Neistina

BiH nije u potpunosti realizirala obaveze sa dosadašnje evropske agende

U kontekstu odlaska tri člana Predsjedništva BiH u prvu zvaničnu posjetu Briselu, 29. i 30. januara 2019. godine, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Deniz Zvizdić opet je govorio na temu odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije koji još uvijek nisu poslani iako je to trebalo biti učinjeno, a o čemu je nedavno pisao i Istinomjer.

Mi ćemo imati u potpunosti dogovorena, na bazi konsenzusa odgovore na dodatna pitanja. Nećemo ih tada uputiti EK jer imamo određene tehničke procedure kao što je verifikacija prevoda na engleski jezik, usvajanje na vladama, ali imaćemo pripremljene odluke koje su na bazirane na konsenzusu svih radnih grupa, tako da članovi Predsjedništva mogu reći da je time BiH realizirala u potpunosti sve uvjete sa dosadašnje evropske agende BiH i da time zadovoljavamo uvjete da se uđe u proceduru dobijanja kandidatskog statusa.“

Denis Zvizdić, 25.01.2019.

Podsjećamo, BiH je dodatna pitanja na Upitnik EK dobila u junu 2018. godine, a tada se kao optimalan spominjao rok od tri mjeseca za njihovo dostavljanje u Brisel. Još početkom novembra 2018. godine, Zvizdić je također tvrdio da je cijeli proces pri kraju, a prema njegovim tadašnjim tvrdnjama odgovori na dodatna pitanja trebali su biti upućeni u Brisel do kraja prošle godine.

U svojoj posljednjoj izjavi Denis Zvizdić je ustvrdio da je BiH ispunila sve uslove za ulazak u proceduru dobijanja kandidatskog statusa. Međutim, kako je sam rekao, odgovori na dodatna pitanja nisu poslana u Brisel, te je potvrdio da se još uvijek vrši njihova verifikacija.

Osim toga, u opisu procesa pridruživanja Evropskoj uniji, koji se nalazi na zvaničnoj stranici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji odgovora na pitanje “da li se Mišljenje Evropske komisije zasniva samo na odgovorima koji su dati u Upitniku” se navodi:

“Odgovori na Upitnik predstavljaju glavni element procesa prikupljanja informacija, ali ne i jedini. Pored njega, Komisija organizuje brojne stručne misije i procjene u kojima učestvuju stručnjaci zemalja članica EU, prvenstveno radi provjere nivoa provođenja zakona. Komisija također dobija izvještaje nezavisnih stručnjaka, te održava konsultacije sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama kako bi dobila informacije za procjenu. U tom smislu, Komisija podstiče participativni proces u kome svaka zainteresovana strana, od međunarodnih organizacija do civilnog društva, može slobodno da dostavi informacije.”

S obzirom da su Upitnik i odgovori na dodatna pitanja prvi, ali ne i jedini uslov za izradu mišljenja Evropske komisije, te da čitav proces još uvijek nije okončan, Istinomjer će tvrdnju Denisa Zvizdića da je BiH u potpunosti realizirala obaveze sa dosadašnje evropske agende, ocijeniti nao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!