Djeca s oštećenim sluhom i vidom u KS uskoro će dobiti logopede i defektologe

U oktobru prošle godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo najavilo je da će škole u KS, u koje idu djeca s oštećenim sluhom i vidom dobiti logopede i defektologe.

Govoreći o planovima koji su prioritet ministarstva obrazovanja KS, u oktobru 2018.godine saopšteno je da je “prioritet u narednom periodu” angažovanje defektologa i logopeda koji bi trebali omogućiti kvalitetniju naobrazbu djeci koja imaju poteškoće sa sluhom i vidom, kako bi i ta djeca “bila ravnopravna, a inkluzija potpuna”.

Razgovarali smo jučer na sjednici Vlade KS o tome da putem projekta koji vodi Zavod za zapošljavanje, u okviru kojeg se zapošljavaju svi ljekari, angažujemo logopede i defektologe s tržišta i uvedemo ih u škole gdje su ta djeca učenici. Oni su nam prioritet.

Elvir Kazazović, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, 26.10.2018.

Obzirom da od oktobra prošle godine u javnosti nije bilo informacija kada će škole dobiti logopede i defektologe, Istinomjer je pitao resorno ministarstvo da li se radi na realizaciji obećanog.

Tražili smo od JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo da pripremi Program sufinansiranja zapošljavanja logopeda, defektologa i surdoaudiologa. JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo nas je informisala da će podržati Program sufinasiranja logopeda, defektologa i surdoaudiologa, te smo dobili podatak da je na evidenciji nezaposlenih u KS pet osoba sa zvanjem logoped i surdoaudiologa, tri osobe dipl. defektolog logoped, dvije osobe defektolog, dvije osobe sa zvanjem defektolog surdoaudiolog.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, 22.03.2019.

Također, do sada je 5 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo dobilo opremljene “senzorne sobe” i Beringerov aparat.

Cijeli odgovor ministarstva pročitajte na ovom LINKU.

Iz resornog ministarstva je rečeno i da je za programe inkluzije, budžetom za 2019. godinu predviđeno: “1.800,000 KM za realizaciju Strategije za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, 50.000 KM za Centar za opservaciju i dijagnostiku te 22.279 KM za Stručne timove za inkluziju”.

Da “ulaganja” u obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju nisu dovoljna, da su ova djeca često zaboravljena te da se za njih pronalaze samo polovična i privremena rješenja, pisali smo u više navrata.

Istinomjer će pratiti da li će u narednoj školskoj 2019./2020. godini škole u KS dobiti logopede i defektologe.

Za dosadašnje aktivnosti na realizaciji obećanog Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo dobija ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba)

Raspuštanje Skupštine opštine Teslić-nakon Vlade RS na potezu Narodna skupština RS

Načelnik Opštine Teslić, Milan Miličević je još 19.02.2019. godine u jednom od svojih intervjua najavio svoj prvi korak...

Da li su rudnici u FBiH zaista postali samo nelikvidna “crna rupa”?

Višegodišnji nemar nadležnih u pogledu upravljanja rudnicima u FBiH isplivao je na vidjelo nakon što je Porezna uprava Federacije BiH blokirala račune Rudnika mrkog uglja Zenica (RMU) te rudnika...Za tri mjeseca društveni dom u Mišinom hanu u novom ruhu

U četvrtak, 18.09.2019. godine, počela je obnova društvenog doma u Mišinom hanu, a što je najavljeno od strane gradonačelnika Banja Luke, Igora Radojičića u maju 2019. godine. Projekat obnove...