Neistina

Vlada FBiH mogla je glasati protiv imenovanja Rusmira Isaka za direktora Kazneno-popravnog zavoda u Zenici

Premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, gostujući na BHT1 u emisiji emitovanoj 21. septembra 2023. godine, govorio je o radu Vlade FBiH i nedavno donesenim kadrovskim rješenjima, uključujući imenovanje Rusmira Isaka za direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici.

Izvor: Vlada FBiH

Nikšić je u tom kontekstu izjavio da, nakon što je Rusmir Isak predložen za direktora Kazneno-popravnog zavoda u Zenici, “nije postojao način” da se ovo imenovanje izbjegne:

On se opredijelio za kadrovsko rješenje koje možemo dovesti u pitanje sa etičkog nekog gledišta, je li u redu da predlažeš svog sina, ali jednostavno, ne postoji nikakav način da to izbjegnete kad je momak predložen, a nema nikakve zakonske prepreke da ne bude tu.

Nermin Nikšić, 21.9.2023.

Prema članu 123. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH, direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnog zavoda, bez konkursa, postavlja i razrješava Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra.

Na 13. sjednici održanoj 7.9.2023. godine Vlada FBiH donijela je rješenje kojim se na dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici na period od četiri godine postavlja Rusmir Isak, sin federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka.

Ovo imenovanje pokrenulo je i pitanje potrebe za usvajanjem novog zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH, o čemu je Istinomjer pisao u analizi “Ko će utvrditi da li imenovanje Rusmira Isaka predstavlja sukob interesa?”.

Suprotno izjavi Nermina Nikšića da nije postojao nikakav način da se spriječi imenovanje Rusmira Isaka nakon što je on već predložen, svjedoči Poslovnik o radu Vlade FBiH, koji jasno nalaže da Vlada odluke donosi glasanjem, i to većinom glasova prisutnih članova Vlade.

Član 47

Vlada odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Vlade.

Član 48

Vlada odluke donosi glasanjem. Glasanje je javno. Glasanje na sjednici Vlade vrši se izjašnjavanjem “za” ili “protiv” prijedloga. Član Vlade može se suzdržati od glasanja.

Poslovnik o radu Vlade FBiH

Dakle, u slučaju da je na sjednici 7.9.2023. godine većina prisutnih članova Vlade FBiH glasala protiv imenovanja Rusmira Isaka za direktora Kazneno-popravnog zavoda u Zenici, do njegovog imenovanje ne bi došlo.

Kako prenose mediji, imenovanje Rusmira Isaka za direktora Kazneno-popravnog zavoda u Zenici podržali su svi ministri na sjednici osim Rame Isaka, koji je bio izuzet iz glasanja, i Jasne Duraković, koja nije bila na sjednici.

Shodno navedenom, tvrdnju Nermina Nikšića da nakon što je Rusmir Isak predložen za direktora Kazneno-popravnog zavoda u Zenici “nije postojao način” da se ovo imenovanje izbjegne, Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!