Ispunjeno

U Lukavcu počela implementacija projekta WATSAN

U jednoj od svojih izjava datih počekom januara 2019. godine načelnik Opštine Lukavac, Edin Delić, govoreći pored ostalog i o projektu WATSAN kao sistemu za odvodnju oborinskih i komunalnih voda, najavio je skori početak njegove implemantacije.

Mislim da već deset godina traje od kako je potpisan ugovor o kreditnim sredstvima za izgradnju sistema za odvodnju oborinskih i komunalnih voda iz Grada Lukavca. Ovaj projekat WATSAN je u vrijednosti negdje oko 5 miliona. Otprilike toliko je i vrijednost ovog projekta kojeg sam pomenuo maloprije, uređenje korita ovih rijeka, tako da govorimo o nekih 10 miliona investicija koje trebaju krenuti, evo, čim se stvore uslovi.

Edin Delić, 09.01.2019.

Kada je u pitanju projekat WATSAN, ubrzo nakon tvrdnje načelnika Delića da se sa istim treba krenuti, 25.01.2019. godine zaključen je Ugovor između Opštine Lukavac i predstavnika izvođača radova, konzorcija ROADING d.o.o. Gračanica.

Kako je navedeno, “zaključivanjem ovog Ugovora započinje realizacija generacijskog projekta WATSAN koji će donijeti apsolutno poboljšanje usluga odvodnje oborinskih i otpadnih voda, poboljšanje životnih uslova građana, kao i bolju zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost izvođenja radova je 5.104.202,79 KM sa uključenim PDV-om, a rok za izvođenje radova je 350 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao”.

Nepunih mjesec dana po potpisivanju navedenog Ugovora, izvođač radova konzorcij ROADING d.o.o. Gračanica uveden je u posao, čime je i u praktičnom smislu započela realizacija pomenutog projekta.

Ovim Istinomjer obećanju načelnika Opštine Lukavac, Edina Delića koje se odnosi na početak radova u okviru projekta WATSAN daje ocjenu ispunjeno, uz napomenu da ćemo pratiti tok njegove implementacije.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!