BiH i dalje čeka na članstvo u WTO

Pregovarački tim BiH, na čelu sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Mirkom Šarovićem, po povratku sa završnih pregovora za članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u februaru ove godine, saopštio je domaćoj javnosti da su pregovori bili uspješni kao i da je naša zemlja korak bliže članstvu u ovoj organizaciji. Prema tadašnjoj izjavi ministra Šarovića, BiH je već do ljeta trebala postati članica WTO-a.

 

Kada u martu, a uvjereni smo da će se to desiti, završimo bilateralne pregovore, neophodno nam je najmanje tri mjeseca tehničkih priprema sa administracijom WTO kako bi BiH u junu, prije godišnjih odmora, bila primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju.”

Mirko Šarović, 08.02.2018.

Tada je nagovješteno da kao najveća prepreka na putu ka članstvu u WTO ostaju pregovori sa Rusijom.

Od dva koraka na ovim pregovorima jučer u Ženevi, učinili smo prvi korak i zaista smo blizu članstva u WTO. To znači da smo završili pregovore o pristupu tržištu sa Ukrajinom, što je značajan pomak. Bosni i Hercegovini kao prepreka ostaju još pregovori sa Rusijom, sa kojom smo završili pola posla, obzirom da smo se usaglasili po pitanju pravila, odnosno odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, odnosno mogućnosti da u BiH ruske kompanije mogu da prodaju i da bude označeno gorivo sa većim kvalitetom (…) dobili smo podršku za prijem Bosne i Hercegovine od svih vodećih sila.”

Mirko Šarović, 08.02.2018.

Istinomjer je krajem maja kontaktirao Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te dobio odgovor kako su bilateralni pregovori o pristupu tržištu sa Brazilom i Ukrajinom u završnoj fazi.

U međuvremenu Ukrajina i Brazil su prihvatili dostavljene finalne ponude za usluge, odnosno za poljoprivredne proizvode, čime su bilteralnim pregovori sa ove dvije zemlje okončani. Bilateralni protokoli sa pratećim Anksima za potpisivanje su dostavljeni Ukrajini i Brazilu na finalnu verifikaciju. U ovom trenutku se još uvijek očekuje njihova potvrda o završenoj verifikaciji dokumenta, kao i usaglašavanje termina potpisivanja bilateralnih Protokola.”

MVTEO, 23.05.2018.

Sa druge strane, kako nam je rečeno, iako je u bilateralnim pregovorima o pristupu tržištu sa Ruskom Federacijom ostvaren dalji napredak, postoji mogućnost da Ruska Federacija drži otvorenim pregovore o pristupu tržištu sve dok se ne riješi pitanje usvajanja Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

U međuvremenu, finalni tekst Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva je usaglašen sa ruskom stranom i očekuje se njeno usvajanje. Usvajanjem ove Odluke i njenim stupanjem na snagu, sve primjedbe Ruske Federacije na postojeće propise u ovoj oblasti, koji su na snazi na nivou BiH i Entiteta, bi bile otklonjene. To bi takođe omogućilo da se finalna verzija Nacrta izvještaja o pristupanju (Draft Working Party Report –DWPR) proslijedi članicama WTO-a u cilju zakazivanja 14. sjednice Radne grupe za BiH, a što bi značilo da se WTO pristupni pregovori približavaju kraju, čime bi i dalje taktiziranje nekih članica, vezano za potpisivanje bilateralnih Protokola (SAD, Ukrajina, Brazil), bilo onemogućeno.”

MVTEO, 23.05.2018.

U međuvremenu, Šarović je krajem juna izjavio kako je BiH završila sve dogovore s Brazilom o članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Preostaje nam završetak pregovora s Rusijom i formalno potpisivanje s Ukrajinom, s kojom smo kao i s Brazilom okončali pregovore. Rusija je na našem putu za članstvo u WTO. Nadam se završetku pregovora i s njima jer nismo daleko od dogovora.”

Mirko Šarović, 28.06.2018.

Također, krajem jula i sa SAD-om je potpisan bilateralni sporazum o priključenju BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Ipak, kako je već početkom jula nagovijestio ministar Šarović, BiH neće pristupiti WTO-u sve dok se odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva ne usvoji u Vijeću ministara.

Imali smo dobre pregovore i napredovali smo, a, ako bude sreće i kroz Savjet ministara prođe odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva, otvaraju nam se perspektive da završimo pregovore i sa Rusijom i da ostvarimo cilj – članstvo u STO u ovoj godini.”

Mirko Šarović, 03.07.2018.

Iako su u proteklom periodu od strane Ministartva trgovine i ekonomskih odnosa BiH uloženi znatni napori na približavanju BiH članstvu u WTO, obećanje resornog ministra Mirka Šarovića da će bih u junu postati članica WTO-a ćemo ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Kanalizacija stigla, asfalt na čekanju

Desetogodišnji projekat izgradnje kanalizacije u Bijeljini privodi se kraju, ali jedan broj ulica u tom gradu nakon...

Na čekanju izgradnja novog poslovnog objekta na mjestu stare pijace u Švrakinom selu

Nakon usvajanja novog Zakona o prostornom uređenju, Opštinska služba za inspekcijske poslove donijela je rješenje o uklanjanju devastiranog objekta stare pijace u Švrakinom selu, te je polovinom...Sankcije za nedostavljanje podataka za Registar zaposlenih u javnom sektoru KS

Vlada Kantona Sarajevo (KS) u februaru 2019. godine, usvojila je Odluku o izradi Registra zaposlenih u javnom sektoru na području KS. Ovaj Registar, koji sadrži imena, radna mjesta i podatke o...