Djeca s oštećenim sluhom i vidom u KS uskoro će dobiti logopede i defektologe

U oktobru prošle godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo najavilo je da će škole u KS, u koje idu djeca s oštećenim sluhom i vidom dobiti logopede i defektologe.

Govoreći o planovima koji su prioritet ministarstva obrazovanja KS, u oktobru 2018.godine saopšteno je da je “prioritet u narednom periodu” angažovanje defektologa i logopeda koji bi trebali omogućiti kvalitetniju naobrazbu djeci koja imaju poteškoće sa sluhom i vidom, kako bi i ta djeca “bila ravnopravna, a inkluzija potpuna”.

Razgovarali smo jučer na sjednici Vlade KS o tome da putem projekta koji vodi Zavod za zapošljavanje, u okviru kojeg se zapošljavaju svi ljekari, angažujemo logopede i defektologe s tržišta i uvedemo ih u škole gdje su ta djeca učenici. Oni su nam prioritet.

Elvir Kazazović, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, 26.10.2018.

Obzirom da od oktobra prošle godine u javnosti nije bilo informacija kada će škole dobiti logopede i defektologe, Istinomjer je pitao resorno ministarstvo da li se radi na realizaciji obećanog.

Tražili smo od JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo da pripremi Program sufinansiranja zapošljavanja logopeda, defektologa i surdoaudiologa. JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo nas je informisala da će podržati Program sufinasiranja logopeda, defektologa i surdoaudiologa, te smo dobili podatak da je na evidenciji nezaposlenih u KS pet osoba sa zvanjem logoped i surdoaudiologa, tri osobe dipl. defektolog logoped, dvije osobe defektolog, dvije osobe sa zvanjem defektolog surdoaudiolog.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, 22.03.2019.

Također, do sada je 5 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo dobilo opremljene “senzorne sobe” i Beringerov aparat.

Cijeli odgovor ministarstva pročitajte na ovom LINKU.

Iz resornog ministarstva je rečeno i da je za programe inkluzije, budžetom za 2019. godinu predviđeno: “1.800,000 KM za realizaciju Strategije za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, 50.000 KM za Centar za opservaciju i dijagnostiku te 22.279 KM za Stručne timove za inkluziju”.

Da “ulaganja” u obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju nisu dovoljna, da su ova djeca često zaboravljena te da se za njih pronalaze samo polovična i privremena rješenja, pisali smo u više navrata.

Istinomjer će pratiti da li će u narednoj školskoj 2019./2020. godini škole u KS dobiti logopede i defektologe.

Za dosadašnje aktivnosti na realizaciji obećanog Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo dobija ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba)

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS bez rezervnog sastava policije

Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske na Četvrtoj redovnoj sjednici održanoj  18.04.2019. godine usvojila...

U toku asfaltiranje puta do deponije Trešnjica

Izgradnja pristupnog puta do Centra za upravljanje otpadom Trešnjica, koji se nalazi na području Grada Goražda, aktuelizirana je još polovinom juna 2017. godine potpisivanjem ugovora vrijednog...Potpisan ugovor za jedno od tri najavljena gradilišta

Govoreći o budućim planovima na izgradnji novih dionica autoputa i cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine, direktor JU Autocesta FBiH, Adnan Terzić najavio je i skori početak radova na...