Ispunjeno

Uklonjena crkva iz dvorišta Fate Orlović

Početkom 2021. godine, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija najavio je da bi na proljeće ove godine trebalo doći do uklanjanja crkve iz dvorišta Fate Orlović, do čega je i došlo 5. juna 2021. godine, čime je konačno izvršena presuda Evropskog suda za ljudska prava.

FOTO: N1
FOTO: N1

Priča o crkvi izgrađenoj u dvorištu Fate Orlović iz Konjević-Polja započela je prije više od 20 godina. Naime, usred ratnih dejstava, porodica Fate Orlović nalazila se u izbjeglištvu, te im je imovina oduzeta u korist Crkvene opštine Drinjača, a u dvorištu je napravljena crkva.

Kako Deutsche Welle prenosi, nakon rata, u skladu s provedbom Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, imovina im je vraćena, izuzev parcele na kojoj je izgrađena crkva. Nakon povratka u Konjević-Polje 2000. godine, Fata Orlović pokrenula je sudski spor za povrat parcele, tražeći da se crkva izmjesti.

Orlović se naposljetku obratila Evropskom sudu za ljudska prava, koji je 1. 10. 2019. godine presudio u njenu korist. Naime, ovaj sud je jednoglasno odlučio da je došlo do povrede člana 1, protokola 1. (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, te donio konačnu presudu kojom se nalaže da BiH mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović. U presudi se navodi da je Sud utvrdio propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja tužbe, kao i da tužena država treba osigurati uklanjanje crkve sa imovine Fate Orlović najkasnije u roku od tri mjeseca nakon što ova presuda postane konačna. Presuda je postala pravosnažna 1. 1. 2020. godine, a rok za uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović istekao je 1. 4. 2020. godine.

U februaru 2020. godine, u javnosti se pojavila informacija da je počelo iznošenje stvari iz crkve, što je nešto kasnije potvrdio i načelnik Odjela za urbanizam i prostorno uređenje Opštine Bratunac Petko Rankić, gdje bi crkva trebala biti izmještena.

Skupština opštine Bratunac je donijela odluku da se u centru Bratunca, na starom parkiralištu preduzeća “Vihor”, gradi spomen-obilježje i crkva iz Konjević-Polja biće premještena na tu lokaciju.

Petko Rankić, 28. 2. 2020.

Ipak, rok za izmještanje crkve – 1. april 2020. godine, nije ispoštovan, a kao razlog neispunjenja obaveze izmještanja crkve iz dvorišta Fate Orlović ovaj put se navodila pandemija COVID-19.

Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), održanoj 12. 1. 2021. godine, delegat Kluba bošnjačkog naroda u PSBiH i potpredsjednik SDP-a BiH Denis Bećirović postavio je pitanje Tegeltiji zbog čega vlasti bh. entiteta Republika Srpska još uvijek nisu uklonile nelegalno izgrađenu crkvu sa zemljišta Fate Orlović u Konjević-Polju.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, Tegeltija je odgovorio da je iz te crkve uklonjena sva pokretna imovina, a da je proces uklanjanja same crkve zaustavljen zbog pandemije koronavirusa i bit će nastavljen u proljeće ove godine.

Očekujemo da će u proljeće ove godine biti završen kompletan proces izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava.

Zoran Tegeltija, 12. 1. 2021.

Kako se do kraja maja nisu pojavile nove informacije o procesu uklanjanja crkve iz dvorišta Fate Orlović, Istinomjer je poslao upit Vladi Republike Srpske i nadležnom Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije o aktivnostima izmještanja crkve, no do momenta objavljivanja analize “Fata Orlović još uvijek čeka na uklanjanje crkve sa njenog privatnog posjeda”, objavljene 25. maja 2021. godine, te ovog teksta, Vlada RS-a niti spomenuti sekretarijat nisu odgovorili na naše upite.

Ipak, u subotu, 5. juna 2021. godine, javnost je obaviještena da je počelo izmještanje crkve iz dvorišta Fate Orlović, a istog dana je i okončana većina radova na uklanjanju ovog objekta čime je, nakon više od dvije decenije, završena borba Fate Orlović za uklanjanje bespravno izgrađenog objekta u na njenom privatnom posjedu.

Hurija Karić, kćerka Fate Orlović, tom prilikom je izjavila da “sad možemo konačno reći da se odluke suda uvažavaju, sprovode, da ima neki zakon, sud”, dodajući da je njena majka samo “tražila svoje pravo, svoje djece, svoje porodice”, dok je Rusmir Karkin, advokat Fate Orlović, poručio da je “pravda ipak dostižna”.

Pravda je dostižna i dokaz je rušenje objekta pravoslavne crkve iza nas. Postoji mogućnost da građani Bosne i Hercegovine doista povjeruju u pravnu sigurnost koju treba država da im garantuje.

Rusmir Karkin, 5. 6. 2021.

Ovim Istinomjer obećanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije iz januara 2021. godine, da će proces uklanjanja crkve iz dvorišta Fate Orlović biti okončan na proljeće ove godine, ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!