Radi se na tome

Skupština SBK usvojila Nacrt Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi

Vlada Srednjobosanskog kantona (SBK) krajem februara 2020. godine formirala je radni tim za izradu zakonskog rješenja koje će omogućili pravo na egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina.

S tim u vezi, premijer SBK, Tahir Lendo najavio je da “očekuje da će sve biti završeno u naredna dva mjeseca, a Zakon biti u primjeni od 1. jula 2020. godine”, te dodao:

Ljudi su to prilično dobro uradili, “utegli” prema našim trenutnim mogućnostima. Mislim da će prijedlog uputiti već danas Uredu za zakonodavstvo, pravosuđu i finansijama, da dobiju mišljenja. Kad oni daju mišljenja, može se ići sa nacrtom zakona prema Vladi, a poslije toga bi dokument trebao ići na Skupštinu Kantona.

Tahir Lendo, 24. februar 2020.

Kantonalna uprava za pitanje boraca 19. 3. 2020. godine predložila je, a Vlada SBK utvrdila i uputila u dalju proceduru Nacrt Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi kojim se uređuju uslovi i postupak ostvarivanja prava demobiliziranih branilaca na novčanu egzistencijalnu naknadu.

Skupština SBK je na sjednici održanoj 3. 6. 2020. godine prihvatila Nacrt zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, kojim je predviđeno da iz kantonalnog budžeta bude izdvojeno oko 2,4 miliona maraka godišnje za oko 1.120 demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Predsjededavajući ovog zakonodavnog tijela, Josip Kvasina tom prilikom potvrdio je da zakon predviđa novčane naknade za demobilisane borce, odnosno nekadašnje pripadnike Armije RBiH i HVO-a, u iznosu od pet maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama, te dodao:

Uslijedit će brza javna rasprava s obzirom na to da je predviđeno da zakon stupi na snagu 1. jula. Ukoliko sve bude kako je planirano, mislim da će Vlada za iduću sjednicu uputiti rebalans budžeta, u kojem bi trebala biti osigurana sredstva za provođenje zakona do kraja ove godine.

Josip Kvasina, 3. juni 2020.

S obzirom na do sada učinjene korake u pravcu usvajanja Zakona o demobilisanim borcima mlađim od 57 godina u SBK, Istinomjer će obećanju Tahira Lende dati ocjenu radi se na tome, te ćemo nastaviti pratiti da li će navedeno zakonsko rješenje stupiti na snagu 1. 7. 2020. godine kako je to premijer SBK najavio.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!