Uskoro kreditno zaduženje za nastavak izgradnje Srednjoškolskog centra u Travniku?

Premijer SBK, Tahir Lendo krajem jula ove godine je najavio da će Vlada ovog kantona putem kreditnog zaduženja uskoro obezbijediti sredstva za završetak izgradnje Srednjoškolskog centra koja je počela prije više od 10 godina i još uvijek nije završena. 

Imali smo otvorene i jasne razgovore oko toga. Svima je interes da se nastavi gradnja te škole. Dobili smo čvrsta obećanja Vlade Federacije da ćemo i ove godine dobiti određena sredstva. Mislim da ćemo ići fazno po milion maraka, koliko se može utrošiti i izgraditi građevinskom operativom. A i mi u Kantonu pripremamo kreditno zaduženje za završetak. Pošto je obrazovanje interes i ustavna nadležnost kantona, da damo doprinos. U pitanju je iznos od nekih tri miliona KM. S tim novcem bismo uspjeli završiti funkcionalni dio škole, da imamo za dvije godine obezbijeđen prostor učenicima u novom školskom objektu.”

Tahir Lendo, 28.07.2019.

Problem smještaja više od 1000 učenika MSŠ Travnik traje još od 2003. godine kada je Dom za ljudska prava donio Odluku kojom se zgrada Nadbiskupske gimnazije u Travniku vraća Vrhbosanskoj nadbiskupiji, a Vlada FBiH i Vrhbosanska nadbiskupija su nakon toga potpisale Protokol kojim su definirale obaveze koje se trebaju izvršiti da bi se ispoštovala pomenuta odluka. Osim ove dvije odluke i Općinski sud Travnik donio je sredinom 2017. godine presudu po tužbi Vrhbosanske nadbiskupije protiv Mješovite srednje škole Travnik, te je naložio školi da iseli iz zgrade Gimnazije, kao i da plati naknadu za korištenje prostorija u iznosu od 270.368 KM sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Ova presuda potvrđena je i na Kantonalnom Sudu u februaru 2018. godine.

Prije godinu dana usaglašen je stav da će se preduzeti sve mjere i aktivnosti na izvršenju i predaji zgrade nadbiskuspske gimanzije u posjed Vrhbosanskoj nadbiskupiji, a da će Vlada Kantona osigurati da MSŠ Travnik i dalje nastavi koristiti objekat nadbiskupske gimnazije uz plaćanje mjesečne zakupnine u iznosu od 7000 maraka u roku od jedne godine s mogućnošću produženja za još godinu. Premijer SBK i tada je najavio da će nastojati da se osiguraju sredstva za nastavak izgradnje nove školske zgrade. 

“I mi da osiguramo adekvatna sredstva za izgradnju nove škole u Travniku. To je dobar pomak i jedno razumno rješenje. Ja se nadam da će sada svi imati jedno olakšanje i jasne procedure ko šta treba da radi.”

Tahir Lendo, 08.08.2019.

Istinomjer će pratiti da li će Vlada SBK uskoro putem kreditnog zaduženja osigurati sredstva za nastavak izgradnje Srednjoškolskog centra u Travniku. 

(Istinomjer.ba)

Bivša kasarna u Nedžarićima bit će pretvorena u rekreativni park?

Dio bivše kasarne u Nedžarićima, koja se nalazi na granici općina Ilidža i Novi grad Sarajevo, zauzima oko 50.787...

U januaru rekonstrukcija vlasti u kantonima?

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, najavio je tokom svog uvodnog obraćanja na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji SDA za medije kako će tokom januara doći do...Još jedna najava izbora Denisa Šulića za potpredsjednika NS RS iz reda bošnjačkog naroda

Narodna skupština Republike Srpske (NS RS) 18.09.2019. godine smijenila je dotadašnjeg potpredsjednika ovog zakonodavnog tijela iz reda bošnjačkog naroda, Senada Bratića, te se na popunjavanje...