Adem Zolj

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija:

Rođen je 1964. godine u Nevesinju. Diplomirao, a kasnije i magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao šef Službe za komunalne poslove, u Općini Novo Sarajevo, a u periodu od 1999. do 2015. obnašao je funkciju direktora u Direkciji za puteve KS pri Ministarstvu saobraćaja.

Od 2016. radio u JP Autoceste FBiH kao v.d. izvršni direktor Sektora upravljanja i održavanja, a potom kao v.d. izvršni direktor Sektora za opće, kadrovske i pravne poslove. Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Adema Zolja 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove Društva.

Od aprila do decembra 2018. godine vršio je na funkciju premijera Kantona Sarajevo.

Izvor: JP Autoceste FBiH

Istinitosti
Neistina 1
Dosljednosti
Nedosljedno 2
Obećanja
Ispunjeno 1
Neispunjeno 1
Pitajte Istinomjer!