Dragan Čović

Dragan (Franjo) Čović, rođen je 20. augusta 1956. godine u Mostaru. U rodnom grad je završio osnovnu školu 1971. godine i srednju tehničku školu strojarskog usmjerenja, 1975. godine. Diplomira na Strojarskom fakultetu u Mostaru 1979. godine, stekavši zvanje mašinskog inženjera. Na istom fakultetu je magistrirao 1989. godine, dok je u periodu 1989-1991. pohađao specijalistički studij za menadžment na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Doktorirao je na Sveučilištu u Mostaru 1996. godine. Član Hrvatske demokratske zajednice
(HDZ) postaje 1994. godine, 1996. godine postaje član Županijskog odbora HDZ-a, a 1997. godine izabran je za predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Mostar. Godinu kasnije postaje dopredsjednik HDZ-a, za čijeg je predsjednika izabran 2005. godine. Tu funkciju obavlja i danas. Od 1998. godine do 2001. godine bio je zamjenik premijera i ministar finansija u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Na Općim izborima 2002. godine izabran je za člana Predsjedništva BiH sa 114.606 osvojenih glasova. Na toj funkciji ostaje do 29. marta 2005. godine kada ga je smijenio visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown, nakon što je Sud BiH potvrdio optužnicu protiv njega za zloupotrebu položaja.

 

Na općim izborima 2010. godine, Čović je  izabran u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, ali umjesto toga, zauzima delegatsko mjesto u Domu naroda.

Čović je na Općim izborima 2014. godine izabran za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

 

OBRAZOVANJE
– 1971. godine završio osnovnu školu
– 1975. godine završio srednju školu
– 1979. godine diplomirao na Fakultetu strojarstva u Mostaru
– 1989. godine magistrirao na Fakultetu strojarstva u Mostaru
– 1989. godine završio Specijalistički studij menadžmenta na
Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
– 1996. godine doktorirao na Sveučilištu u Mostaru

PROFESIONALNA KARIJERA
– 1980. god. počinje raditi u poduzeću SOKO Mostar
– 1986. – 1992. obavljao razne menadžerske funkcije u poduzeću SOKO Mostar
– 1992. – 1998. generalni direktor u poduzeću SOKO Mostar

SVEUČILIŠNA KARIJERA
– 1994. god. viši asistent na Fakultetu strojarstva, Sveučilište u Mostaru
– 1996. god. docent na Fakultetu strojarstva, Sveučilište u Mostaru
– 2000. god. izvanredni profesor na Fakultetu strojarstva, Sveučilište u Mostaru
– 2004. god. redoviti profesor na Fakultetu strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru
– od 2002. predaje na Ekonomskom fakultetu, a od 2007. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
– 2013. godine dopisni član Međunarodne akademije inženjera
– 2014. godine akademik,  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti BiH

POLITIČKA KARIJERA
– 1996. – 1997. god. član predsjedništva ŽO HDZ BiH
– 1997. – 1998. god. predsjednik GO HDZ BiH
– 1998.-  2001. god. zamjenik premijera i ministar financija Vlade Federacije BiH
– 1998. – 2005. god. potpredsjednik HD ZBiH
– 2002. – 2005. god. član Predsjedništva BiH
– 2005.god. – … predsjednik HDZ BiH
– 2011.god. – … predsjednik HNS BiH
– 2011. – 2014. god. predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne Skupštine BiH
– 2014. god. – Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda

 

Imovina

Lider HDZ-a, prema imovinskom kartonu iz 2014., ima kuće u Mostaru i Širokom Brijegu. Supruga Bernadica posjeduje poslovni prostor i suvlasnica je advokatskog ureda. Prema imovinskom kartonu, Čović nema automobil, a supruga vozi Audi 3. Naveo je da je kreditno opterećen 150.000 KM.

Sudski postupci

Čović je 2005. godine optužen da je kao ministar finansija FBiH primio mito od braće Ivanković-Lijanović i pomogao im izbjeći skoro 30 milion KM carinskih obaveza.  Nakon dva sudska postupka koja su trajala osam godina, Vrhovni sud FBiH je Čovića oslobodio optužbi 2013. godine.

Drugi put se našao pred Sudom BiH 2010. godine, kada je optužen da je zloupotrijebio svoj položaj federalnog ministra finansija i sa tadašnji federalnim premijerom Edhemom Bičakčićem nenamjenski potrošio 7,8 miliona KM iz budžetskih rezervi. Tim novcem su kupljeni i renovirani stanovi zaposlenicima u organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. U martu 2011. godine Sud BiH je Čovića oslobodio optužbi.

Treća optužnica za zloupotrebu položaja i ovlasti protiv Čovića i još šest osoba je potvrđena 14. maja 2010. godine na Kantonalnom sudu Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK). Tužilaštvo HNK ga je teretilo da je sa ostalim članovima Upravnog odbora Javnog preduzeća Hrvatske pošte i telekoma (HPT) donio odluku da se dug, od blizu 4,7 miliona KM, koji je imalo ovo preduzeće prema tada već nepostojećem Ministarstvu obrane – HVO, prenese na tri privatne firme. Kasnijom naplatom dugovanja, te firme su postale većinski vlasnici dionica Eroneta – najprofitabilnijeg telekomunikacijskog dijela HPT-a.

U vrijeme kad se to dešavalo, Čović je bio ministar finansija FBiH, zamjenik premijera FBiH i predsjednik Upravnog odbora HPT-a.

Čović je oslobođen optužbe 2013. godine zbog apsolutne zastare krivičnog djela.

Mandatar za sastav novog saziva Vijeća ministara BiH u narednih sedam dana?

Na sjednici predsjedništva HDZ-a BiH održanoj 18.02.2019. godine, jedna od tema bila je i uspostava novih većina kako...

Uspostava izvršne vlasti u kontekstu poznatih stavova političkih partija u BiH

U formalno-pravnom smislu, situacija će biti raščišćena tek nakon očitovanja Ustavnog suda BiH po apelaciji Borjane Krišto, Suda BiH po zahtjevu stranka “Bh bloka”, ali i mišljenja Ustavnog suda...