Neispunjeno

Do uspostave hemodijaliznog centra u Goraždu neće doći ni tokom 2020. godine

Iako se uspostava hemodijaliznog centra u Goraždu obećava već nekoliko godina, ovo pitanje još uvijek nije riješeno, zbog čega su pacijenti primorani i po nekoliko puta sedmično putovati u Sarajevo kako bi obavili neophodnu dijalizu, a prema najavama iz novembra 2019. godine, JZU Kantonalna bolnica Goražde trebala je dobiti hemodijalizni centar do kraja 2020. godine.

Uspostavu hemodijaliznog centra u Goraždu obećavala je još 2015. godine tadašnja Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK), kao i još uvijek aktuelni gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović, no i ovo obećanje je do danas ostalo neispunjeno. Obećanja o uspostavi ovog centra uslijedila su i tokom narednih godina, a do uspostave hemodijaliznog centra u sklopu Kantonalne bolnice Goražde nije došlo ni tokom 2019. godine, o čemu je Istinomjer pisao.

U maju 2019. godine, novoformirana Vlada BPK-a obećala je podršku pri implementaciji ovog projekta, a krajem novembra premijerka BPK-a Aida Obuća potvrdila je da “aktivnosti na uspostavi hemodijaliznog centra u Kantonalnoj bolnici Goražde Vlada BPK-a počinje realizirati ispočetka”. Obuća je tom prilikom naglasila da su “sve odluke prethodne Vlade o ovom projektu stavljene van snage iz razloga što prvobitna projektna rješenja i prijedlozi nisu bili u skladu sa zakonskim propisima i medicinskim standardima”.

Nadam se da ćemo u 2020. godini imati uspostavljen hemodijalizni centar. Od KCUS-a dobili smo saglasnost za edukaciju kadra, dva doktora i šest medicinskih sestara. Pored stručne, dobili smo i finansijsku podršku i ti ljekari i medicinsko osoblje bi već trebali da krenu na edukaciju. Edukacija ljekara trajat će tri mjeseca, a medicinskih tehničara šest mjeseci.

Aida Obuća, 27. 11. 2019.

Početkom marta 2020. godine, Vlada BPK-a Goražde usvojila je Odluku o odobravanju sredstava za uspostavu hemodijaliznog centra, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje tendera za izvođenje građevinskih radova na adaptaciji dijela prostora ove ustanove u kojoj bi ovaj centar trebao biti smješten. Javnost je obaviještena da je “u toku i obuka šest medicinskih sestara”, te da će “dodatne edukacije u ovoj oblasti na UKC-u Sarajevo proći i dva ljekara”.

U budžetu BPK imamo na raspolaganju ranije odobrenih 260.000 KM, s tim što je ovaj projekt podržalo i Ministarstvo za turizam i zaštitu okoliša na čelu sa ministricom Editom Đapo, koje je odobrilo dodatnih 50.000 KM. Imamo potvrdu o donaciji pet hemodijaliznih aparata, a tri su već spremna za isporuku, tako da su svi preduvjeti za uspostavu centra uglavnom ispunjeni.

Aida Obuća, 6. 3. 2020.

Početkom jula 2020. godine iz Ureda premijerke i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za Istinomjer su istakli da je JZU Kantonalna bolnica Goražde početkom januara 2020. godine poslala šest medicinskih sestara/tehničara na edukaciju iz dijalize, te da su tri mjeseca bili na edukaciji u UKC-u Sarajevu, a izbijanjem pandemije COVID-19 isti su, po naredbama kriznih štabova Federacije, povučeni u matične ustanove, te će prestankom pandemije nastaviti edukaciju. U odgovoru na medijski upit dalje su istakli da je “za edukaciju doktora poslan zahtjev prema Federalnom ministarstvu za davanje saglasnosti, ali s obzirom na pandemiju i nemogućnosti UKC-a Sarajevo da primi na edukaciju doktore, isti će biti upućeni na edukaciju kada se steknu uslovi”.

Tom prilikom iz Ureda premijerke i Vlade BPK-a Goražde najavljeno je i da skoro potpisivanje ugovora JZU Kantonalna bolnica Goražde planira uraditi u toku ove sedmice, što se i desilo nekoliko dana kasnije, 8. jula 2020. godine, kada je u Kantonalnoj bolnici Goražde potpisan Ugovor o rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji hemodijaliznog centra, čija vrijednost iznosi 704 hiljade KM. Tada je saopćeno da je rok za završetak radova na rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde četiri mjeseca.

Prema riječima ministra Eniza Halilovića, za sufinansiranje ovog projekta u budžetu kantonalnog Ministarstva zdravstva obezbijeđeno je 260.000 KM, a dio sredstava obezbijedit će se i kroz realizaciju „korona“ zakona. Zahtjevu Vlade BPK odazvalo se i Federalno ministarstvo okoliša i turizma koje je početkom ove godine za uspostavu Hemodijaliznog centra uplatilo 50.000 KM. Aparate za dijalizu koji su već isporučeni Kantonalnoj bolnici obezbijedili su Ambasada Narodne Republike Kine u BiH i NLB banka d.d. Sarajevo, a u nabavci još jednog dijaliznog aparata uplatom sredstava u iznosu od 30.000 učestvuje i BH Telecom. Ostatak sredstava, uz pomoć Vlade BPK Goražde i donatora, obezbijedit će Kantonalna bolnica Goražde.

Saopćenje, Vlada BPK Goražde, 8. 7. 2020.

Premijerka Obuća istakla je da je uspostava hemodijaliznog centra jedan od prioritetnih projekata na čijoj je realizaciji Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde intenzivno radila posljednjih godinu dana, te je naglasila da je “zadovoljstvo utoliko veće što su rezultati tog rada sve vidljiviji”, dok je predstavnik 11 dijaliznih pacijenata iz Goražda Enver Kodžaga rekao “da je ovo je veliki dan za dijalizne bolesnike, te da ga nažalost mnogi od njih nisu dočekali”.

Krajem oktobra 2020. godine, premijerka Obuća posjetila je ovaj centar, te je tom prilikom saopćeno da “radovi teku ubrzanom dinamikom”, a samo nekoliko dana kasnije katarska humanitarna organizacija ”Qatar Charity” isporučila je Kantonalnoj bolnici Goražde “vrijednu donaciju za potrebe uspostave hemodijaliznog centra pri ovoj javno-zdravstvenoj ustanovi”.

Radi se o dva hemodijalizna aparata u vrijednosti 57.598 KM i reverzibilnoj osmozi, čija je vrijednost 129.734 KM, a primopredaji je, uz direktoricu Nerminu Kamenica, prisustvovao i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi BPK Goražde Eniz Halilović. Sa isporukom ove vrijedne donacije, posebno reverzibilne osmoze koja predstavlja srce hemodijaliznog centra, te ranijim donacijama BH „Telecoma”, NLB banke, Kineske ambasade u BiH, a podršku u donacijama aparata dobili smo i od Vakufske direkcije i Grada Sarajevo, što se tiče opreme sve je spremno za uspostavu hemodijaliznog centra, samo se očekuje okončanje građevinskih radova.

Saopćenje, Vlada BPK Goražde, 4. 11. 2020.

Za Istinomjer su također iz Vlade BPK-a Goražde istakli da se građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji dijela Kantonalne bolnice Goražde za uspostavu hemodijaliznog centra privode kraju, kao i da je podršku realizaciji projekta, kada je riječ o obuci kadrova, pružio Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Čitav odgovor možete pročitati OVDJE i OVDJE.

Krajem decembra saopćeno je da je osamdeset posto radova predviđenih projektom okončano, a početak izvođenja takozvanih finih radova počinje tokom slijedeće sedmice.

Iako je ugovorom sa izvođačem radova koji je potpisan u avgustu mjesecu 2020. godine predviđeno da se radovi okonačaju u roku od četiri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, zbog poteškoća izazvanih pandemijom virusa COVID-19 kao i složenosti pojedinih radova, izvođač radova zatražio je da se taj rok produži za još dva mjeseca.

Saopćenje, Vlada BPK Goražde, 24. 12. 2020.

S obzirom na činjenicu da radovi na uspostavi hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde još uvijek traju, te da dijalizni pacijenti ni ove godine neće dobiti dugoočekivani centar za dijalizu, Istinomjer će premijerki BPK-a Goražde Aidi Obući za pomenuto obećanje dati ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)
Pitajte Istinomjer!