U Lukavcu počela implementacija projekta WATSAN

U jednoj od svojih izjava datih počekom januara 2019. godine načelnik Opštine Lukavac, Edin Delić, govoreći pored ostalog i o projektu WATSAN kao sistemu za odvodnju oborinskih i komunalnih voda, najavio je skori početak njegove implemantacije.

 

Mislim da već deset godina traje od kako je potpisan ugovor o kreditnim sredstvima za izgradnju sistema za odvodnju oborinskih i komunalnih voda iz Grada Lukavca. Ovaj projekat WATSAN je u vrijednosti negdje oko 5 miliona. Otprilike toliko je i vrijednost ovog projekta kojeg sam pomenuo maloprije, uređenje korita ovih rijeka, tako da govorimo o nekih 10 miliona investicija koje trebaju krenuti, evo, čim se stvore uslovi.

Edin Delić, 09.01.2019.

Kada je u pitanju projekat WATSAN, ubrzo nakon tvrdnje načelnika Delića da se sa istim treba krenuti, 25.01.2019. godine  zaključen je Ugovor između Opštine Lukavac i predstavnika izvođača radova, konzorcija ROADING d.o.o. Gračanica.

Kako je navedeno, “zaključivanjem ovog Ugovora započinje realizacija generacijskog projekta WATSAN koji će donijeti apsolutno poboljšanje usluga odvodnje oborinskih i otpadnih voda, poboljšanje životnih uslova građana, kao i bolju zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost izvođenja radova je 5.104.202,79 KM sa uključenim PDV-om, a rok za izvođenje radova je 350 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao”.

Nepunih mjesec dana po potpisivanju navedenog Ugovora, izvođač radova konzorcij ROADING d.o.o. Gračanica uveden je u posao, čime je i u praktičnom smislu započela realizacija pomenutog projekta.

Ovim Istinomjer obećanju načelnika Opštine Lukavac, Edina Delića koje se odnosi na početak radova u okviru projekta WATSAN daje ocjenu ispunjeno, uz napomenu da ćemo pratiti tok njegove implementacije.

(Istinomjer.ba)

 

Hoće li Narodna skupština RS raspustiti Skupštinu opštine Teslić?

Načelnik Opštine Teslić, Milan Miličević je još 19.02.2019. godine u jednom od svojih intervjua najavio svoj prvi korak...

Djeca s oštećenim sluhom i vidom u KS uskoro će dobiti logopede i defektologe

U oktobru prošle godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo najavilo je da će škole u KS, u koje idu djeca s oštećenim sluhom i vidom dobiti logopede i...RS: Registracija firmi biće moguća elektronskim putem

Sredinom prošle godine iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske najavljeno je da će tokom 2019. godine biti poduzet niz aktivnosti kako bi se pojednostavila...