Lažna obećanja Željke Cvijanović

Govoreći o svojoj kandidaturi za predsjednicu RS-a, Željka Cvijanović između ostalog je rekla i kako smatra sebe najboljim kandidatom za tu poziciju, jer “radi bez davanja lažnih obećanja”.

Namjeravam da pobijedim na izborima i da nastavim da radim sa našim građanima na isti način kako sam to radila i do sada – otvoreno, bez petljanja, bez lažnih obećanja.”

Željka Cvijanović, 13.06.2018.

Cvijanović je istom priliko rekla i kako, “ne daje nikakva obećanja bez uporišta i za koja nije 100 posto ili bar 99 posto sigurna da mogu biti realizovana.”

Istinomjer se tokom aktuelnog madata u više navrata bavio ocjenama izjava Željke Cvijanović, a među ocjenama našlo se i nekoliko neispunjenih obećanja, koja su se mahom odnosila na najave iz njenog ekspozea datog u decembru 2014. godine.

Zakon o podsticajima u 2015. godini

Tako je Željka Cvijanović najavila usvajanje Zakona o podsticajima u toku 2015. godine.

U toku 2015. godine u skladu sa budućim Planom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja RS 2015-2020. godine, definisaćemo i višegodišnji budžetski okvir za realizaciju mjera finansijske podrške agrarnom i ruralnom razvoju donošenjem Zakona o podsticajima, kojim se utvrđuju glavni pravci usmjeravanja sredstava podrške. U cilju podsticanja razvoja poljoprivrede i sela, fokus u pružanju podsticaja poljoprivredi i ruralnom razvoju biće na podsticanju tržišno orjentisane primarne poljoprivredne proizvodnje i preradi poljoprivrednih sirovina, da bi se osigurao pozitivan efekat i privredni rast.

Željka Cvijanović, 17.12.2014.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede RS izradilo je nacrt Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u julu 2015. godine, ali on nije poslan u parlamentarnu procedure u toj godini.

12 malih hidroelektrana za godinu dana

Premijerka RS je u svom ekspozeu dala i vrlo konkretno obećanje vezano za izgradnju malih hidroelektrana u Republici Srpskoj u 2015. godini.

Samo u 2015. godini realno je očekivati završetak izgradnje oko 12 malih hidroelektrana, i početak izgradnje još najmanje njih 10.

Željka Cvijanović, 17.12.2014.

Prema informacijama koje je Istinomjer dobio od Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, tokom 2015. godine, u Republici Srpskoj izgrađene su svega tri male hidroelektrane, a započeta je izgradnja njih četiri.

Vjetroelektrana Trusina

Osim toga, istom prilikom obećano je i puštanje u pogon vjetroelektrane Trusina.

U sferi ostalih obnovljivih izvora energije, u narednom periodu, pustićemo u funkciju prvi vjetropark u Republici Srpkoj – Vjetropark Trusina”.

Željka Cvijanović, 17.12.2014.

Prvobitni rok za završetak radova na ovom projektu bio je novembar 2015. godine, međutim on je pomjeren, a kao mogući novi rok za završetak izgradnje i puštanje u funkciju vjetroparka Trusina, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, Petar Đokić, spomenuo je 2018. godinu.

Uspostava registra parafiskalnih davanja

Cvijanović je u svom ekspozeu pred Narodnom Skupštinom RS, obećala i kako će se u 2015. godini uspostaviti registar parafiskalnih davanja.

Pored toga, u 2015. godini Vlada će realizovati projekat uspostavljanja registra svih ”parafiskalnih” davanja, koji je započet u 2014.godini, a obustavljen zbog poplava. U registru ćemo evidentirati sva davanja koja su regulisana zakonima i drugim propisima, a predstavljaju prihod budžeta Republike, opština i gradova, fondova i drugih korisnika javnih prihoda. Nakon uspostavljanja registra, neće biti moguće uvesti dodatne obaveze bez saglasnosti Vlade, a ujedno, radićemo i na ukidanju ili smanjenju pojedinih vrsta parafiskalnih nameta.“

Željka Cijanović, ekspoze, 17.12.2014. 

Premijerka je isto ponovila i u intervjuu koji je u Euro Blicu objavljen 6. januara 2016. godine, a SNSD je inače u svom predizbornom programu za Opće izbore 2014. godine naveo i da će „uraditi kompleksnu analizu svih neporeskih opterećenja (koja nisu propisana poreskim zakonima), razmotriti njihovu opravdanost, učestalost plaćanja, visinu cijene i sve neproduktivne namete smanjiti ili eliminisati“.

Početni registar parafiskalnih davanja u ovom bh. entitetu uspostavljen je tek nedavno, a u njemu su evidentirana 373 nameta. Prema najnovijim informacijama iz Ministarstva finansija RS, primjedbe na Početni registar poreskih i neporeskih davanja mogle su se dostaviti do 3. juna ove godine, a Ministarstvu finansija ostavljen je rok od 60 dana da izvrši neophodne izmjene i dopune tog registra.

Dakle i ovo obećanje ostalo je neispunjeno više godina u odnosu na početni rok koji je dala premijerka RS.

Zdravstvo na trezorskom sistemu poslovanja

Željka Cvijanović je obećala i prelazak zdravstvenih institucija na trezorski sistem poslovanja.

U 2015. godini cilj je uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sektor, da bi se omogućila bolja kontrola trošenja sredstava. Bolnički sektor će biti uveden u trezorski sistem preko resornog ministarstva, a domovi zdravlja biće uvezani preko trezora jedinica lokalne samouprave, da bi svaki nivo vlasti preuzeo punu odgovornost za fiskalnu održivost sistema kojim upravlja.

Željka Cijanović, ekspoze, 17.12.2014.

Sistem zdravstvene zaštite u 2015. godini nije prešao na trezorsko poslovanje, a od četiri zdravstvene ustanove u RS koje su u sklopu pilot projekta početkom 2018. godine trebale preći na trezorsko poslovanje, to su učinili samo Dom zdravlja Sveti vračevi u Čelincu i Zavod za stomatologiju Banjaluka. 

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Dragan Bogdanić rekao je početkom ove godine da je odlučeno da trezorsko poslovanje za početak uvede samo Dom zdravlja Čelinac, a da bi tek u drugoj polovini godine na trezor trebalo da pređu i ostali domovi zdravlja.

Među neispunjenim obećanjima Željke Cvijanović iz njenog ekspozea našlo se i ono u kojem je premijerka najavila pojačanu kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i uvođenje veće transparentnosti i odgovornosti pri trošenju javnih sredstava,  a sve “u cilju dodatnog fiskalnog jačanja ukupnog budžetskog sistema Republike Srpske”.

Istinomjer se ovom temom bavio u aprilu 2017. godine, a već u to vrijeme Vladu RS, Služba predsjednika i Narodna skupština RS, zajedno su potrošili 9.257.722 KM samo na službena putovanja i smještaj, što je cifra koja sama za sebe govori koliko su zvaničnici RS bili štedljivi.

Dakle, iz samo nekoliko primjera, obećanja koja je premijerka RS dala u svom ekspozeu, a koja su ostala neispunjena, možemo zaključiti kako ni ovoga puta Željka Cvijanović nije izgovorila istinu kada je ustvrdila da “ne daje lažna obećanja”.  

(Istinomjer.ba)

“Zloupotreba u predizbornoj kampanji” krivac za neaktiviranje MAP-a?

Šta tačno Dragan Čović podrazumijeva pod “zloupotrebom u predizbornoj kampanji”, nejasno je, ali ono što je javnosti...

Od danas veće penzije u RS

Premijerka Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović oktobra prošle godine najavila je da će u drugom kvartalu 2018. godine doći do novog povećanja penzija. Jedno u nizu obećanja koje...


Dodatna pitanja Evropske komisije u kontekstu predizborne kampanje u BiH

Vrlo brzo će biti jasno u kojem pravcu će se stvari kretati kada je odgovaranje na novopristigle upite u pitanju, odnosno da li će dodatna pitanja Evropske komisije biti, u kontekstu predizborne...