Istraživački tim:

Tijana Cvjetićanin – koordinatorka istraživanja
Aida Ajanović – istraživačica
Damir Dajanović – istraživač

Novinari_ke:

Aida Ajanović
Tijana Cvjetićanin
Dalio Sijah
Damir Dajanović
Alisa Karović