Analize

Bez hemodijaliznog centra agonija pacijenata u Goraždu se nastavlja

Iako se o uspostavi hemodijaliznog centra u Goraždu govori već nekoliko godina, ovo pitanje još uvijek nije riješeno, zbog čega su pacijenti primorani i po nekoliko puta sedmično putovati u Sarajevo kako bi obavili neophodnu dijalizu.

Osim tadašnje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona, tokom 2014. godine moguće osnivanje najavljivao je i tadašnji načelnik Općine Goražde, Muhamed Ramović, no i ovo obećanje je do danas ostalo neispunjeno.

Općina je već poduzela određene aktivnosti i radi na ovom projektu. (…) Mi paralerno radimo projekat zgrade u kojoj će biti smještena Hitna služba, kao i Dijalizni centar i još bismo uradili dva sprata sa stambenim jedinicama. Mi ćemo već možda i na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća imati Regulacioni plan.

Muhamed Ramović, 25.07.2014.

Mogućnost osnivanja hemodijaliznog centra javila se i kada je Kantonalna bolnica u Goraždu tokom 2018. godine napravila projekt uspostavljanja hemodijaliznog centra koji je i dostavila Ministarstvu socijalne politike, zdravstva i izbjeglih i raseljenih lica BPK.

S tim u vezi Vlada BPK je u aprilu 2018. godine usvojila Odluku o prihvatanju projekta uspostave Dijaliznog centra u Goraždu pri JZU Kantonalna bolnica Goražde, a zatim je održan sastanak na kojem su predstavnici Vlade BPK sa predstavnicima bolnice u Goraždu razgovarali o otklanjanju zakonskih, administrativnih i tehničkih prepreka na implementaciji ovog projekta.

Tadašnja ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK, Sabira Bešlija izrazila je “nadu da će uprkos brojnim administrativnim preprekama na čijem se riješavanju radi, Hemodijalizni centar u Goraždu biti uspostavljen do kraja godine”.

Ugovor o finansiranju Projekta uspostave Hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici u Goraždu, čija vrijednost iznosi 280 hiljada KM, potpisali su 12. septembra 2018. godine tadašnji premijer BPK Emir Oković i v.d. direktorica Kantonalne bolnice Nermina Kamenica.

Uz već postojeći sprat koji je potrebno adaptirati, potrebna je i edukacija medicinskog osoblja te je iz tog razloga potrebno šest mjeseci kako bi došlo do implementacije ovog projekta.

Sabira Bešlija, 12.09.2018.

Ipak, sredinom februara 2019. godine bilo je jasno da do uspostavljanja dijaliznog centra u Goraždu neće doći u najavljenom roku s obzirom na nesuglasice koje su se javile između Vlade BPK i bolnice još u novembru 2018. godine kada je Upravni odbor bolnice obustavio aktivnosti vezane za uspostavljanje ovog centra sve dok Vlada ne prebaci bolnici kompletan iznos od 280.000 KM.

Na Svjetski dan bubrega, 13. marta 2019. godine na prijemu koji je Vlada BPK organizovala za pacijente iz ovog kantona razgovaralo se o daljim aktivnostima na uspostavi dugoočekivanog dijaliznog centra, a iz resornog ministarstva i bolnice izrazili su uvjerenje da će do uspostave centra doći do kraja godine.

Teško je putovati od Goražda do Sarajeva a ja to činim već sedam godina. Uspostava dijaliznog centra u Goraždu bi nama vjerovatno i produžila život i dobro bi došla budućim generacijama, jer se broj dijaliznih pacijenata stalno povećava.

Dijalizni pacijent, Enver Kodžaga, 13.03.2019.

Zbog neuspostavljanja hemodijaliznog centra trenutno 12 do 15 pacijenata iz BPK dijalizu ne može obaviti u Goraždu, već su primorani da putuju kilometrima do Sarajeva kako bi dobili neophodnu medicinsku pomoć. Po okončanju dijalize pacijenti se ponovo vraćaju u Goražde, a putovanje u Sarajevo obavljaju po nekoliko puta sedmično, što svakako predstavlja izniman napor za oboljele koji trenutno nemaju drugu opciju koja bi im olakšala liječenje. Ipak, iako je novoformirana Vlada BPK zajedno sa resornim ministarstvom obećala podršku pri implementaciji ovog projekta, još uvijek je neizvjesno kada će biti okončana dugogodišnja agonija dijaliznih pacijenata koji žive na području BPK.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!