Fuad Kasumović

Politička partija:

Trenutna pozicija: Gradonačelnik Zenice

Rođen je 1958. godine u Gornjem Vakufu, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu. Od 1990. do 2017. godine bio je član i funkcioner SDA, nakon čega je učestvovao je u osnivanju Nezavisnog bloka.

Političku karijeru počinje 1996. godine kao ministar finansija u Srednjobosanskom kantonu, a zatim je u Carinskoj upravi FBiH bio na funkcijama zamjenika direktora i savjetnika za finansije. Na funkciji zamjenika ministra finansija i trezora BiH bio je od 2007. godine do 2012. godine kada je smjenjen zbog izlaska iz SDA.

Na funkciju gradonačelnika Zenice izabran je na izborima 2016. godine kao nezavistan kandidat.

Izvor: CIN

Obećanja
Neispunjeno 17
Ispunjeno sa zakašnjenjem 1
Ispunjeno 10
Djelimično ispunjeno 2
Istinitosti
Poluistina 3
Neistina 7
Dosljednosti
Nedosljedno 5
Dosljedno 4
Pitajte Istinomjer!