navode se situacije u kojima nije potrebno raspisivanje javnog oglasa za sklapanje ugovora o radu, među kojima je odredba zapošljavanja na određeno vrijeme do 120 dana.

Član 115.

(1) Javni konkurs/oglas nije potreban za sklapanje ugovora o radu:

a) u toku školske godine na određeno vrijeme kraće od 120 dana, u hitnim, odnosno vanrednim slučajevima, u skladu sa zakonom,

(…)

Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo i Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Krivić je u svojoj objavi na Facebooku istakao da je Ministarstvo saglasno da se asistenti i mobilni timovi angažuju na početku drugog polugodišta.

​Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je saglasno da škole angažuju asistente i mobilne timove od početka drugog polugodišta, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora.

Anis Krivić, 15. 12. 2020.

To bi značilo da asistenti i mobilni timovi neće ostati tri mjeseca bez ugovora, kako je Sivro ustvrdio, već tokom zimskog raspusta, “samo” mjesec dana.

Vrlo je izvjesno da će djeca u drugom polugodištu imati asistente za praćenje nastave na osnovu saglasnosti Ministarstva, koje će naknadno biti formalizirano, nakon donošenja budžeta za 2021. godinu, ali je također izvjesno da asistenti sa krajem godine ostaju bez ugovora o radu, a samim tim i primanja tokom zimskog raspusta.

Nepostojanje sistemskog rješenja za inkluzivno obrazovanje vidljivo je i kroz ad hoc rješenja zapošljavanja asistenata putem odredbi za hitne i vanredne situacije, kao što je slučaj ove godine, ili kroz programe sufinansiranja koje je urađeno za školsku 2019/2020. godinu.

Istinomjer će, kao i više puta do sada, nastaviti pratiti korake vladajućih struktura kada je inkluzija u obrazovanju u pitanju, kao i da li će asistenti i mobilni timovi biti angažovani u nastavi na početku drugog polugodišta.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!