Djeca s oštećenim sluhom i vidom u KS uskoro će dobiti logopede i defektologe

U oktobru prošle godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo najavilo je da će škole u KS, u koje idu djeca s oštećenim sluhom i vidom dobiti logopede i defektologe.

Govoreći o planovima koji su prioritet ministarstva obrazovanja KS, u oktobru 2018.godine saopšteno je da je “prioritet u narednom periodu” angažovanje defektologa i logopeda koji bi trebali omogućiti kvalitetniju naobrazbu djeci koja imaju poteškoće sa sluhom i vidom, kako bi i ta djeca “bila ravnopravna, a inkluzija potpuna”.

Razgovarali smo jučer na sjednici Vlade KS o tome da putem projekta koji vodi Zavod za zapošljavanje, u okviru kojeg se zapošljavaju svi ljekari, angažujemo logopede i defektologe s tržišta i uvedemo ih u škole gdje su ta djeca učenici. Oni su nam prioritet.

Elvir Kazazović, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, 26.10.2018.

Obzirom da od oktobra prošle godine u javnosti nije bilo informacija kada će škole dobiti logopede i defektologe, Istinomjer je pitao resorno ministarstvo da li se radi na realizaciji obećanog.

Tražili smo od JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo da pripremi Program sufinansiranja zapošljavanja logopeda, defektologa i surdoaudiologa. JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo nas je informisala da će podržati Program sufinasiranja logopeda, defektologa i surdoaudiologa, te smo dobili podatak da je na evidenciji nezaposlenih u KS pet osoba sa zvanjem logoped i surdoaudiologa, tri osobe dipl. defektolog logoped, dvije osobe defektolog, dvije osobe sa zvanjem defektolog surdoaudiolog.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, 22.03.2019.

Također, do sada je 5 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo dobilo opremljene “senzorne sobe” i Beringerov aparat.

Cijeli odgovor ministarstva pročitajte na ovom LINKU.

Iz resornog ministarstva je rečeno i da je za programe inkluzije, budžetom za 2019. godinu predviđeno: “1.800,000 KM za realizaciju Strategije za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, 50.000 KM za Centar za opservaciju i dijagnostiku te 22.279 KM za Stručne timove za inkluziju”.

Da “ulaganja” u obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju nisu dovoljna, da su ova djeca često zaboravljena te da se za njih pronalaze samo polovična i privremena rješenja, pisali smo u više navrata.

Istinomjer će pratiti da li će u narednoj školskoj 2019./2020. godini škole u KS dobiti logopede i defektologe.

Za dosadašnje aktivnosti na realizaciji obećanog Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo dobija ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba)

Vijeće ministara BiH nije “pomoćno tijelo” Predsjedništva BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik gostujući u jednoj od TV emisija, ponovo je pokazao nepoznavanje...

Uskoro počinje sanacija krova Aškenaške sinagoge?

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Damir Filipović je na sastanku, koji je održao u martu ove godine, sa predsjednikom Jevrejske zajednice u BiH Jakobom Fincijem, najavio da...

Uskoro počinje druga faza izgradnje gasovoda Igman – Hadžići?

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Srđan Mandić i direktorica KJKP ”Sarajevogas”, Nihada Glamoč su u petak, 19. aprila, potpisali Sporazum o realizaciji projekta...