Neistina

Rokovi za odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika EK su postojali

Još uvijek aktuelni predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić nedavno je kazao kako se još uvijek radi na pripremi dodatnih odgovora na 650 pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Radi se na pripremi odgovora za dodatnih 650 pitanja, u tom smislu mogu kazati da ne postoje niti su određeni bilo kakvi rokovi o kojima je bilo govora. Ostala je preporuka da to pokušamo raditi što je moguće prije. Vi ste svjedoci da je za izborno vrijeme teško bilo očekivati puni angažman velikog broja službenika koji rade na pripremi odgovora. Posao se obavlja u redovnoj dinamici i ide u pozitivnom pravcu. Od 655 pitanja u ovom trenutku je završeno i odaslano dalje prema Sekretarijatu više od 95% pripremljenih odgovora. Oko 15 odgovora nisu riješeni unutar radnih grupa i biće riješeni.”

Denis Zvizdić, 07.11.2018.

Dodatna pitanja na Upitnik EK BiH je dobila 20. juna ove godine, a kako je neposredno nakon toga izjavio direktor Direkcije za evropske integracije BiH, Edin Dilberović rok za slanje odgovora koji je postavila EK je bio tri mjeseca, a tada je smatrao kako bi ti rokovi “mogli biti izvodivi.”

I početkom septembra Dilberović je u vezi sa rokovima za dostavljanje odgovora na dodatna pitanja rekao da, “Evropska komisija uvijek dostavi svoja očekivanja, a u ovom slučaju to je 1. oktobar”, te da se nada da će BiH i ispoštovati zadani rok.

Sada je institucijama mnogo lakše raditi, jer prvi put kada smo dobili ona bazna pitanja, ove radne grupe o kojima govorimo uopće nisu bile uspostavljene. Nisu bili imenovani ljudi i nisu bili doneseni poslovnici o radu. Sada to sve članovi radnih grupa imaju, postoje načini po kojima funkcionišu, donose odluke, mogu koristiti informacioni sistem koji je pripremila Direkcija za evropske integracije, tako da to sve ide svojim tokom.”

Edin Dilberović, 09.09.2018.

Početkom oktobra, iz Evropske komisije su potvrdili da je rok koji je dat za dostavljanje odgovora na dodatna pitanja istekao krajem septembra, te da “očekuju odgovore u narednom period”, a da bi “konkretna pitanja o tome gdje je BiH tačno u procesu odgovaranja trebaju biti adresirana na bh. vlasti.”

S obzirom da je poželjni rok za dostavljanje odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika EK ipak postojao, te je istekao početkom oktobra, Istinomjer će tvrdnju Denisa Zvizdića “da ne postoje niti su određeni bilo kakvi rokovi o kojima je bilo govora”, ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!