Najavljena fiskalna disciplina rezultirala potrošnjom blizu 10 miliona KM za putovanja

Istinomjer je u više navrata pisao o rastrošnosti i “učinkovitosti” vlasti u RS-u, od Službe predsjednika, Narodne skupštine do Vlade Republike Srpske. Uprkos brojnim obećanjima o fiskalnoj disciplini i štednji, prema izvještajima Glavne Službe za reviziju javnog sektora RS bilans troškova putovanja i smještaja za vlasti RS-a, za samo dvije godine iznosi 9.257.722 KM.

Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, za 2015. i 2016. godinu, osim rastrošnosti, pokazali su i niz nepravilnosti kada su u pitanju obračuni troškova putovanja, dnevnice te opravdanost putnih naloga za zvaničnike u Republici Srpskoj.

Nepostojeći ili neadekvatni izvještaji sa službenog putovanja, kada istovremeno nema naloga (šefa delegacije, predviđeno članom 4. Pravilnika o korišćenju sredstava, koji se priznaju kao troškovi reprezentacije), ne pružaju dovoljno uvjerljiv dokaz da je putovanje zaista i obavljeno u službene svrhe, u kom slučaju su pored navedenih rashoda za reprezentaciju nastali i rashodi za smještaj, dnevnice i gorivo.

(Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, 14.04.2017.)

Ovakva ponašanja predstavnika institucija vlasti u Republici Srpskoj u suprotnosti su sa obećanjima koje je premijerka RS, Željka Cvijanović dala još prilikom preuzimanja mandata 2014. godine. U svom ekspozeu, premijerka je najavila pojačanu kontrolu trošenja javnih sredstava i uvođenje veće transparentnosti i odgovornosti pri trošenju javnih sredstava,  a “u cilju dodatnog fiskalnog jačanja ukupnog budžetskog sistema Republike Srpske”.

Unapređenjem fiskalne discipline uz smanjenje javne potrošnje pojačaćemo kontrolu trošenja javnih sredstava, ostvariti dodatne uštede u potrošnji, i tako izvršiti bolju alokaciju resursa, usmjeravajući ih u investicionu potrošnju ili podršku privrednim aktivnostima.

Naš cilj je da realizacijom planiranih politika i reformi, izgradimo efikasniju i efektivniju javnu upravu, koja će pružati kvalitetnije i brže usluge građanima, uz nižu „cijenu koštanja“.

Pored toga, u proces reforme upravljanja javnim finansijama uvođenjem programskog budžetiranja u narednom srednjoročnom periodu stvoriće se pretpostavke za dodatne uštede.

(Željka Cvijanović, Ekspoze, 17.12.2014.)

Prema javnosti dostupnim podacima neka od najrastrošnijih ministarstava su: Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a, koje je u 2015. godini, za putovanja i smještaj u zemlji, izdvojilo 283.276 KM, a za inostranstvo 116.124 KM. Samo za gorivo (za 745 automobila) potrošeno je 1.836.965 KM,  a što je, zbirno, 12% više u odnosu na odobrena sredstva.

Komentar ministra MUP-a RS, na dokazanu rastrošnost, bio je da se to ne tiče javnosti.

Bio bih potpuni laik kada bih rekao gdje sam se, kada i s kime sastajao. To javnost ne treba da zna. Što se tiče troškova putovanja oni će se naći u Izvještaju o radu MUP-a i tu ćete moći sve da saznate.

(Dragan Lukač, Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, 14.04.2017.)

Ministarstvo finansija RS od revizora je dobilo najveći broj primjedbi, a tokom 2015. i 2016. za smještaj i službena putovanja ovo ministarstvo potrošilo je 279.811 KM.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, za dvije godine, potrošilo je 196.385 KM na službena putovanja i smještaj. Dodatno je zabrinjavajuća činjenica i to što pored brojke o utrošenim sredstvima za putovanja i smještaj, često u izvještajima stoji i “niže u odnosu na odobrena sredstva”, što znači da vlastodršci RS-a mogu da troše još i više.

Obzirom da su pomenuta ministarstva, zajedno sa ostalim resornim ministarstvima koja čine Vladu RS, te Služba predsjednika i Narodna skupština RS, u posljednje dvije godine, ukupno potrošili 9.257.722 KM samo na službena putovanja i smještaj, a što pokazuje neuvođenje najavljene fiskalne discipline, i što je suprotno od obećanih ušteda i kontrole opravdanosti troškova, Istinomjer obećanja, iz ekspozea premijerke Cvijanović, ocjenjuje sa neispunjeno.

 

(istinomjer.ba)

 

Nikšić protiv Nikšića

Nermin Nikšić je podsjećajući i na status na Facebooku koji je objavio Damir Nikšić “gdje se neprimjereno izražavao, ne...

Uprkos Čovićevoj najavi, “prijedlog jedne izjave” još uvijek nije usaglašen

Iako je lider SDA, Bakir Izetbegović izjavio da je SNSD-u i HDZ-u BiH poslao “prijedlog jedne izjave”, te da je potvrđeno da su u međuvremenu stigli i odgovori, pomenuti dokument nije usaglašen do...Počela izgradnja saobraćajnice kroz banjalučko naselje Šargovac

U okviru investicionog ciklusa „Banja Luka se gradi“ započela je izgradnja saobraćajnice kroz naselje Šargovac čije je vrijednost oko milion KM. Raspisivanje javnog tendera, kao i početak...