Neistina

Upitnik iznad Radmanovića

Radmanovic“Mogli bismo ići unazad i postaviti upitnik iznad same odluke suda u Strazburu i pritiska međunarodne zajednice da se ona odmah provede, iako pola zemalja u Evropi nema na taj način primijenjenu Evropsku konvenciju o ljudskim pravima”, objašnjava Radmanović.

(Srna, 03.01.2014.)

Komentar:

U posljednje vrijeme, član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović dosta je glasan sa kritikama na račun pritisaka iz Evropske unije na BiH da se što prije implementira odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić i Finci“. Njegove kritike idu čak toliko daleko da je, u novogodišnjem razgovoru za agenciju Srna, ustvrdio da pola zemalja u Evropi nema primjenjenu Evropsku konvenciju o ljudskim pravima na način kako to sud u Strazburu traži od naše zemlje, što je u potpunosti netačna izjava.

Naime, odluka suda u Strazburu u predmetu „Sejdić i Finci“, eksplicitno od naše zemlje traži da se svim građanima, neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti, omogući pravo da budu izabrani za člana Predsjedništva BiH i u Dom naroda Parlamenta BiH. Ako pogledamo registar suda u Strazburu, u kojem su izlistane sve prijave za povredu prava na slobodne izbore, možemo vidjeti da postoje samo dva slučaja u kojima je pojedinac tužio državu zbog ograničavanja pasivnog biračkog prava, a radi se o Bosni i Hercegovini i Moldaviji. Ipak, ni u slučaju Moldavije prijava nije podnesena zbog ograničavanja prava građana/ki na temelju njihovog nacionalnog/etničkog identiteta, već zbog ograničavanja pasivnog biračkog prava građana/ki sa dvojnim državljanstvom. Evropski sud za ljudska prava nije, dakle, nikada razmatrao ovakvu povredu Evropske konvencije o ljudskim pravima u članovima 3, 14 i protokolu 12, osim u slučaju naše zemlje.

Dakle, kako stvari stoje, Radmanović je, slučajno ili namjerno, izgovorio krupnu neistinu u pogledu implementacije Evropske konvencije o ljudskim pravima, te još jednom demonstrirao naviku i praksu domaćih političara da u populističke svrhe olako izgovaraju velike riječi, bez da prethodno provjere i konsultuju sve relevantne informacije. Jedno je sigurno – osim Bosne i Hercegovine, u Evropi trenutno ne postoji niti jedna zemlja koja svojim građanima i građankama onemogućuje da se kandiduju na izborima na osnovu toga što se izjašnjavaju ili ne izjašnjavaju kao pripadnici/e određene etničke grupe.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!