Radi se na tome

Uspostava hemodijaliznog centra u Goraždu tokom 2020. godine?

Iako se uspostava hemodijaliznog centra u Goraždu obećava već nekoliko godina, ovo pitanje još uvijek nije riješeno, zbog čega su pacijenti primorani i po nekoliko puta sedmično putovati u Sarajevo kako bi obavili neophodnu dijalizu.

Uspostavu hemodijaliznog centra u Goraždu obećavala je još 2015. godine tadašnja Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK), kao i još uvijek aktuelni gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović, no i ovo obećanje je do danas ostalo neispunjeno. Obećanja o uspostavi ovog centra uslijedila su i tokom narednih godina, no do uspostave hemodijaliznog centra u sklopu Kantonalne bolnice Goražde nije došlo ni tokom 2019. godine, o čemu je Istinomjer pisao.

U maju 2019. godine novoformirana Vlada BPK obećala je podršku pri implementaciji ovog projekta, a krajem novembra premijerka BPK, Aida Obuća potvrdila je da “aktivnosti na uspostavi hemodijaliznog centra u Kantonalnoj bolnici Goražde Vlada BPK počinje realizirati ispočetka”. Obuća je tom prilikom naglasila da su sve “odluke prethodne Vlade o ovom projektu stavljene van snage iz razloga što prvobitna projektna rješenja i prijedlozi nisu bili u skladu sa zakonskim propisima i medicinskim standardima”.

Nadam se da ćemo u 2020. godini imati uspostavljen hemodijalizni centar. Od KCUS dobili smo saglasnost za edukaciju kadra, dva doktora i šest medicinskih sestara. Pored stručne dobili smo i finansijsku podršku i ti ljekari i medicinsko osoblje bi već trebali da krenu na edukaciju. Edukacija ljekara trajat će tri mjeseca, a medicinskih tehničara šest mjeseci.

Aida Obuća, 27.11.2019.

Početkom marta 2020. godine Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o odobravanju sredstava za uspostavu Hemodijaliznog centra, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje tendera za izvođenje građevinskih radova na adaptaciji dijela prostora ove ustanove u kojoj bi ovaj centar trebao biti smješten. Javnost je obaviještena da je “u toku i obuka šest medicinskih sestara”, te da će “dodatne edukacije u ovoj oblasti na UKC Sarajevo proći će i dva ljekara”.

U budžetu BPK imamo na raspolaganju ranije odobrenih 260.000 KM, s tim što je ovaj projekt podržalo i Ministarstvo za turizam i zaštitu okoliša na čelu sa ministricom Editom Đapo, koje je odobrilo dodatnih 50.000 KM. Imamo potvrdu o donaciji pet hemodijaliznih aparata, a tri su već spremna za isporuku, tako da su svi preduvjeti za uspostavu centra uglavnom ispunjeni

Aida Obuća, 06. mart 2020.

S obzirom na to da je usvojena Odluka kojom su stvoreni uslovi za raspisivanje tendera za izvođenje radova na uspostavi Hemodijaliznog centra, Istinomjer će premijerki BPK Goražde, Aidi Obuća za pomenuto obećanje dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li će do kraja 2020. godine ovaj centar biti dostupan hemodijaliznim pacijentima sa područja BPK Goražde.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!