Najave

U cilju saniranja posljedica pandemije koronavirusa, Vlada FBiH “veoma brzo” uspostavlja dva fonda

Na sjednici održanoj 19. 03. 2020. godine Vlada Federacije BiH (FBiH) usvojila je informaciju o Programu aktivnosti Vlade FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

U okviru aktivnosti Vlade FBiH između ostalog predviđena je uspostava posebnog fonda za stabilizaciju privrede s ciljem podrške kompanija-izvoznica koje se zbog posljedica širenja koronavirusa na izvoznim tržištima suočavaju sa problemima u poslovanju, te i uspostava garantnog fonda s ciljem održavanja i poboljšanja likvidnosti kompanija za koje se uspostavi da im je poslovanje ugroženo zbog širenja koronavirusa.

Istog dana, gostujući na Federalnoj televiziji premijer Federacije BiH, Fadil Novalić javnosti je pojasnio o kakvim je tačno fondovima riječ:

Predvidjeli smo veoma brzo dva fonda. Jedan je posebni fond i on će čak iznositi 500 milona KM, što za Federaciju nije mali novac. To je fond koji treba da stabilizira jednu ekonomsku situaciju u društvu a vodeći računa i socijalnoj komponenti. To i jeste potpora, odnosno kreditiranje kompanija izvoznica, to i jeste sigurnost i potpora ako trebadne i za stabilnost penzionog fonda, za regresiranje kamata, i za potporu svim biroima koji bi eventualno mogli suočiti se sa situacijom da moraju one ljude koji su izgubili posao da ih moraju poduprijeti materijalno.

Fadil Novalić, 19. mart 2020.

Dodajući da će pomenuti fond biti finansiran iz više izvora ko što su MMF, Svjetska banka i EBRD, Novalić je pojasnio i svrhu drugog fonda:

Drugi fond je garantni fond….Taj garantni fond može obezbijediti kreditni potencijal od 400 milona KM što uz onih 500 miliona čini već značajnu sumu. ..Mi to sve plasiramo putem komercijalnih banaka a garantiramo novcem Federacije. Na kraju krajeva u ovom posebnom fondu i jeste novac Federacije. Mi njega obezbjeđujemo i plasiramo. …Jedini kriterij bit ća da su sredstva dostupna onima koji ne otpuštaju radnike.

Fadil Novalić, 19. mart 2020.

Istinomjer će pratiti da li će “veoma brzo”, kao je to Fadil Novalić najavio, pomenuti fondovi biti uspostavljeni.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!