BPK: Najavljeno donošenje zakona “koji će stvoriti bolje uslove za privredni rast”

Na redovnoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (BPK), održanoj 31. maja tekuće godine premijerka ovog kantona, Aida Obuća naglasila je potrebu za stvaranjem boljih uslova za privredni rast i s tim u vezi najavila donošenje zakona kojima se uređuje ova oblast.

Obuća je kazala da će Vlada BPK “u implementaciji svojih ciljeva i politika tražiti podršku poslodavaca i sindikata, ali i svih relevantnih čimbenika koji utječu na razvoj” te je nabrojala zakone na kojima će Vlada i Skupština BPK “raditi u ovoj godini”.

Ovdje se uglavnom govori o zakonima sa kojima će se ići u smislu smanjenja parafiskalnih zakona, rasterećenja prvirede, intervencije u Zakonu o šumama, Zakonu o komunalnim taksama i komunalnim djelatnostima i Zakonu o turizmu kao o jednom od bitnih zakona koji bi se trebao donijeti u 2019. godini, jer stanje u oblasti turizma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je zaista neuređeno i svi se trebamo angažovati da bismo to stanje popravili.

Aida Obuća, 31.05.2019.

Istinomjer će pratiti da li će do kraja godine biti doneseni gore pomenuti zakoni.

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa...

Koliko je SDA imala zastupnica u Skupštini USK od 1996. godine do danas

U svom nedavnom istupu u javnosti, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA, Šemsudin Dedić pored ostalog je govorio o, kako je rekao, pomacima koje je SDA...

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak...