Neispunjeno

Prioriteti iz Mišljenja Evropske komisije nisu ispunjeni do kraja 2023. godine

U junu 2023. godine lider HDZ-a i predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović najavio je da će svi prioriteti iz Mišljenja Evropske komisije biti ispunjeni do kraja godine. Iako su zabilježene određene aktivnosti na ovom putu, do sada su u potpunosti ispunjena samo dva prioriteta.

Izvor: Fena

Govoreći o ispunjavanju prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, predsjednik HDZ-a BiH izjavio je 10.6.2023. godine da se svi prioriteti moraju ispuniti u ovoj godini.

Mi sve prioritete koje imamo kad je u pitanju Evropska unija u ovoj godini moramo završiti. Sve, bez izuzetka. I to smo definirali kad nam je bio povjerenik za proširenje, gospodin Varhelyi, kroz neku 31 aktivnost po mjesecima. Ja sam uvjeren da će naše Vijeće ministara, a potom i Parlament BiH, završiti sve što su preuzeli, bez bilo kakvog prolongiranja. Od onih najsloženijih, do najjednostavnijih zahtjeva koje imamo, gdje je, naravno, izborno zakonodavstvo i sve što treba napraviti da u izbornoj godini završimo taj proces.

Dragan Čović, 10.6.2023.

U novembru 2023. godine Evropska komisija objavila je Izvještaj o napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji. Ovaj se izvještaj odnosio na period od juna 2022. do juna 2023. godine, ali su u njemu i navedene aktivnosti koje su bh. institucije provodile do oktobra 2023. godine.

U posljednjem izvještaju Evropske komisije navodi se da je BiH do trenutka zaključivanja izvještaja u potpunosti ispunila samo dva prioriteta, a riječ je o prioritetima koji se odnose na osiguravanje pravilnog funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je ispunjen u julu 2020, te osiguravanje prava na život i zabranu torture.

Ustavni sud BiH donio je u oktobru 2019. godine odluku o ukidanju odredbe iz Ustava RS koja je predviđala smrtnu kaznu. U augustu 2023. godine Parlamentarna skupština BiH usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava, kojim je ova institucija definisana kao preventivni mehanizam protiv torture i zlostavljanja, čime je ovaj ključni prioritet ispunjen.

Evropska komisija usvojila je 8.11.2023. godine Paket proširenja za 2023. godinu u kome je, između ostalih, prezentovana i ocjena stanja i napretka koji je ostvarila Bosna i Hercegovina, a u kojem je preporučila otvaranje pregovora o pristupanju, ali tek, kako se navodi, “kada se postigne neophodni stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo”. Ovakvu ocjenu Evropske komisije potvrdilo je i Evropsko vijeće 14.12.2023. godine.

Na 9. hitnoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 21.12.2023. godine, na prijedlog Vijeća ministara BiH usvojen je Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, što je jedna od obaveza BiH preuzetih iz prioriteta broj 7 – Jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma. Navedeni prijedlog zakona potrebno je da usvoji i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH da bi on stupio na snagu.

S obzirom na činjenicu da do kraja 2023. godine nisu ispunjeni svi prioriteti iz Mišljenja Evropske komisije, Istinomjer obećanje Draga Čovića ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!