Inicirano ukidanje carine za uvoz električnih automobila

Uvoznici vozila okupljeni u udruženju pri Privrednoj komori FBiH održali su početkom jula 2018. godine sastanak sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Mirkom Šarovićem u cilju iznalaženja rješenja za ukidanje carine za uvoz električnih automobila u BiH.

Šarović je tom prilikom rekao kako će biti inicirane rasprave o mogućim izmjenama zakonske regulative u ovoj oblasti.

Dramatične promjene će se desiti na tržištu električnih automobila u narednih pet do 10 godina, i moramo pratiti te trendove. U svijetu je prošle godine prodato skoro milion električnih automobila, i taj broj se iz godine u godinu udvostručuje, a u BiH je registrovano svega 18 ovakvih automobila, što je dovoljno upozorenje.”

Mirko Šarović, 03.07.2018.

Pola godine kasnije, 18. januara 2019. godine, iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je saopšteno da je ministarstvo predložilo smanjenje i ukidanje carina na nove konvencionalne i električne automobile do kraja ove godine.

U saopštenju je navedeno kako je ministar Mirko Šarović “uputio ovu odluku u proces javnih konsultacija kako bi se stručna, ali i šira javnost uključila u izradu što kvalitetnijeg propisa i kako bi Bosna i Hercegovina što efikasnije odgovorila na ubrzane promjene koje se dešavaju na svjetskom tržištu.”

Odlukom o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih automobila predloženo je da se carinska stopa na uvoz novoproizvedenih automobila, koji nemaju preferencijalni status robe iz zemalja s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanji sa dosadašnjih 15 posto na 5 posto i to za automobile s pogonom na benzin, dizel i hibridna vozila, te da se sa 5 posto na 0 posto smanji carinska stopa na automobile na električni pogon.”

MVTEO, 18.01.2019.

S obzirom da je kako je ranije i najavio, ministar Šarović inicirao smanjenje carina na uvoz novih vozila i njihovo ukidanje na uvoz električnih vozila, Istinomjer će njegovo obećanje od ljeta 2018. godine u vezi sa tim, ocijeniti kao ispunjeno.  

(Istinomjer.ba)

Specifične kvote za BiH za sada samo za jednu kategoriju proizvoda od čelika

Po završetku sastanka koji se, po pitanju uvođenja privremenih zaštitnih mjera u vezi sa uvozom određenih proizvoda od...

Provjera procedure izdavanja dozvola za parkiranje invalidnih lica

Dopredsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo, Danijela Kristić, kako je ranije i najavila, pokrenula je inicijativu da se izvrši provjera procedura prilikom izdavanja dozvola za parkiranje invalidnih...Revizija diploma u FBiH

Federalna ministrica obrazovanja i nauke, Elvira Dilberović u januaru ove godine pokrenula je inicijativu o provjeri diploma imenovanih dužnosnika, državnih službenika i namještenika u federalnim...