Neispunjeno

Hemodijalizni centar u Goraždu još uvijek nije u funkciji

Još od 2014. godine, javnost svjedoči nizu neispunjenih obećanja kada je u pitanju uspostava hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde, a jedno od posljednjih najavljivalo je otvorenje ovog centra u januaru 2022. godine.

Foto: Vlada BPK Goražde
Foto: Vlada BPK Goražde

Osim bivše Vlade Bosansko-podrinjskog kantona, moguće osnivanje hemodijaliznog centra je 2014. godine najavljivao i tadašnji načelnik Goražda Muhamed Ramović.

Nakon toga, 2018. godine uslijedilo je još jedno obećanje Vlade BKP Goražde, no zbog nesuglasica koje su se javile između ove vlade i Kantonalne bolnice, obustavljene su aktivnosti vezane za uspostavu ovog centra.

Na Svjetski dan bubrega, 13. marta 2019. godine, na prijemu koji je Vlada BPK organizovala za pacijente iz ovog kantona, razgovaralo se o daljim aktivnostima na uspostavi dugoočekivanog dijaliznog centra, a iz resornog ministarstva i bolnice izrazili su uvjerenje da će do uspostave centra doći do kraja 2019. godine.

I ovo obećanje ostalo je neispunjeno, a Istinomjer se ovom temom bavio u analizi “Bez hemodijaliznog centra agonija pacijenata u Goraždu se nastavlja”.

U maju 2019. godine, novoformirana Vlada BPK obećala je podršku pri implementaciji ovog projekta, a krajem novembra, premijerka BPK Aida Obuća potvrdila je da “aktivnosti na uspostavi hemodijaliznog centra u Kantonalnoj bolnici Goražde Vlada BPK počinje realizirati ispočetka” te je istakla kako se nada “da ćemo u 2020. godini imati uspostavljen hemodijalizni centar”.

Početkom jula 2020. godine, kada je u Kantonalnoj bolnici Goražde potpisan ugovor o rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji hemodijaliznog centra, čija vrijednost iznosi 704 hiljade KM, saopćeno je da je rok za završetak radova na rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde četiri mjeseca.

Ipak, četiri mjeseca kasnije, radovi još uvijek nisu bili okončani, a u decembru 2020. godine saopćeno je da je “osamdeset posto radova predviđenih projektom okončano, a početak izvođenja takozvanih finih radova počinje tokom slijedeće sedmice”, kao i da je “izvođač radova zatražio da se rok produži za još dva mjeseca”, zbog čega je Istinomjer ovo obećanje ocijenio neispunjenim.

Iako je ugovorom sa izvođačem radova koji je potpisan u avgustu mjesecu 2020. godine predviđeno da se radovi okončaju u roku od četiri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, zbog poteškoća izazvanih pandemijom virusa COVID-19, kao i složenosti pojedinih radova, izvođač radova zatražio je da se taj rok produži za još dva mjeseca.

Saopćenje Vlade BPK Goražde, 24.12.2020.

Kada je javnosti sredinom januara 2021. godine predstavljen Program rada Vlade i ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu, saopćeno je i da bi hemodijalizni centar trebao biti uspostavljen u prvoj polovini 2021. godine.

Nastavit ćemo radove na uspostavi Hemodijaliznog centra i nadam da ćemo u prvoj polovini ove godine imati završen Hemodijalizni centar, na radost svih stanovnika BPK Goražde, a naročito hemodijaliznih pacijenata.

Saopćenje Vlade BPK Goražde, 18.1.2021.

Kako se do kraja juna 2021. godine u javnosti nisu pojavile nove informacije o okončanju radova i uspostavi hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde, Istinomjer je kontaktirao Vladu BPK Goražde, čiji odgovor prenosimo u cijelosti.

U prilogu maila Vam dostavljam informaciju koju sam dobila od menadžmenta JZU Kantonalna bolnica Goražde, kao i slike sa “terena”. Kada je u pitanju izgradnja dijaliznog centra u JZU Kantonalna bolnica Goražde, u toku su završni građevinski radovi, postavljanje završne podloge i epoksidnih podova (zbog specifičnosti podloga koje moraju biti od epoksida, potrebno je da se isti nanosi u više slojeva i potrebno je više dana da se isti suši). Ostali građevinski radovi su završeni. Nakon poda, prelazi se na završno opremanje (dijalizni aparati – koji su obezbijeđeni, centralni razvod otopina (osmoza) – obezbijeđeni, te opremanje sitnim inventarom i pratećom medicinskom i nemedicinskom opremom – koju je potrebno obezbijediti ). Zbog zahtjevnih radova, pandemije COVID-19 i poda koji se morao čekati iz inozemstva, radovi objektivno kasne.

Odgovor Vlade BPK Goražde, 21.6.2021.

S obzirom na činjenicu da radovi na uspostavi hemodijaliznog centra u Goraždu nisu bili okončani ni u prvoj polovini 2021. godine, čime se agonija dijaliznih pacijenata/kinja iz Bosansko-podrinjskog kantona, koji/e su primorani/e i po nekoliko puta sedmično putovati u Sarajevo kako bi obavili neophodnu dijalizu, nastavila, Istinomjer je spomenuto obećanje Vlade BPK Goražde ocijenio neispunjenim.

U septembru 2021. godine saopćeno je da je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u vezi s realizacijom projekta “Uspostava Dijaliznog centra u Goraždu”, pri JZU Kantonalna bolnica Goražde, te zadužila investitora, Kantonalnu bolnicu Goražde, da preduzme sve mjere iz ugovora kako bi se realizovao ovaj projekat.

Zbog izuzetne važnosti ovog projekta za građane kantona a posebno dijalizne pacijente, interes Vlade i resornog ministarstva je da se u potpunosti ispoštuju ugovorne obaveze između investitora, Kantonalne bolnice i izabranog izvođača radova te da se analiziraju stvarni razlozi kašnjenja u realizaciji ovog projekta, zaključeno je tim povodom. Ovo iz razloga što je iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Kantonalnoj bolnici kao investitoru za realizaciju ovog projekta do sada isplaćeno 736.700 KM; da je zajedničkim angažmanom investitora, Vlade i resornog ministarstva obezbijeđena neophodna oprema za Hemodijalizni centar te da je Ministarstvo zdravstva dalo saglasnost investitoru, Kantonalnoj bolnici Goražde da od dobijenih milion KM od Vlade Federacije izdvoji potrebna sredstva za dodatno opremanje ovog centra koje nije bilo predviđeno projektom, stoji u zaključku Vlade koja je dala rok od sedam dana investitoru, izvođaču i nadzoru radova na izgradnji Hemodijaliznog centra u Goraždu da se očituju o ovim pitanjima.

Saopćenje Vlade BPK Goražde, 9.9.2021.

Na zvaničnoj web stranici Vlade BPK Goražde, 2.12.2021. godine saopćeno je da će se “od januara 2022. godine hemodijalizni pacijenti moći liječiti u svom gradu”.

Izuzetno sam sretna što uskoro možemo staviti tačku na projekt izgradnje Hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde te našim hemodijaliznim pacijentima koji su svih ovih godina prelazili mukotrpan put do Sarajeva i nazad, poručiti da će se, ako sve bude kako treba, od januara 2022. godine moći liječiti u svom gradu, u jednom od najsavremenijih hemodijaliznih centara. Ni naš put do završetka ovog projekta nije bio nimalo lagan. Od samog početka suočili smo se sa brojnim preprekama, počev od nedostatka pravog idejnog projekta, pa do opreme i specijalističkog kadra. No, kad se nešto istinski želi, a mi smo to u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde stavili u prioritet, onda se zajedničkim snagama može sve postići. Za naše sugrađane, dijalizne pacijente, od kojih neki, nažalost, više nisu s nama, svaki dan je važan. Kasnilo se u izvođenju radova, jednim dijelom zbog nedostatka softificirane opreme i Vlada je na svojim sjednicama slala urgencije za njihovim ubrzanjem i okončanjem. Ono što sigurno znam, da ni u jednom momentu nisu nedostajala finansijska sredstva, jer je Vlada BPK Goražde kao sufinansijer ovog projekta do 10.oktobra, kad se pravio posljednji izvještaj, izvođaču radova uplatila 715.700 KM, a po okončanju projekta, kad se uračunaju i dodatni radovi, ukupna suma izdvojenih sredstava će izaći na 823.860 KM.

Aida Obuća, 2.12.2021.

Tom prilikom, i direktorica JZU Kantonalna bolnica Goražde Nermina Kamenica izrazila je nadu da će početkom nove godine, uz konsultaciju sa strukom, ovaj centar biti otvoren.

Podsjećamo, prema informacijama sa zvanične web stranice Vlade BPK Goražde, hemodijalizni tretman u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu s prostora BPK Goražde trenutno koristi deset pacijenata, a jedan od njih je i Mehmed Hadžijahić, koji već treću godinu zaredom svaki drugi dan na hemodijalizni tretman odlazi u Sarajevo.

Usluge hemodijalize u Goraždu za nas pacijente će omogućiti novi život, jer zbog uzroka svakodnevne vožnje kako bi koristili usluge hemodijalize u Sarajevu mnogi naši pacijenti su do sada već preminuli. Ovim što je do sada urađeno mi smo prezadovoljni i nadam se da će se ovaj centar uskoro staviti u upotrebu, kako se više ne bismo patili.

Mehmed Hadžijahić, 2.12.2021.

Kako se do kraja januara nisu pojavile informacije o konačnoj uspostavi ovog centra, Istinomjer je kontaktirao JZU Kantonalnu bolnicu Goražde, iz koje su nam saopćili da se nakon završetka administrativnog dijela, koji je preostao, može očekivati početak rada hemodijaliznog centra.

Vezano za Vaš upit o otvorenju hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde, želimo Vas obavijestiti da su građevinski radovi završeni, dijalizni centar je opremljen i spreman za upotrebu. Komisija nadležnog ministarstva BPK-a je izašla na teren, utvrdila ispunjenost svih uslova, te očekujemo izdavanje odobrenja za rad od strane resornog ministarstva. Nakon toga, dostavljamo isto Federalnom ministarstvu zdravstva na uvrštavanje zdravstvene ustanove u Program finansiranja od strane ZZOFBiH – fond solidarnosti. Nakon završetka administrativnog dijela, očekujemo početak rada hemodijaliznog centra.

JZU Kantonalna bolnica Goražde, 9.2.2022.

S obzirom na činjenicu da hemodijalizni centar pri Kantonalnoj bolnici Goražde nije stavljen u funkciju ni u januaru 2022. godine, Istinomjer spomenuto obećanje premijerke BPK Goražde Aide Obuća ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!