Neispunjeno

BPK: Ništa od najavljenog donošenja zakona “koji će stvoriti bolje uslove za privredni rast”

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (BPK), održanoj 31. maja 2019. godine premijerka ovog kantona, Aida Obuća naglasila je potrebu za stvaranjem boljih uslova za privredni rast i s tim u vezi najavila donošenje zakona kojima se uređuje ova oblast.

Obuća je tom prilikom istakla da će Vlada BPK “u implementaciji svojih ciljeva i politika tražiti podršku poslodavaca i sindikata, ali i svih relevantnih čimbenika koji utječu na razvoj” te je nabrojala zakone na kojima će Vlada i Skupština BPK raditi u 2019. godini.

Ovdje se uglavnom govori o zakonima sa kojima će se ići u smislu smanjenja parafiskalnih zakona, rasterećenja prvirede, intervencije u Zakonu o šumama, Zakonu o komunalnim taksama i komunalnim djelatnostima i Zakonu o turizmu kao o jednom od bitnih zakona koji bi se trebao donijeti u 2019. godini, jer stanje u oblasti turizma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je zaista neuređeno i svi se trebamo angažovati da bismo to stanje popravili.

Aida Obuća, 31. maj 2019.

Uvidom u dnevni red i izvještaje sa sjednica Skupštine BPK Goražde Istinomjer je došao do podatka da je na 9. redovnoj redovnoj sjednici usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Goražde, a pomenuti zakon podrazumjeva izmjenu člana 63. stav 4:

Ovim se Zakonom vrši izmjena Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/13, 5/13, 13/19 i 14/19), tako što se član 63. stav (4) mijenja i glasi: “Za direktora Uprave za šumarstvo može se imenovati lice sa završenim VII stepenom stručne spreme, odnosno visokim obrazovanjem I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS ostvarenih studijskih bodova šumarske, prirodne, pravne ili ekonomske struke sa najmanje tri (3) godine radnog staža u struci“.

Službene novine BPK Goražde, broj 15

Osim pomenutih izmjena Zakona o šumama BPK Goražde, Zakon o komunalnim taksama i komunalnim djelatnostima i Zakon o turizmu BPK Goražde nisu razmatrani od strane Vlade niti od strane Skupštine BPK Goražde.

S obzirom na nevedeno, Istinomjer će premijerki BPK Goražde, Aidi Obući za pomenuto obećanje dati ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!