Anis Krivić

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija:

Rođen je u Sarajevu 1983. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je i magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon diplomiranja 2007. godine zaposlio se u struci u javnom i privatnom sektoru, na poslovima drugostepenog upravnog rješavanja i izrade propisa. Obavljao poslove predstavljanja i zastupanja privatnog privrednog društva te poslove sekretara skupštine društva, nadzornog odbora i odbora za reviziju. Od 2016. godine radi kao kantonalni prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje, vrši inspekcijski nadzor nad radom visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo, u cilju osiguranja poštovanja zakona i podzakonskih akata iz oblasti obrazovanja, kao što su Zakon o visokom obrazovanju KS, Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti KS, Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, te obavlja nadzor nad primjenom i ostalih propisa donesenih radi provođenja navedenih i drugih zakona iz tih oblasti. Od marta 2020. do januara 2021. godine obnašao je funkciju Ministra obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.

Izvor: Klix

Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!