Analize

Ko će utvrditi da li imenovanje Rusmira Isaka predstavlja sukob interesa?

Prošlosedmično imenovanje Rusmira Isaka, sina federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka i brata zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Arnela Isaka, za direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici izazvalo je veliku pažnju javnosti i još jednom aktueliziralo priču o zapošljavanju i imenovanju članova porodice političkih aktera/ki u javnim ustanovama. Ovo imenovanje također je pokrenulo i pitanje potrebe za usvajanjem novog zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH.

Izvor: Facebook/Rusmir Isak

Na 13. sjednici održanoj 7.9.2023. godine Vlada FBiH donijela je rješenje kojim se na dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici na period od četiri godine postavlja Rusmir Isak, sin federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka.

Kako prenose mediji, imenovanje Rusmira Isaka za direktora Kazneno-popravnog zavoda u Zenici podržali su svi ministri na sjednici, osim Rame Isaka, koji je bio izuzet iz glasanja zbog očitog sukoba interea, i Jasne Duraković, koja nije bila na sjednici.

Ovo imenovanje izazvalo je veliku pažnju javnosti, naročito uzimajući u obzir činjenicu da je drugi sin Rame Isaka, Arnel Isak, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Dan prije imenovanja, ministar Ramo Isak izjavio je za portal Klix da od njih “prvi put čuje tu informaciju” i da bi mu sin “valjda rekao” da je konkurisao. S druge strane, Rusmir Isak rekao je da “nije kandidat” i da “nema nikakve informacije”.

Suprotno tvrdnjama Rame i Rusmira Isaka, za imenovanje direktora Kazneno-popravnog zavoda ne raspisuje se konkurs, već direktora postavlja Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra pravde, što je definisano članom 123. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji FBiH:

Direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnog zavoda, bez konkursa, postavlja i razrješava Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH

S ciljem provjere tvrdnji Rame i Rusmira Isaka da nisu bili upoznati s ovim imenovanjem, Istinomjer je od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva pravde zatražio odgovor na pitanja da li je ministru Isaku prije sjednice dostavljen materijal i da li je s Rusmirom Isakom obavljen bilo kakav razgovor prije imenovanja. Do trenutka objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

Postavlja se pitanje kako ministar Ramo Isak nije bio upoznat s imenovanjem Rusmira Isaka, s obzirom na to da se pozivi na sjednicu Vlade s odgovarajućim materijalima dostavljaju članovima Vlade najkasnije tri dana prije održavanja sjednice, kako je definisano Poslovnikom o radu Vlade FBiH.

Nakon održane sjednice Vlade FBiH, u javnosti se pojavilo pitanje da li je imenovanjem Rusmira Isaka došlo do sukoba interesa.

Prema članu 4. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (2008), članstvo u upravnom ili nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću nespojivo je s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika. Pored toga, članom 9. istog zakona (Angažman bliskih srodnika) propisano je:

Pod uvjetima definiranim u čl. 4., 5., 6. i 8. ovog Zakona, angažman bliskih srodnika izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika također dovodi do situacije u kojoj za ovog izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika dolazi do sukoba interesa.

Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH

Istim zakonom definisano je da ako neki nosilac izvršne funkcije prekrši odredbe člana 9, može biti kažnjen novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 KM:

Ako se utvrdi da neki izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 5., 6., 8. i 9. ovog Zakona, on se smatra nepodobnim da se kandiduje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja. Pored toga izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik može biti novčano kažnjen u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH

Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH iz 2008. godine propisuje da Centralna izborna komisija BiH odlučuje da li neko stanje, postupak ili radnja predstavlja kršenje odredaba ovog zakona, kao i o svakoj stvari u vezi s implementacijom ovog zakona. Pored toga, postupak pred CIK-om BiH i žalbeni postupak pokreće se i vodi u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Međutim, izmjenama i dopunama državnog Zakona o sukobu interesa iz 2013. godine, CIK BiH više nije nadležan za utvrđivanje sukoba interesa, već Komisija za odlučivanje o sukobu interesa, sastavljena od članova oba doma državnog Parlamenta i direktora i zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Pored toga, državnim Zakonom o sukobu interesa definisano je da će entiteti i Brčko distrikt donijeti svoje zakone nakon stupanja na snagu ovog zakona:

Član 22

Primjena Zakona na entitete i Brčko Distrikt

1. Entiteti i Brčko Distrikt donijeće svoje zakone u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

2. Do donošenja zakona u oblasti sukoba interesa na entitetskom nivou i nivou Brčko Distrikta, entiteti i Brčko Distrikt primjenjivaće odredbe utvrđene u ovom zakonu.

3. Odredbe zakona iz stava 1. ovog člana ne smiju biti u suprotnosti sa ovim zakonom.

Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH

Podsjećamo, prošle godine je Vlada Federacije BiH, na čelu s Fadilom Novalićem, u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH, kojeg je aktuelna Vlada na čelu s Nerminom Nikšićem povukla iz parlamentarne procedure.

Ovim nacrtom zakona bilo je predviđeno formiranje Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, koja bi se sastojala od predsjednika i šest članova.

Komentarišući imenovanje Rusmira Isaka, izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić kazala je:

U ovom slučaju ne možemo da govorimo ni o tome (sukobu interesa op.a.), jer je zakon s jedne strane manjkav, a sve i da je savršen, nema ko da ga provodi. To je i dalje odgovornost, ne samo vlasti u prethodnom mandatu nego i nove Vlade FBiH, koja je povukla iz parlamentarne procedure ključne antikorupcijske zakone, uključujući zakon o sukobu interesa i zakon o zaštiti prijavljivača korupcije.

Ivana Korajlić, 11.9.2023.

Reakcije političkih aktera/ki

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sabina Ćudić (Naša stranka), gostujući u programu Televizije Sarajevo, izjavila je da je imenovanje Rusmira Isaka za direktora KPZ Zenica jako loša poruka i “pucanj u nogu” politikama za koje se bori Naša stranka.

To je jako loša poruka i mislim da svaki put kada se takve odluke donose, to je pucanj u nogu onim politikama za koje se mi borimo. S druge strane, ja bih više voljela da mi se postavljaju pitanja o kapacitetima ministara koje mi postavljamo i za koje se trudimo i iza kojih se stopostotno stojimo, nego onih koji su došli upravo ovom vrstom političke trgovine protiv koje se ja i moje kolege borimo. Ako mi usvojimo ove zakone za koje se borimo, onda i politička karijera gospodina koji je osigurao tu vrstu pozicija za svoje članove porodice neće biti moguća, sasvim sigurno neće biti moguća na tim funkcijama.

Sabina Ćudić, 8.9.2023.

U kontekstu tvrdnje Sabine Ćudić da Isakovo imenovanje predstavlja “pucanj u nogu” politikama Naše stranke, podsjećamo da su ministri Naše stranke u Vladi FBiH Nasiha Pozder i Amir Hasičević također podržali Isakovo imenovanje.

Lider stranke Narod i pravda i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je imenovanje Rusmira Isaka rezultat političkog dogovora na osnovu kojeg je formirana koalicija na državnom nivou. Također, Konaković je, odgovarajući na pitanje novinara portala Klix, ustvrdio da je Rusmir Isak, koji je ranije izjavio da nije upoznat s vlastitim imenovanjem, dostavio potrebnu dokumentaciju.

Rusmir Isak je magistar ekonomske struke, bio je na čelu zaštitarske agencije, posjeduje certifikate potrebne za odgovorne osobe u poslovima fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine. Položio je i stručni ispit za rad u organima uprave. Pored etičke strane ove priče o kojoj se treba govoriti, postoji i ovaj administrativni dio koji Isak očigledno ispunjava. Ovaj etički o kojem se priča je druga strana o kojoj, slažem se, treba govoriti.

Elmedin Konaković, 9.9.2023.

Imenovanje Rusmira Isaka komentarisao je i njegov brat Arnel Isak, navodeći da će Rusmir Isak biti pošteniji od drugih “supruga, kćerki i sinova”:

Rusmir Isak sigurno će biti bolji i pošteniji direktor od pojedinih supruga i direktorica zdravstvenih ustanova, supruga i sutkinja ustavnih sudova, supruga i uposlenica turističkih zajednica, supruga i direktorica domova zdravlja, kćerki i vlasnica firmi prikačenih na sistem namjenske industrije BiH, sinova i službenika raspoređenih u bh. ambasade i tako dalje. To će pokazati vrijeme. (…) A radit ćemo na način koji je nepoznat kadrovima trenutne opozicije, odnosno nećemo krasti, nećemo štimati tendere, radit ćemo transparentno i uvažavati konstruktivne kritike.

Arnel Isak, 9.9.2023.

S obzirom na diskrepanciju odredaba državnog i federalnog zakona o sprečavanju sukoba interesa, nije u potpunosti jasno u čijoj je trenutno nadležnosti utvrđivanje da li imenovanje Rusmira Isaka predstavlja sukob interesa. Pored toga, otvoreno je i pitanje kada Vlada FBiH planira uputiti izmjene i dopune federalnog Zakona o sukobu interesa kako bi on bio usklađen s državnim zakonom, tj. kako bi i na nivou Federacije bila formirana komisija koja bi o tome odlučivala. Dok nadležni ne odluče da naprave konkretan korak, javnosti i građanima/kama preostaje samo diskusija na temu da li ovaj i slični slučajevi predstavljaju kršenje zakona.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!