Donošenje Strategije razvoja obrazovanja i nauke KS i dalje na čekanju

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, krajem maja ove godine najavila je skoro donošenje Strategije razvoja obrazovanja i nauke KS sa akcionim planovima.

Nakon sastanka ministrice za obrazovanje, nauku i mlade KS, Zinete Bogunić sa Savjetom direktora/ica, koji čine predstavnici osnovnih, privatnih te muzičkih škola i centara, saopćeno je da je “dogovoreno da se u što kraćem roku donese Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo” sa akcionim planovima.

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić održala je danas sastanak sa sedmočlanim Savjetom direktora/ica kojeg čine predstavnici osnovnih, privatnih, muzičkih škola i centara. Dogovoreno je da se u što kraćem roku donese Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo u periodu od 2018-2022.godine sa akcionim planovima, te nakon toga pristupi usklađivanju Zakona i podzakonskih akata, a sve u svrhu kvalitetne pripreme za narednu školsku godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS, Saopštenje, 20.05.2019.

Podsjećamo, u svom obraćanju na tematskoj sjednici Skupštine KS, održanoj 22. oktobra ove godine, na kojoj je razmatrana Informacija o stanju u oblasti obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo, ministrica Bogunić pokušala je pojasniti razloge zbog kojih najavljena reforma obrazovanja sporo napreduje, pri čemu se dotakla i razloga zbog kojih KS još uvijek nema Strategiju obrazovanja.

Promjene u obrazovanju nisu fast food, već su bosanski lonac (…) Negativne posljedice imale su i ostavke više ministara obrazovanja, što je utjecalo na odgađanje, kao i mijenjanje reformskih pravaca.

Zineta Bogunić, 22.10.2019.

Bogunić je na ovoj sjednici kazala i da ima “težak zadatak jer je preširoko postavljena tema”.

Tokom 2018. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je oformilo Komisiju za izradu Strategije za razvoj obrazovanja u Kantonu Sarajevo što je rezultiralo prvom obrazovnom strategijom koja, nažalost, nije predstavljena javnosti i nije počela njena implementacija (…) Cijeneći složenost i kompleksnost oblasti i procesa u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, izuzetno važnim se pojavljuje pitanje adekvatne njegove kadrovske popunjenosti. Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo trebaju znati da je prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu predviđeno ukupno 83 izvršioca, a da je trenutna popunjenost 43 posto.

Zineta Bogunić, 22.10.2019.

Shodno navedenom, obećanju ministrice Bogunić iz maja ove godine da će Strategije razvoja obrazovanja i nauke KS sa akcionim planovima “biti donesena u što kraćem roku” Istinomjer daje ocjenu neispunjeno.

Istinomjer će i dalje pratiti da li će narednom periodu Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS izraditi Strategiju razvoja obrazovanja i nauke KS, kojom će se sistemski definisati budući pravci reformskih aktivnosti nadležnih obrazovnih vlasti u oblasti obrazovanja i nauke.

 

(Istinomjer.ba)

Zakon o električnoj energiji RS nije usvojen “u najkraćem mogućem roku”

Prilikom podnošenja svog ekspozea pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), premijer ovog entiteta,...

Nakon “tehničke greške” PDP najavio ispravku

Jedna od tačaka koja se našla na dnevnom redu 3. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) bio je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH...Okončana obnova dječjih igrališta

Krajem marta 2019. godine, na zvaničnoj internet stranici Opštine Novi Grad Sarajevo između ostalog je najavljena i rekonstrukcija dječijih igrališta u ulici Olimpijska na Mojmilu i Ali-bega Firdusa...