Analize

Brza cesta “Lašva – Nević Polje”: Početak gradnje nazire se nakon 13 godina najava

Nakon što je Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo rješenje kojim je izdana urbanistička saglasnost za izgradnju dionice brze ceste “Lašva – Nević Polje”, kao dijela brze ceste “Lašva – Donji Vakuf”, Ceste federacije su 20. februara ove godine objavile javni poziv za izgradnju dijela trase ove ceste koja prolazi kroz poslovnu zonu Vitez. Objavom tendera konačno je otpočeo process koji bi mogao rezultirati izgradnjom prvih kilometara ove brze ceste koju je Vlada FBiH prvi put javnim interesom proglasila još 2007. godine.

Kako je navedeno u ovom javnom pozivu vrijednost radova je blizu 25,6 mil KM, a kriterijum za odabir izvođača je najniža ponuđena cijena. Javni poziv otvoren je do 6. aprila ove godine, dok je rok za izgradnju poddionice 465 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Nakon izdavanja Urbanističke saglasnosti iz JP “Autoceste FBiH” saošteno je da su sredstva za izgradnju jedne dionice Vitez – Nević Polje, osigurana od strane Vlade FBiH i to za dio čiji je implementator JP Autoceste FBiH za LOT5 – izlaz iz poslovne zone do Nević Polja u visini 66 miliona KM, a za dio LOT 4 – prolaz kroz poslovnu zonu Vitez čiji je implenetator JP Ceste FBiH 34 miliona KM.

Brza cesta Lašva – Nević Polje je duga 24,5 km i podijeljena je na tri poddionice: Lašva-Kaonik, Kaonik – Vitez i Vitez – Nević Polje. Imat će sve karakteristike brze ceste, propisane Zakonom o cestama FBiH, osim dijela koji prolazi kroz poslovnu zonu Vitez, koji će predstavljati magistralni put i njemu će se pristupati preko novoformiranih kružnih tokova na ulazu i izlazu iz poslovne zone.”

JP Autoceste FBiH, 04. februar 2020.

Gradnja ove brze ceste proglašena je javnim interesom za FBiH još 2007. godine, kada je Vlada FBiH sa Nedžadom Brankovićem na čelu utvrdila opći interes za izgradnju brze ceste Lašva – Vitez – Donji Vakuf.

Vlada FBiH u istom sazivu u januaru 2010. godine donijela je i Odluku o pristupanju dodjele koncesije za brzu cestu Lašva – Donji Vakuf.

Vlada FBiH sa Nerminom Nikšićem na čelu također je usvajala “Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Vitez – Donji Vakuf” i to 2012. i 2014. godine, da bi to opet uradila i još uvijek aktuelna Vlada Fadila Novalića 2017. i 2019. godine.

Još početkom 2016. godine Vlada FBiH usvojila je inicijativu za realizaciju projekta izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje kao prve faze projekta brze ceste Lašva – Donji Vakuf po modelu koncesije, u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH od 25. januara 2010. godine.

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH tada je “zaduženo da potencijalnim investitorima predstavi projekt izgradnje ove brze ceste i objavi javni poziv za iskazivanje interesa”, kao i da angažuje “vanjskog konsultanta koji će pripremiti studiju ekonomske opravdanosti, predložiti model koncesije i pripremiti konkursnu dokumentaciju”.

Ipak, početkom 2017. godine iz Vlade FBiH su počele stizati informacije da će se brza cesta “Lašva – Nević polje” graditi od sredstava iz klirinškog duga Ruske Federacije. U jednom od razgovora za medije u martu 2017. godine direktor JP Autoceste FBiH, Adnan Terzić je izjavio da će gradnja ceste početi “na ljeto”.

“Čekamo samo da nam Vlada FBiH odobri na raspolaganje obećanih 120 miliona od sukcesije.Tako bi početkom ljeta počeli graditi i tu brzu cestu.”

Adnan Terzić, 21. februar 2017.

I početkom iste godine, iz preduzeća JP Autoceste je saopšteno kako se završetak gradnje prve dionice očekivao tokom 2019. godine, kada je trebala početi gradnja druge dionice prema Jajcu.

Glavni projekt dionice brze ceste Lašva – Nević Polje je završen te je izrada idejnog projekta za nastavak brze ceste do Jajca prirodan nastavak aktivnosti na izradi i stvaranju preduvjeta za izgradnju navedene saobraćajnice. Jedan od projektnih zadataka na koje treba odgovoriti odabrani projektant već u prvim fazama projekta jeste tačno definiranje vrijednosti izgradnje dionice. Ukoliko tenderska procedura bude okončana u predviđenom roku, dostava prvog dijela projektne dokumentacije (studija ekonomske opravdanosti) očekuje se sredinom 2017. godine. Drugi dio projektne dokumentacije očekujemo do kraja 2017. godine. Gradnja ove dionice je uvjetovana gradnjom prethodne dionice brze ceste Lašva – Nević Polje koja bi trebala biti završena do 2019. godine”

JP Autoceste FBiH, 04.01.2017.

U augustu 2017. godine, od strane Vlade Ruske Federacije na račun Centralne banke BiH uplaćeno je 125 miliona dolara po osnovu klirinškog duga, a sve u skladu sa sporazumom između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi sa robnim prometom između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ. Od pomenutog iznosa, nešto više od 72 miliona je pripalo Federaciji BiH. Još prije nego su sredstva uplaćena, premijer Vlade FBiH, Fadil Novalić u par navrata izjavio je da će novac od klirinškog duga biti iskorišten u infrastrukturne projekte, o čemu je Istinomjer imao priliku da piše.

Od ovog novca, 100 miliona KM ćemo usmjeriti na brzu cestu Lašva – Travnik, koja ne samo da je bitna za Srednjobosanski kanton, nego i cijelu Federaciju BiH. To je put sa trenutno najvećom frekvencijom kojim prolazi čak 5.000 vozila više nego autocestom.

Fadil Novalić, 02.06.2017.

Umjesto u cestogradnju, klirinški dug vjerovatno ide na “krpljenje” budžeta

Međutim, izvještaj o finansijskoj reviziji izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2017. godinu Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, pokazao je da su sredstva koja su bila planirana Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2017. godinu iskorištena za finansiranje redovnih budžetskih rashoda i izdataka, o čemu je Istinomjer također pisao.

Vlada FBiH je u julu 2018. godine donijela Odluku o utrošku dijela planiranih budžetskih sredstava pod stavkom “Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 107 miliona KM. Odlukom je iznos od 100 miliona KM namijenjen za izgradnju brze ceste Lašva – Nević polje, a kao implementator projekta je navedeno JP Autoceste Federacije BiH. Krajem iste godine usvojena je izmijenjena Odluka kojom je iznos od 100 miliona KM podijeljen između JP Autoceste FBiH (66 miliona KM) i JP Ceste FBiH (34 miliona KM).

Nakon što su obećanja o početku gradnje na ljeto 2017. godine, federalni premijer Fadil Novalić i ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić, najavili su da će se to desiti u 2018. godini, što su bila obećanja koja je Istinomjer već ocjenio kao neispunjena.

Priča o izgradnji brze ceste “Lašva – Nević polje”, duge blizu 25 kilometara, traje tako već trianaest godina, a da još uvijek nije izgrađen niti jedan njen metar. Nedavnom objavom javnog poziva za izbor izvođača radova za izgradnju dionice kroz poslovnu zonu Vitez, a koja će imati karakter magistralne ceste, napokon je započeo proces koji je prema nekim najavama navedenim i u ovom tekstu, trebao biti već završen.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!