Ispunjeno

Hoće li rad Zastupničkog doma PS BiH biti odblokiran?

Osvrćući se na zastoj u radu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH), još polovinom oktobra ove godine predsjednik SDS-a, Mirko Šarović izjavio je da je deblokada rada ovog zakonodavnog tijela “prvorazredan zadatak” političke partije na čijem je čelu.

Nemojte misliti da ćemo sa strane nijemo posmatrati. Ne želimo ipak da prejudiciramo rješenje. Postojeća trojka pokušava da ANP svede na dokumnent od 25 stranica kako bi ga prilagodili potrebama partnera iz RS-a, odnosno SNSD-u, i na neki način zavaraju javnost. U suštini to je dokument koji nas vodi u NATO. Mi sa naše strane ćemo nastojati da odblokiramo rad Zastupničkog doma PSBiH, to je prvorazredan zadatak.

Mirko Šarović, 16.10.2019.

Da su “formiranje Vijeća ministara BiH i rad Parlamentarne skupštine BiH dva odvojena procesa i da treba učiniti sve da parlament radi i ostvari svoju društvenu ulogu”, Šarović je izjavio i krajem oktobra 2019. godine potvrdivši još jednom svoje namjere da pokuša odblokirati rad Zastupničkog doma PS BiH:

Naša namjera je da odblokiramo rad Parlamenta BiH jer je to u interesu građana, kako zbog brojnih zakona koji su na čekanju tako i zbog važnih projekta, vrijednih oko dvije milijarde KM, koji također čekaju a namjenjeni su i Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Mirko Šarović, 31.10.2019.

U skladu sa navedenim izjavama, grupa zastupnika u Zastupničkom domu PS BiH 07.11.2019. godine uputila je u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Zastupničkog doma PS BiH “radi razmatranja i usvajanja”.

U obrazloženju Prijedloga se pored ostalog podsjeća da je “poznata činjenica da nakon održanih Općih izbora u Bosni i Hercegovini nije došlo do formiranja stalnih komisija Zastupničkog doma, čime je onemogućen normalan rad i obavljanje osnovne zakonodavne funkcije doma”.

S tim u vezi, izmjenama poslovnika predlaže se da “ukoliko dom u propisanom roku ne odluči o članstvu u komisijama, jer klubovi nisu dostavili svoj prijedlog, dom odlučuje o članstvu u komisijama prema članu 30. ovog poslovnika na prijedlog Кolegija doma”.

Osim navedenog, u Prijedlogu se navodi da “ukoliko klubovi poslanika i Кolegij doma ne postupe po članu 6. st. (1) i (2), dom će na prijedlog klubova poslanika koji su dostavili svoj prijedlog za članstvo u komisijama, na privremenoj osnovi do ispunjavanja uslova iz člana 6. st. (1) ili (2), odlučiti o članstvu u komisijama”.

Nakon što je javnost obaviještena o podnošenju pomenutog Prijedloga, Šarović je izrazio optimizam u pogledu njegovog usvajanja od strane Zastupničkog doma PS BiH:

Smatramo da je naša inicijativa legitimna i ozakonjena i da ima za cilj omogućiti normalno funkcionisanje Zastupničkog doma PSBiH. Vjerujemo da ćemo uspjeti u ovoj inicijativi koja je i legitimna i društveno opravdana…Mislim da ćemo uspjeti osigurati i podršku drugih stranaka. Za sada je 14 zastupnika potpisalo ovu inicijativu, a tek smo počeli prikupljanje potpisa.

Mirko Šarović, 08.11.2019

Obzirom da je Mirko Šarović jedan od potpisnika ove inicijative i njen inicijator, Istinomjer će njegovom obećanju da će nastojati da odblokira rad Zastupničkog doma PSBiH dati ocjenu ispunjeno, te ćemo i pratiti da li će Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Zastupničkog doma PS BiH dobiti potrebnu podršku o ovom zakonodavnom tijelu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!