Inicirano ukidanje carine za uvoz električnih automobila

Uvoznici vozila okupljeni u udruženju pri Privrednoj komori FBiH održali su početkom jula 2018. godine sastanak sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Mirkom Šarovićem u cilju iznalaženja rješenja za ukidanje carine za uvoz električnih automobila u BiH.

Šarović je tom prilikom rekao kako će biti inicirane rasprave o mogućim izmjenama zakonske regulative u ovoj oblasti.

Dramatične promjene će se desiti na tržištu električnih automobila u narednih pet do 10 godina, i moramo pratiti te trendove. U svijetu je prošle godine prodato skoro milion električnih automobila, i taj broj se iz godine u godinu udvostručuje, a u BiH je registrovano svega 18 ovakvih automobila, što je dovoljno upozorenje.”

Mirko Šarović, 03.07.2018.

Pola godine kasnije, 18. januara 2019. godine, iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je saopšteno da je ministarstvo predložilo smanjenje i ukidanje carina na nove konvencionalne i električne automobile do kraja ove godine.

U saopštenju je navedeno kako je ministar Mirko Šarović “uputio ovu odluku u proces javnih konsultacija kako bi se stručna, ali i šira javnost uključila u izradu što kvalitetnijeg propisa i kako bi Bosna i Hercegovina što efikasnije odgovorila na ubrzane promjene koje se dešavaju na svjetskom tržištu.”

Odlukom o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih automobila predloženo je da se carinska stopa na uvoz novoproizvedenih automobila, koji nemaju preferencijalni status robe iz zemalja s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanji sa dosadašnjih 15 posto na 5 posto i to za automobile s pogonom na benzin, dizel i hibridna vozila, te da se sa 5 posto na 0 posto smanji carinska stopa na automobile na električni pogon.”

MVTEO, 18.01.2019.

S obzirom da je kako je ranije i najavio, ministar Šarović inicirao smanjenje carina na uvoz novih vozila i njihovo ukidanje na uvoz električnih vozila, Istinomjer će njegovo obećanje od ljeta 2018. godine u vezi sa tim, ocijeniti kao ispunjeno.  

(Istinomjer.ba)

Bradara zakazala sjednicu Doma naroda FBiH

Nakon što je Centralna izborna komisija (CIK) održala sjednicu na kojoj su utvrđeni rezultati posrednih izbora za Dom...

Skupština Srenjobosanskog kantona imenovala novu Vladu koju predvodi SDA

U skladu sa prethodnim najavama predsjednika Kantonalnog odbora SBK SDA, Asima Mekića na sjednici Skupštine SBK koja je održana 15.02.2019. godine imenovana je nova Vlada SBK koju će ponovo...

Zastupnici Nezavisnog bloka odriču se 20 posto plaće u Fond solidarnosti

Nezavisni blok je još u augustu 2018. godine odlučio da će se svi kandidati ove stranke, ukoliko budu izabrani u zakondavne organe vlasti u Bosni i Hercegovini na Opštim izborima 2018. godine, odreći...