Analize

Zima stiže, a rješenje za smještaj migranata još se traži

Rješavanje problema smještaja sve većeg broja migranata u BiH obećava se još od proljeća ove godine, a do danas je urađeno jako malo ili gotovo ništa. Problem u Bosanskoj krajini kulminirao je posljednjih dana, a dugo najavljivana rješenja za obezbjeđenje smještaja u USK nisu pronađena, što je izazvalo i proteste građana Bihaća zbog, kako kažu, nezadovoljstva „sigurnosnom situacijom“ u ovom gradu. Zabrinuti su i za migrante koji borave na javnim površinama, bez adekvatnog smještaja u vrijeme kada stiže zima.

Vijeće ministara BiH prvi put se migrantskom krizom bavilo u maju ove godine, kada je usvojen i Akcioni plan hitnih mjera sa pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti, kojim je, između ostalog, predviđeno da dosadašnji Koordinacioni tim preraste u Operativni štab koji će svake sedmice obavještavati Vijeće ministara o provođenju plana hitnih mjera. Akcijski plan hitnih mjera inače sadrži pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti. Nakon radno-konsultativnog sastanka, održanog dan poslije ove sjednice postalo je poznato i da će Izbjeglički centar Salakovac u blizini Mostara postati jedno od mjesta za zbrinjavanje migranata. Migranti su već narednog dana, uz brojne probleme i opstrukcije MUP-a HNK-a, ipak premješteni iz parka kod sarajevske Vijećnice u azilantski centar u Salakovcu. Međutim kako izvještavaju mediji posljednjih dana, ovaj centar u kome boravi oko 200 ljudi nalazi se pred humanitarnom katastrofom.

Druga lokacija koja je više puta najavljivana bila je kasarna Ušivak, koja je trebala biti otvorena za smještaj migranata još u junu što se nije desilo, o čemu je Istinomjer pisao u više navrata. Ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić ponovo je najavio njeno otvaranje ove sedmice, a kako je rekao, kasarna će biti u funkciji od srijede, 24. oktobra, a u nju bi trebali biti smješteni i migranti iz Krajine.

“Naći ćemo način da sve migrante i sa prostora USK koji za sada borave izvan prihvatnih centara, dovezemo i smjestimo tu.”

Dragan Mektić, 21.10.2018.

Sa druge strane, adekvatno rješenje za prihvat dolazećih migranata u Bosanskoj krajini, također se traži od početka njihovog većeg priliva u USK. Prilikom posjete Dragana Mektića Velikoj Kladuši, 23. jula ove godine, najavljeno je da će dugoročno rješenje za smještaj migranata koji se nalaze na prostoru Unsko-sanskog kantona biti Medeno Polje u Bosanskom Petrovcu.

Ovo rješenje najavio je i premijer USK, Husein Rošić nekoliko dana prije Mektićeve posjete, a 20. jula je i potpisao Odluku o smještaju migranata na tu lokaciju.

Odluka je upućena i Vijeću ministara BiH, no kako je saopšteno krajem septembra prijedlog za ovu lokaciju je odbijen.

Ranije se kao moguća lokacija za smještaj migranata spominjao i objekat Agrokomerca u Velikoj Kladuši.

Ušivak i Agrokomerc će zadovoljiti naše potrebe za kapacitetima i danas krećemo u aktivnosti stavljanja tih centara u funkciju. Prvo ćemo osigurati postojeće prostorije, a tu su i šatori, kontejneri, toaleti i kuhinje.”

Dragan Mektić, 21.06.2018.

Ipak, ni od ovog rješenja nije bilo ništa kao ni od smještaja migranata u Bosanskom Petrovcu, a jedini objekat koji je osposobljen za smještaj porodica sa djecom je objekat hotela „Sedra“ u Cazinu. Osim toga, jedini objekat u kom su smješteni migranti u Bihaću je đački dom “Borići” u kome ne postoje uslovi za boravak zimi, a njihovom boravku u ovom objektu protive se i građani Bihaća.

Vijeće ministara BiH još krajem augusta je zaključilo kako bi ovaj objekat istovremeno, pod imperativom da se sanira i stvore humani uvjeti, mogao bi biti korišten kao prihvatni centar.

Tada je najavljeno i da bi objekt „Agrokomerca“ u Velikoj Kladuši trebao biti korišten kao privremeni prihvatni centar, međutim ni on još uvijek nije osposobljen zbog nepostojanja saglasnosti da se objekat priključi na vodovodnu mrežu.

Postoji odluka Opštinskog vijeća na koji način se vrši priključenje na vodovodni sistem i ne može preduzeće `Vodovod i kanalizacija` samostalno na nekretninama u vlasništvu `Agrokomerca` da priključuje vodu kako hoće. Mora postojati saglasnost nadzornog organa, odnosno uprave `Agrokomerca.”

Husein Delić, Koordinator sa IMO, 17.10.2018.

Dakle, iako je više puta najavljivano hitno rješavanje problema smještaja migranata u BiH, prvenstveno u USK gdje se nalazi i najveći broj ljudi koji žele ilegalno preći granicu sa Republikom Hrvatskom, to se nije desilo. Više puta najavljivana kasrna Ušivak, trebala bi biti otvorena za dva dana, ali ostaje da se vidi koliko će to biti adekvatno rješenje. Sigurno je samo da zima dolazi, a rješenja još uvijek nema i pored brojnih obećanja domaćih zvaničnika da migrant neće dočekati zimu na otvorenom. Tome svakako treba dodati i zabrinjavajuću sigurnosnu, ali i zdravstvenu situaciju na području USK.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!