Analize

Jedinstveni udžbenici u KS na čekanju

Kod većine roditelja čija djeca pohađaju osnovnu i srednju školu u Kantonu Sarajevo donošenje novog Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo (KS) dočekano je sa odobravanjem, ali i sa olakšanjem. Iako je sa praksom jedan predmet – jedan udžbenik trebalo započeti ove godine, primjena zakona je prolongirana za školsku 2021/2022. godinu.


Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Nova školska godina u Kantonu Sarajevo, započet će u novim uslovima usljed pandemije SARS-CoV-2, ali i sa starim principom u kojem škole/nastavnici biraju udžbenike sa spiska odobrenih radnih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za školsku 2020/2021. godinu. Primjena Zakona o udžbenicima KS koji je donesen 2019. godine još jednom je odgođena.

Kada je Vlada KS u maju 2019. godine utvrdila Prijedlog zakona o udžbenicima KS koji je predviđao praksu jedan predmet jedan udžbenik, takav način rada je prevashodno trebao roditeljima olakšati školovanje djece.

Prema predloženom Zakonu o udžbenicima, predviđeno je da resorno Ministarstvo, na osnovu utvrđenog stručnog bodovanja od strane recezenta, odobri za svaki predmet i svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika sa spiska Federalnog ministarstva, uz obavezu da se samo prvorangirani udžbenik isključivo koristi za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Drugi udžbenik će se naći u upotrebi u slučaju povlačenja prvorangiranog udžbenika. Rangiranje udžbenika će se vršiti u skladu sa stručnim bodovanjem, a u slučaju da su dva udžbenika ocijenjena istim brojem bodova, prednost će imati udžbenik sa većim brojem najviših ocjena.

Saopštenje Vlade KS, 10. maj 2019.

Prijedlog Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo razmatran je i usvojen u Skupštini Kantona Sarajevo 15. jula 2019. godine, dok je njegova primjena trebala započeti u školskoj godini koja počinje 2. septembra 2020. godine.

Na sjednici Skupštine KS koja je održana 27. augusta 2020. godine usvojene su Izmjene Zakona o udžbenicima, čime je rok za njegovu primjenu prolongiran na školsku 2020/2021. godinu.

Tim povodom, u razgovoru za portal Klix, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić, istakao je da kurikulumi u Kantonu Sarajevo nisu pripremljeni na vrijeme zbog pandemije, te da ne bi bilo opravdano da Ministarstvo u 2020. godini preduzme aktivnosti na donošenju spiska udžbenika za Kanton Sarajevo.

S kurikulumom se kasnilo. Nisu sačinjeni na vrijeme zbog trenutne situacije s koronavirusom prije svega jer se on nije mogao donijeti bez adekvatnog testiranja učenika u klupama. Budući da zbog toga kurikulum Kantona Sarajevo još nije donesen taj zakon se ne bi mogao primjenjivati pa smo zbog toga morali predložiti njegovu Izmjenu jer se učenici nisu mogli testirati i to je objektivan razlog.

Anis Krivić, 27. august 2020.

Iako je za roditelje najavljena praksa značila jednostavnije pripreme za školu, reakcije izdavača bile su negativne. Dok je zakon bio još u formi nacrta, izdavači su optužili resorno ministarstvo da “zapada u populizam i demagogiju” kao i da je predložen “antibosanski i antievropski zakon”.

Prema spisku odobrenih radnih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za školsku 2020/2021, za devet razreda osnovne škole odobrena su 352 udžbenika. Tako su, recimo, za sedmi razred na raspolaganju 64 udžbenika (57 ukoliko izuzmemo strane jezike) od čega je njih osam za Tehničku kulturu, sedam za Geografiju, po šest za Historiju i Informatiku, pet za Biologiju po četiri za Fiziku i Matematiku itd.

Da nemamo kvalitetno obrazovanje, a što se može dovesti u vezu i sa kvalitetom udžbenika, potvrđeno je i PISA testiranjem koje je provedeno 2018. godine, a na kojem je BiH zauzela 62. mjesto od ukupno 79 država.

Prored testiranja učenika, direktori škola su anketirani o nedostatku obrazovnih resursa kao ograničavajućem faktoru za izvođenje nastave, navodi se u izvještaju.

Nedostatak didaktičkih sredstava (udžbenici, kompjuterska oprema, biblioteka, laboratorijski materijali), kao i neodgovarajuća ili nedovoljno kvalitetna didaktička sredstva, prema mišljenju većine rukovodilaca škola, predstavljaju ograničavajući faktor.

Kako se u izvještaju navodi, neodgovarajuća ili nedovoljno kvalitetna didaktička sredstva, veliki su veliki problem za izvođenje nastave u 16% škola u BiH, dok je ova stavka u 52% škola BiH ograničavajući faktor do određene mjere.

Da li bi jedan predmet – jedan udžbenik promijenio nešto na ovom planu, znat će se tek nakon početka primjene novog Zakona o udžbenicima.

U članku “Kurikulumi koji podržavaju fragmentirani obrazovni sistem” koji je objavljen na portalu “Školegijum” u oktobru prošle godine, autorica i nastavnica Arifa Isaković je pojasnila probleme koji nadilaze želje i stavove kako roditelja tako i izdavača, a tiču se i udžbenika i reforme i nastavnog osoblja.

Nastavnice i nastavnici su u radu ograničeni i organizacijom nastave na razredno-predmetno-časovnom principu, neorganiziranom inkluzijom učenika s poteškoćama u razvoju, sve većim brojem odgojno zapuštene djece, te Pravilnikom o ocjenjivanju učenika koji propisuje koliko ocjena učenik mora imati u određenom vremenskom roku, bez uputa nastavnicima u pogledu načina vrednovanja đačkih znanja i vještina. Da nije ovog – nebo bi bilo granica i nastavnicama i njihovim učenicima, i sa udžbenicima i bez njih, i sa reformom i bez nje!

Arifa Isaković, 21. oktobar 2019.

Da li je prolongiranje primjene Zakona o udžbenicima opravdano u ovom trenutku, teško je procijeniti. Ipak, vidljivo je da su u ovakvoj situaciji na gubitku samo đaci koji, pored toga što nemaju iste udžbenike, nemaju ni iste uslove za učenje na daljinu, a ni istu podršku i pomoć. Obrazovni sistem, koji ima probleme i u najboljim vremenima, prolongiranjem primjene Zakona o udžbenicima u vrijeme pandemije, ogolio je sve svoje nedostatke, kako na račun učenika tako i njihovih roditelja.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!