Skupština KS: Najavljena reforma obrazovnog sistema

Nakon cjelodnevne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo (KS) održane 22. oktobra tekuće godine, koja je bila posvećena stanju u oblasti obrazovanja i nauke, donesen je niz zaključaka koji za cilj imaju “imaju reformu i unapređenje obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo”. 

U naredna četiri mjeseca Vlada i Skupština KS će optimizirati i usvojiti Strategiju razvoja obrazovanja i nauke KS, usklađenu sa postojećim strategijama na državnom nivou i zvaničnim europskim standardima (…) u narednih šest mjeseci usvoje izmjene svih postojećih, kao i generiraju nedostajući zakoni u cilju stvaranja stabilnog pravnog okvira za proces reforme obrazovnog sistema u KS-u. U narednih 12 mjeseci ustanovit će se i pokrenuti procesi uspostavljanja modela licenciranja prosvjetnih radnika kao mjere za obezbjeđivanje i kreiranje kvalitetnog nastavno-odgojnog kadra u svim predškolskim institucijama kao i u osnovnim i srednjim školama.

Zaključci Skupštine KS, Saopćenje, 22.10.2019.

Osim navedenog, najavljeno je i da će “u roku od 12 mjeseci Skupština i Vlada KS obezbijedit potpuno uspostavljanje Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja” te da će “najkasnije u roku od tri mjeseca” biti održana ranije zakazana tematska sjednica o procesu inkluzije “sa posebnim osvrtom na proces inkluzivnog obrazovanja”.

U svrhu realizacije gore pomenutih zaključaka biće oformljeno “posebno ekspertsko tijelo koje će u koordinaciji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS  rukovoditi reformskim procesima u obrazovnom sistemu KS”, i ovo tijelo imat će obavezu kvartalnog informisanja Skupštine o poduzetim aktivnostima.

 

Istinomjer će pratiti da li će zaključci Skupštine KS biti realizovani u najavljenim rokovima.

 

(Istinomjer.ba)

Ipak može i “preko reda”

Nakon sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) održane početkom septembra 2019....

Izabran novi Nadzorni odbor RMU “Banovići”

Govoreći o problemima u Rudniku mrkog uglja (RMU) “Banovići” federalni ministar energetike i rudarstva, Nermin Džindić istakao je da će Vlada Federacije BiH “ubrzo” riješiti probleme sa kojima se...Parlament FBiH uskoro odlučuje o prihvatanju zaduženja za nove trolejbuse

Prezentirajući bosanskohercegovačkoj javnosti aktivnosti i rezultate Vlade Kantona Sarajevo (KS) u prvih 100 dana njenog rada, premijer Vlade KS, Edin Forto između ostalog je najavio “kupovinu 20...