Istina

Ustavni sud BiH može donositi odluke i u trenutnom sastavu

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH Aida Obuća podsjetila je u jednom od svojih javnih istupa da Ustavni sud BiH trenutno broji šest sudija te ustvrdila da i u tom sastavu može funkcionisati i donositi odluke.

Izvor: Facebook/Aida Obuća

Na pitanje voditelja emisije “Uživo” Radio-televizije Bosne i Hercegovine, u kojoj je gostovala, na koji način odblokirati procese koji se odnose na imenovanje sudija, Obuća je govorila o mogućnosti funkcionisanja Ustavnog suda BiH.

Izjavivši da se “ne mogu izmišljati neka nova pravna pravila”, ustvrdila je da Sud i u trenutnom sastavu može donositi odluke i da je kvorum za odlučivanje pet sudija.

Kada je u pitanju Ustavni sud BiH i njegovo funkcionisanje ili nefunkcionisanje, po svim pravilima, Ustavni sud trenutno ima šest sudija. Tri su domaće sudije, a tri su strane sudije, i oni mogu funkcionisati i donositi sve odluke, zato što je kvorum za donošenje svih odluka većina, a to je pet.

Aida Obuća, 19.1.2024.

Kada je odlučivanje u pitanju, Ustav BiH u dijelu “Ustavni sud/Procedure” propisuje da “ve­ći­na svih čla­no­va su­da sa­či­nja­va kvo­rum”, kao i da Sud funkcioniše na osnovu Pravila o radu koji sam usvaja.

Sud će, ve­ći­nom gla­so­va svih čla­no­va, usvo­ji­ti svo­ja pra­vi­la o ra­du. Sud će vo­di­ti ja­vne ra­spra­ve, a svo­je odlu­ke će ja­vno obrazlagati i obja­vlji­va­ti.

Ustav BiH

Kako se podsjeća na zvaničnoj stranici Ustavnog suda BiH, nakon izvršenih procedura izbora i imenovanja, krajem jula 1997. godine Ustavni sud usvojio je svoj poslovnik, a 23. juna 2005. godine donesena su Pravila Ustavnog suda BiH. O historijatu donošenja Pravila Ustavnog suda BiH i njegovih izmjena, kao i načinu odlučivanja i funkcionisanja Ustavnog suda BIH, Istinomjer je već pisao.

U Pravilima Ustavnog suda BiH koja su stupila na snagu 2014. godine u članu 39. stajalo je da se sjednica Suda u plenarnom sazivu “obavezno odgađa” ukoliko njoj “ne prisustvuju najmanje trojica sudija koje je izabrao Predstavnički dom PFBiH i najmanje jedan sudija kojeg je izabrala Narodna skupština Republike Srpske”.

U slučaju ponavljanja iste situacije bez opravdanih razloga, naredna sjednica održati.

Pravila Ustavnog suda BiH, član 39.

Kada je riječ o kvorumu, u skladu s članom 11. Pravila, njega čini većina svih sudija Ustavnog suda, odnosno najmanje pet sudija.

Na sjednici održanoj polovinom jula 2023. godine, Ustavni sud je, na njegov zahtjev od 29. juna 2023. godine, zbog odlaska u penziju s 2. januarom 2024. godine, razriješio Zlatka M. Kneževića dužnosti sudije/potpredsjednika Ustavnog suda BiH prije isteka vremena na koje je izabran.

Mjesec ranije, na vanrednoj sjednici održanoj 19. juna 2023. godine, Ustavni sud BiH donio je Odluku o izmjeni Pravila Ustavnog suda BiH i brisao odredbu člana 39. tih pravila, uz obrazloženje da Odredbe Ustava BiH ne poznaju mogućnost da Ustavni sud bude u blokadi.

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, kvorum u Ustavnom sudu čini većina svih članova Suda, dakle pet sudija bez obzira na to koje ih je nadležno tijelo izabralo, a i odluke se donose većinom glasova svih članova Suda (pet sudija). Odredbe Ustava Bosne i Hercegovine ne poznaju mogućnost da Ustavni sud bude u blokadi, odnosno da ne može donositi odluke iz svoje nadležnosti. Takva mogućnost se ne može propisati ni bilo kojim drugim pravnim aktom niže pravne snage od Ustava Bosne i Hercegovine. Imajući to u vidu, Ustavni sud je na današnjoj vanrednoj sjednici donio Odluku o izmjeni Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i brisao odredbu člana 39. tih pravila.

Ustavni sud BiH, 19.6.2023.

U saopštenju za javnost objavljenim tim povodom, iz Ustavnog suda su podsjetili da Predstavnički dom PFBiH i NSRS još uvijek nisu izvršili svoju ustavnopravnu obavezu i izabrali sudije koji trenutno nedostaju u Ustavnom sudu, čime, kako je naglašeno, otežavaju rad Ustavnog suda.

Trenutno, sastav Ustavnog suda BiH čini šest sudija, od čega su tri strana i tri koja dolaze iz FBiH, te za puni sastav nedostaje jedan sudija iz FBiH i oba koja dolaze iz RS.

Iako Ustavnom sudu BiH trenutno nedostaju sudije koje dolaze iz RS, navedenom izmjenom Pravila Ustavnog suda BiH omogućen je kontinuitet njegovog funkcionisanja i donošenja odluka, pri čemu kvorum za rad čini većina svih sudija Ustavnog suda, odnosno najmanje pet.

S obzirom na navedeno, Istinomjer tvrdnje Aide Obuće ocjenjuje istinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!