Radi se na tome

Uspostava hemodijaliznog centra u Goraždu tokom 2020. godine?

Iako se uspostava hemodijaliznog centra u Goraždu obećava već nekoliko godina, ovo pitanje još uvijek nije riješeno, zbog čega su pacijenti primorani i po nekoliko puta sedmično putovati u Sarajevo kako bi obavili neophodnu dijalizu. Ipak, prema posljednim najavama JZU Kantonalna bolnica Goražde mogla bi dobiti hemodijalizni centar do kraja 2020. godine.

Uspostavu hemodijaliznog centra u Goraždu obećavala je još 2015. godine tadašnja Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK), kao i još uvijek aktuelni gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović, no i ovo obećanje je do danas ostalo neispunjeno. Obećanja o uspostavi ovog centra uslijedila su i tokom narednih godina, a do uspostave hemodijaliznog centra u sklopu Kantonalne bolnice Goražde nije došlo ni tokom 2019. godine, o čemu je Istinomjer pisao.

U maju 2019. godine novoformirana Vlada BPK obećala je podršku pri implementaciji ovog projekta, a krajem novembra premijerka BPK, Aida Obuća potvrdila je da “aktivnosti na uspostavi hemodijaliznog centra u Kantonalnoj bolnici Goražde Vlada BPK počinje realizirati ispočetka”. Obuća je tom prilikom naglasila da su sve “odluke prethodne Vlade o ovom projektu stavljene van snage iz razloga što prvobitna projektna rješenja i prijedlozi nisu bili u skladu sa zakonskim propisima i medicinskim standardima”.

Nadam se da ćemo u 2020. godini imati uspostavljen hemodijalizni centar. Od KCUS dobili smo saglasnost za edukaciju kadra, dva doktora i šest medicinskih sestara. Pored stručne dobili smo i finansijsku podršku i ti ljekari i medicinsko osoblje bi već trebali da krenu na edukaciju. Edukacija ljekara trajat će tri mjeseca, a medicinskih tehničara šest mjeseci.

Aida Obuća, 27. novembar 2019.

Početkom marta 2020. godine Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o odobravanju sredstava za uspostavu Hemodijaliznog centra, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje tendera za izvođenje građevinskih radova na adaptaciji dijela prostora ove ustanove u kojoj bi ovaj centar trebao biti smješten. Javnost je obaviještena da je “u toku i obuka šest medicinskih sestara”, te da će “dodatne edukacije u ovoj oblasti na UKC Sarajevo proći će i dva ljekara”.

U budžetu BPK imamo na raspolaganju ranije odobrenih 260.000 KM, s tim što je ovaj projekt podržalo i Ministarstvo za turizam i zaštitu okoliša na čelu sa ministricom Editom Đapo, koje je odobrilo dodatnih 50.000 KM. Imamo potvrdu o donaciji pet hemodijaliznih aparata, a tri su već spremna za isporuku, tako da su svi preduvjeti za uspostavu centra uglavnom ispunjeni

Aida Obuća, 06. mart 2020.

Početkom jula 2020. godine iz Ureda Premijerke i Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za Istinomjer su istakli da je “JZU Kantonalna bolnica Goražde početkom januara 2020. godine poslala 6 medicinskih sestara/tehničara na edukaciju iz dijalize”, te da su 3 mjeseca bili na edukaciji u UKC Sarajevu, a izbijanjem pandemije COVID-19 isti su po naredbama Kriznih štabova Federacije povučeni u matične ustanove, a prestankom pandemije nastaviti će edukaciju. U odgovoru na medijski upit dalje su istakli da je “za edukaciju doktora poslan zahtjev prema Federalnom ministarstvu za davanje saglasnosti, ali s obzirom na pandemiju i nemogućnosti UKC Sarajevo da primi na edukaciju doktore, isti će biti upućeni na edukaciju kada se steknu uslovi”.

Tom prilikom iz Ureda Premijerke i Vlade BPK Goražde najavljeno je i da se “potpisivanje ugovora JZU Kantonalna bolnica Goražde planira uraditi u toku ove sedmice”.

S tim u vezi, 8. jula 2020. godine u Kantonalnoj bolnici Goražde potpisan je Ugovor o rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji Hemodijaliznog centra, čija vrijednost iznosi 704 hiljade KM, a rok za završetak radova na rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji Hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde je četiri mjeseca.

Prema riječima ministra Eniza Halilovića, za sufinansiranje ovog projekta u budžetu kantonalnog Ministarstva zdravstva obezbijeđeno je 260.000 KM, a dio sredstava obezbijedit će se i kroz realizaciju „korona“ zakona. Zahtjevu Vlade BPK odazvalo se i Federalno ministarstvo okoliša i turizma koje je početkom ove godine za uspostavu Hemodijaliznog centra uplatilo 50.000 KM. Aparate za dijalizu koji su već isporučeni Kantonalnoj bolnici obezbijedili su Ambasada Narodne Republike Kine u BiH i NLB banka d.d. Sarajevo, a u nabavci još jednog dijaliznog aparata uplatom sredstava u iznosu od 30.000 učestvuje i BH Telecom. Ostatak sredstava, uz pomoć Vlade BPK Goražde i donatora, obezbijedit će Kantonalna bolnica Goražde.

Saopćenje, Vlada BPK Goražde, 8. juli 2020.

Premijerka Obuća istakla je da je “uspostava Hemodijaliznog centra jedan od prioritetnih projekata na čijoj je realizaciji Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde intezivno radila posljednjih godinu dana”, te je naglasila da je “zadovoljstvo utoliko veće što su rezultati tog rada sve vidljiviji”, dok je predstavnik 11 dijaliznih pacijenata iz Goražda, Enver Kodžaga rekao “da je ovo je veliki dan za dijalizne bolesnike, te da ga nažalost mnogi od njih nisu dočekali”.

S obzirom na činjenicu da je potpisan ugovor za izgradnju Hemodijaliznog centra u sklopu JZU Kantonalne bolnice Goražde, Istinomjer će premijerki BPK Goražde, Aidi Obuća za pomenuto obećanje dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li ovaj centar biti dostupan hemodijaliznim pacijentima sa područja BPK Goražde u najavljenom roku.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!