Seđad Muhić

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija: Vijećnik u Općinskom vijeću Jajce

Seđad Muhić rođen je u Jajcu 25. juna 1985. godine. Osnovu školu završio je u Vincu, a srednju Opću gimnaziju “Nikola Šop” u Jajcu. Nakon toga upisuje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje diplomira 2008. godine. Na istom fakultetu 2017. godine stječe zvanje magistra politologije.

Od 2008. godine radio je kao novinar i urednik u “Dnevnom avazu”. U jednom periodu bio i je glavni i odgovorni urednik web-portala “Avaz.ba”.
U junu 2020. godine imenovan je za savjetnika ministra u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
Za vrijeme studija inicirao je osnivanje Udruženja “Asocijacija mladih Vinac”, bio potpredsjednik Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka, a jedan je od osnivača i predsjednik Udruženja “Kraljevski grad”. Na Lokalnim izborima 2020. godine glasovima birača dobija mandat u Općinskom vijeću Jajce.

Izvor: Seđad Muhić FB

Pitajte Istinomjer!