Ispunjeno sa zakašnjenjem

Usvojen zakonski okvir za uspostavu Garancijskog fonda i Fonda za stabilizaciju privrede

Na sjednici održanoj 19. 03. 2020. godine Vlada Federacije BiH (FBiH) usvojila je informaciju o Programu aktivnosti Vlade FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

U okviru aktivnosti Vlade FBiH između ostalog predviđena je uspostava posebnog fonda za stabilizaciju privrede s ciljem podrške kompanija-izvoznica koje se zbog posljedica širenja koronavirusa na izvoznim tržištima suočavaju sa problemima u poslovanju, te i uspostava garantnog fonda s ciljem održavanja i poboljšanja likvidnosti kompanija za koje se uspostavi da im je poslovanje ugroženo zbog širenja koronavirusa.

Istog dana, gostujući na Federalnoj televiziji premijer Federacije BiH, Fadil Novalić javnosti je pojasnio o kakvim je tačno fondovima riječ:

Predvidjeli smo veoma brzo dva fonda. Jedan je posebni fond i on će čak iznositi 500 milona KM, što za Federaciju nije mali novac. To je fond koji treba da stabilizira jednu ekonomsku situaciju u društvu a vodeći računa i socijalnoj komponenti. To i jeste potpora, odnosno kreditiranje kompanija izvoznica, to i jeste sigurnost i potpora ako trebadne i za stabilnost penzionog fonda, za regresiranje kamata, i za potporu svim biroima koji bi eventualno mogli suočiti se sa situacijom da moraju one ljude koji su izgubili posao da ih moraju poduprijeti materijalno.

Fadil Novalić, 19. mart 2020.

Dodajući da će pomenuti fond biti finansiran iz više izvora ko što su MMF, Svjetska banka i EBRD, Novalić je pojasnio i svrhu drugog fonda:

Drugi fond je garantni fond….Taj garantni fond može obezbijediti kreditni potencijal od 400 milona KM što uz onih 500 miliona čini već značajnu sumu. ..Mi to sve plasiramo putem komercijalnih banaka a garantiramo novcem Federacije. Na kraju krajeva u ovom posebnom fondu i jeste novac Federacije. Mi njega obezbjeđujemo i plasiramo. …Jedini kriterij bit ća da su sredstva dostupna onima koji ne otpuštaju radnike.

Fadil Novalić, 19. mart 2020.

U skladu sa najavom premijera Novalića, Vlada FBiH je na svojoj 219. sjednici održanoj 16. 04. 2020. godine utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u iznosu od 5.508.930.679 KM, što je za 554,5 milijuna KM ili 11,2 posto više u odnosu na ovogodišnji Proračun FBiH.

Kada je u pitanju uspostava Garancijskog fonda i Fonda za stabilizaciju privrede, a u kontekstu usvajanja Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu, u saopštenju Vlade FBiH sa pomenute sjednice se navodi:

Ono što je najznačajnije odnosi se na planiranih 500 milijuna KM u Fondu za stabilizaciju gospodarstva. Sredstva su planirana na razdjelu Federalnog ministarstva financija i služit će za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koji bi trebao biti usvojen zajedno s Rebalansom proračuna.
Planirano je i 20 milijuna KM za uspostavu Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 milijuna KM, alociranih u ovoj banci po osnovu komisionih poslova, kreiralo potencijal od 100 milijuna KM, čime je omogućeno financiranje garancije u iznosu od 500 milijuna KM.
Sukladno Izmjenama i dopuna Proračuna FBiH za 2020. godinu, Vlada je danas utvrdila i Prijedlog zakona o njegovu izvršavanju.
Među novinama su dva nova stavka u članku 23. kojima je propisano da će sredstva utvrđena na ekonomskom kodu tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Fond za stabilizaciju gospodarstva, biti korištena za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a sredstva kapitalnih transfera financijskim institucijama – Garancijski fond pri Razvojnoj banci FBiH bit će korištena na temelju odluka koju donosi Vlada.

Vlada FBiH, 16. april 2020.

Na 9. vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održanoj 24. 04. 2020. godine usvojen je navedeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu, kao i Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica kojim se pored ostalog u članu 13. predviđa i uspostava Garancijskog fonda.

Nakon sjednice ovog zakonodavnog tijela premijer Novalić se zastupnicima zahvalio na podršci Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa te pored ostalog izjavio:

Zahvaljujući ovome zakonu, aktivirat ćemo potencijal od oko milijardu maraka za podršku privredi. Samo kroz Stabilizacijski fond ubrizgat ćemo u realni sektor i socijalne fondove oko 500 miliona KM. Kroz Garantni fond, u koji smo položili 100 miliona, aktivirat ćemo kreditni potencijal za ekonomiju koji će sezati do 500 miliona.

Fadil Novalić, 23. april 2020.

Na svojoj 5. vanrednoj sjednici održanoj 29. 04. 2020. godine i Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu, te na nastavku iste sjednice 04. 05. 2020. godine i Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Obzirom da je premijer Fadil Novalić osnivanje navedenih fondova najavio “veoma brzo”, a da je do usvajanja pomenutih zakona od dana najave prošlo 45 dana, Istinomjer obećanju Fadila Novalića u vezi uspostave Garancijskog fonda i Fonda za stabilizaciju privrede daje ocjenu ispunjeno sa zakašnjenjem.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!