Djelimično ispunjeno

Da li se poboljšava “inkluzivna klima” u odgojno-obrazovnim ustanovama KS?

U oktobru prošle godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo najavilo je da će škole u KS, u koje idu djeca s oštećenim sluhom i vidom dobiti logopede i defektologe.

U oktobru 2018.godine saopšteno je da će “prioritet” Ministarstva obrazovanja KS biti “angažovanje defektologa i logopeda” koji bi trebali omogućiti kvalitetniju naobrazbu djeci koja imaju poteškoće sa sluhom i vidom, kako bi i ta djeca “bila ravnopravna, a inkluzija potpuna”.

Obzirom da od oktobra prošle godine u javnosti nije bilo informacija kada će škole dobiti logopede i defektologe, Istinomjer je krajem marta ove godine pitao resorno ministarstvo da li se radi na realizaciji ranije obećanog.

Tražili smo od JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo da pripremi Program sufinansiranja zapošljavanja logopeda, defektologa i surdoaudiologa. JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo nas je informisala da će podržati Program sufinasiranja logopeda, defektologa i surdoaudiologa…

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, 22.03.2019.

Tada je rečeno da je i 5 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo dobilo opremljene “senzorne sobe” i Beringerov aparat te da je za programe inkluzije budžetom za 2019. godinu predviđeno: “1.800,000 KM za realizaciju Strategije za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, 50.000 KM za Centar za opservaciju i dijagnostiku te 22.279 KM za Stručne timove za inkluziju”.

Cijeli odgovor ministarstva pročitajte na ovom LINKU.

Prema informacijama koje je resorno ministarstvo nedavno dostavilo Istinomjeru, 20 psihologa, 20 defektologa te 20 logopeda u narednom periodu biće angažovano u nastavnim procesima.

Zineta Bogunić, ministrica obrazovanja, nauke i mladih KS, 09.10.2019.

Da budžetska izdvajanja za potrebe obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju nisu dovoljna, da su ova djeca često zaboravljena te da se za njih pronalaze samo polovična i privremena rješenja, pisali smo u više navrata.

Obzirom da će logopedi, defektolozi i psiholozi biti angažovani na određeno vrijeme, odnosno do 30.06.2020. godine, Istinomjer ovom obećanju daje ocjenu djelimično ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!